Zdrowe wakacje w powiecie giżyckim

Data 23-07-2020

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku, we współpracy z Komendą Policji i Strażą Pożarną w Giżycku, prowadzą zajęcia edukacyjne w placówkach wypoczynku letniego. Dzieciom, młodzieży i ich opiekunom przekazywana jest wiedza na temat profilaktyki chorób odkleszczowych, wścieklizny, zatruć pokarmowych, higieny rąk, wpływu uzależnień na organizm człowieka, a także informacje o zasadach bezpiecznego zachowania się nad wodą, podczas burzy i pobytu w lesie. W lipcu przeprowadzono 11 zajęć dla 204 uczestników w 4 obozach harcerskich na terenie powiatu giżyckiego.