„Konkursowo w PSSE Mrągowo”

Data 16-05-2014

Dnia 09.05.2014 dokonano uroczystego podsumowania Powiatowych Konkursów realizowanych w ramach profilaktyki tytoniowej w trzech programach: „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Konkursy przeznaczone były dla uczniów szkół uczestniczących w programach z terenu powiatu mrągowskiego. W programie „Czyste powietrze wokół nas” uczestnicy mieli za zadanie przygotować album. W programie „ Nie pal przy mnie, proszę” uczniowie szkół podstawowych przygotowywali plakaty. Uczniowie gimnazjum w ramach programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” przygotowali grę planszową. Do konkursów w sumie zgłoszono 8 prac.

Szkolenie dla koordynatorów szkolnych z powiatu węgorzewskiego

Data 25-10-2013

W dniu 22.10.2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie odbyło się szkolenie dla koordynatorów szkolnych z programów: „Czyste powietrze wokół nas” , „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”. Szkolenie zorganizowane było przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Węgorzewie.

Elbląg – Konkurs plastyczny „Mamo, Tato! nie pal przy mnie” rozstrzygnięty

Data 05-06-2013

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu rozstrzygnął konkurs plastyczny „Mamo, Tato ! Nie pal przy mnie” zorganizowany w ramach V edycji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Konkurs był adresowany do dzieci biorących udział w realizacji V edycji  przedszkolnego programu edukacji antytytoniowej  „Czyste powietrze wokół nas”. Do konkursu „Mamo, Tato ! Nie pal przy mnie” przystąpiło 12 przedszkoli z 22 przedszkoli realizujących program w roku szkolnym 2012/2013.

Szkolenia z programów: „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie” w powiecie olsztyńskim

Data 12-11-2012

Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowała 7.11.2012 r. szkolenie dla koordynatorów i realizatorów szkolnych programów edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Realizacja kolejnej edycji programów profilaktyki tytoniowej w powiecie ostródzkim rozpoczęta

Data 25-10-2012

18.10.2012 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów i realizatorów programów profilaktyki tytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Szkolenie z programów profilaktyki tytoniowej w Bartoszycach

Data 23-11-2011

W dniach 15 i 16 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach odbyły się szkolenia inaugurujące realizację programów profilaktyki tytytoniowej – „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Szkolenie z zakresu programów antytytoniowych w Działdowie

Data 23-11-2011

16 listopada w siedzibie Urzędu Miasta w Działdowie odbyło się szkolenie  dla szkolnych koordynatorów programów: „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie proszę” i „Czyste powietrze wokół nas”, na którym przedstawiono założenia programowe na rok 2011/2012. Zebranych przywitał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Janusz Lis, który przedstawił ważność programów na zwiększenie wiedzy nt. szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowania umiejętności dbania o własne zdrowie i bliskich oraz wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach gdzie ludzie palą.

Szkolenie z programów „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Nie pal przy mnie proszę” w Olsztynie

Data 09-11-2011

Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowała 8.11.2011r. szkolenie dla koordynatorów i realizatorów szkolnych programów edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”, na którym przedstawiono założenia programowe na rok 2011/2012.

Nidzica – szkolenia z programów „Czyste powietrze wokół nas” i „Nie pal przy mnie proszę”.

Data 25-10-2011

W dniach 11 i 12.10.2011 r. w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Nidzica Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy zorganizowała i przeprowadziła szkolenia dla koordynatorów szkolnych programu „Nie pal przy mnie proszę” i programu „Czyste powietrze wokół nas”.

Program „Nie pal przy mnie proszę”

Data 27-08-2010

Program profilaktyki antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” przeznaczony jest dla dzieci  w I – III klasach szkół podstawowych. Program ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby przy nich palą. W roku szkolnym 2009/2010 program w woj. warmińsko-mazurskim realizowany był pilotażowo w 19 szkołach podstawowych wśród 1 406 dzieci w wieku 7-9  lat oraz wśród 375 rodziców dzieci objętych programem.

Do pobrania:

Ramowe założenia programu „Nie pal przy mnie proszę”.
Broszura „Nie pal przy mnie proszę”

buy essay without getting caught law essay help order custom essays online essay revision help online support computer literacy for college students