Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu w Iławie

Data 29-05-2013

28.05.2013 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu odbyły się happeningi antytytoniowe, przed Starostwem Powiatowym w Iławie i przed Urzędem Miasta w Iławie z udziałem dzieci, młodzieży i nauczycieli z przedszkoli i szkół iławskich .Dzieci i młodzież prezentowały transparenty z napisami antytytoniowymi, plakaty i hasła antytytoniowe. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie  odczytały apele o czyste powietrze dla dzieci, skierowane do dorosłych mieszkańców Iławy, które następnie złożyły na ręce Starosty Powiatu Iławskiego.

„Polska biega” w Suszu (powiat iławski)

Data 29-05-2013

 

25.05.2013 r. przy Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu podczas akcji „Polska Biega” Suska Runda pracownik PZ i OZ PSSE w Iławie zorganizował stoisko promocji zdrowia, w którym przeprowadził wśród chętnych 20 osób quiz o tematyce zdrowotnej, spośród których pod koniec imprezy odbyło się losowanie upominków.

Szkolenie o ustawie tytoniowej w Iławie

Data 29-05-2013

27.05.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Iławie odbyło się szkolenie organizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie na temat systemu legislacyjnego w zakresie ograniczania używania tytoniu w Polsce. W szkoleniu wzięło udział 38 przedstawicieli zakładów pracy powiatu iławskiego, dyrektorów, kierowników i pracowników BHP. Szkolenie poświęcone było zagadnieniom związanym z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Obchody „Światowego Dnia bez Tytoniu” w Giżycku

Data 24-05-2013

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku 22 maja 2013 r. zorganizowała w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu na terenie miasta Giżycko „Akcję wiosenną”. Celem akcji była popularyzacja zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. „Akcja wiosenna” przeprowadzona przy współpracy członków lokalnej koalicji ds. antytytoniowych na obszarze miasta Giżycka, polegała na kontrolowaniu przystanków autobusowych, okolic szkół, parków, plaży i portu w Giżycku z przestrzegania zakazu palenia i realizacji zapisów ustawy.

Posiedzenie powiatowego zespołu ds. profilaktyki tytoniowej w Ostródze

Data 28-03-2013

27 marca 2013 r w Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej  w Ostródzie odbyło się szóste spotkanie koalicjantów. W tym dniu pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Anna Skiba podsumowała zrealizowana działania kampanii wojewódzkiej „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego” wykonywanej w ramach ogólnopolskiego projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT [Tobacco Free Cities]”.

Ostróda – powiatowy konkurs plastyczny „Zdrowie nasz skarb” rozstrzygnięty

Data 21-03-2013

15 marca 2013 r. w Powiatowej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w Ostródzie odbyło się zebranie komisji konkursu plastycznego pt. „Zdrowie nasz skarb”. Powiatowy konkurs plastyczny był organizowany w ramach realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. W konkursie wzięło udział 33 dzieci w wieku 5 i 6 lat z 11 palcówek szkolno-wychowawczych w powiecie ostródzkim: Przedszkole „Radość” w Ostródzie, Przedszkole „Remiś” w Ostródzie, Przedszkole Niepubliczne ”Promyczek” w Ostródzie, Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu,   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie, Przedszkole Nr 2 w Morągu, Przedszkole w Dobrocinie, Przedszkole „Pod Dębami” w Ostródzie, Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie, Przedszkole Nr 6 „Pod zielonym Parasolem”, Zespół Przedszkolno-Szkolny w Miłakowie.

O profilaktyce HIV/AIDS w Gimnazjum Nr 7 w Olsztynie

Data 12-03-2013

Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie 18 i 20.02.2013r. zorganizowała spotkania edukacyjne oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów pięciu klas III z Gimnazjum nr 7 w Olsztynie na temat  profilaktyki HIV/AIDS oraz ryzykownych zachowań  w tym zażywania groźnych środków

Uroczystość podsumowująca nagranie programów telewizyjnych z cyklu „Nasze Zdrowie”

Data 17-12-2012

14.12.2012 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie odbyła się uroczystość mająca na celu złożenie podziękowań dyrektorom placówek nauczania i wychowania należących do Sieci Szkół Promujących Zdrowie za współpracę podczas nagrania programów telewizyjnych z cyklu „Nasze Zdrowie”, które są emitowane na antenie TVP Olsztyn. Podziękowania z rąk Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Pana Janusza Dzisko odebrały:

Powiat braniewski – kampania „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego”

Data 17-12-2012

12.12. 2012 r. w ramach wdrażania wojewódzkiej kampanii„ Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego” zgodnie z  jej III etapem w Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Braniewie odbyło się szkolenie  dla przedstawicieli służby zdrowia oraz zakładów pracy.

Konkurs „Czyste powietrze wokół nas” – powiat węgorzewski

Data 26-11-2012

22.11.2012 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Czyste powietrze wokół nas”, zorganizowanego w ramach „Światowego Dnia Rzucania Palenia”. Konkurs był skierowany do uczniów klas V-VI szkół podstawowych powiatu węgorzewskiego.