Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”

Data 13-10-2017

Tagi:

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zorganizowali w roku szkolnym 2017/2018  VII edycję ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”. Adresatami konkursu są uczniowie klas VII szkół podstawowych i uczniowie klas II-III gimnazjalnych. Regulamin konkursu znajduje się na stronie https://konkurs.trzymajforme.pl 

 

„Trzymaj formę – biegaj z nami” w Ostródzie

Data 30-06-2017

W dniu 17 czerwca 2017 roku odbyły się XXVII Ostródzkie Biegi Uliczne pod hasłem „Trzymaj formę – biegaj z nami” organizowane przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Partnerem akcji była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Ostródzie. W związku z realizacją programu edukacyjnego Trzymaj formę!promującego aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zorganizowała punkt informacyjno-edukacyjny. Pracownicy PSSE  udzielali informacji na temat zasad racjonalnego odżywiania i aktywności fizycznej, prowadzili edukację konsumencką. Osobom zainteresowanym rozdawane były ulotki dotyczące problematyki zdrowotnej. W punkcie można było zmierzyć ciśnienie krwi oraz ilość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Odbył się również quiz wiedzy  na temat zasad zdrowego stylu życia i podstawowych zasad profilaktyki, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i osób dorosłych. Nagrody ufundowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie. Na osoby odwiedzające punkt Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie  czekał poczęstunek w postaci jabłek  przekazany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Stowarzyszenie Charytatywne – Zarząd Rejonowy w Ostródzie.

Festyn rodzinny w Gardzieniu (powiat iławski)

Data 23-06-2017

13.06.2017 r. w Gardzieniu podczas festynu rodzinnego organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, pracownik PZ i OZ PSSE Iława zorganizował stoisko informacyjno-edukacyjne, w którym prowadził quiz o zdrowiu z udziałem dzieci, rodziców i opiekunów o tematyce zdrowotnej. Ponadto eksponował plakaty nt. kleszczy, „Talerz zdrowia” i kampanii :Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”; prowadził rozmowy i rozdawał gadżety oraz  ulotki nt. kleszczy, racjonalnego odżywiania, szkodliwości palenia tytoniu, zażywania środków psychoaktywnych, profilaktyki WZW C, ulotki „dla rodziców dzieci, przystępujących do kl. I szkoły podstawowej”, kolorowanki „Wiem jak dbać o zdrowie”.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

Data 16-02-2017

Zapraszamy na stronę internetową Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (www.ncez.pl). Znajdą tam Państwo  wiarygodne i rzetelne informacje bazujące na aktualnych badaniach naukowych (polskich i światowych) oraz na wiedzy, doświadczeniu i codziennej praktyce zawodowej ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.                                 

Założenia XI edycji programu „Trzymaj formę!”

Data 26-10-2016

Rozpoczęła się XI edycja programu „Trzymaj formę!” (2016/2017) pod hasłem „Trzymaj formę aktywnie i zdrowo”. W województwie warmińsko-mazurskim do udziału w programie zgłosiło się 440 szkół 268 szkół podstawowych i 172 gimnazja.

Materiały do programu „Trzymaj formę!”

Data 26-10-2016

Realizatorów szkolnych programu „Trzymaj formę!” oraz uczniów i ich rodziców zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami na temat żywienia, znakowania produktów spożywczych i aktywności fizycznej.

  • Broszura dla uczniów (do pobrania)
  • Poradnik dla nauczycieli (do pobrania)
  • Scenariusze zajęć (do pobrania)
  • Ulotka dla rodziców (do pobrania)
  • Plakat „Talerz zdrowia” (http://www.trzymajforme.pl/files/?id_plik=46)
  • Strona internetowa programu www.trzymajforme.pl 

Nowa piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej

Data 12-04-2016

Eksperci Instytutu  Żywności i Żywienia w Warszawie zaprezentowali, podczas I Narodowego Kongresu Żywieniowego 20.01.2016, nową piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie www.izz.waw.pl.

Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
Zasady zdrowego żywienia

Co warto wiedzieć o suplementach diety?

Data 02-03-2016

suplementy diety - ikonogrfikaSuplementy diety są specyficznym rodzajem żywności. Zawierają określone substancje odżywcze w skoncentrowanej formie. Ich stosowanie jest uzasadnione tylko w określonych przypadkach i powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub dietetykiem. Przyjmowane w niekontrolowany sposób mogą negatywnie oddziaływać na organizm. Więcej informacji na ten temat znajduje się w poradniku Co warto wiedzieć o suplementach diety .

Jak szkoły realizowały program „Trzymaj formę”

Data 06-09-2014

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami, opracowanymi przez szkoły, które realizowały program „Trzymaj formę”.
Przypominamy, że na naszej stronie możemy zamieszczać pliki nie większe niż 8 MB (w rozszerzeniu .ppt, .pdf, .doc).