Promocja zdrowia podczas XIX olsztyńskiego „Moto-pikniku”

Data 17-06-2013

16.06.2013 r. na olsztyńskim lotnisku w Dajtkach odbył się XIX „Moto-Piknik”. Impreza skierowana była do wszystkich zainteresowanych motoryzacją. Podczas jej trwania uczestnicy imprezy mieli okazję odwiedzić stoisko profilaktyczne, w którym uzyskiwali informację na temat bezpieczeństwa zdrowotnego podczas wypoczynku letniego, profilaktyki chorób odkleszczowych, profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie chcą wiedzieć więcej…

Data 14-06-2013

Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie 13.06.2013r. w ramach współpracy z dyrekcją Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie zorganizowała spotkania edukacyjne dla uczniów tej szkoły na temat  profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz ryzykownych zachowań  w tym zażywania groźnych środków psychoaktywnych. Wykłady, które poprowadziła Grażyna Dziubanii – kierownik Sekcji PZiOZ PSSE Olsztyn cieszyły się dużym zainteresowaniem,

Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu w Elblągu

Data 05-06-2013

W dniu 28.05. 2013 r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu zorganizowała Marsz i happening z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu. Przemarsz kolumny prowadzony był  przez grupę młodzieży z Zespołu Szkół Turystyczno-Hotelarskich w Elblągu, z ul. Saperów na Plac Jagiellończyka. W imprezie wzięło udział 20 placówek oświatowo-wychowawczych – ok. 800 osób. Po raz kolejny współorganizatorem marszu i happeningu były:

Elbląg – Konkurs plastyczny „Mamo, Tato! nie pal przy mnie” rozstrzygnięty

Data 05-06-2013

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu rozstrzygnął konkurs plastyczny „Mamo, Tato ! Nie pal przy mnie” zorganizowany w ramach V edycji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Konkurs był adresowany do dzieci biorących udział w realizacji V edycji  przedszkolnego programu edukacji antytytoniowej  „Czyste powietrze wokół nas”. Do konkursu „Mamo, Tato ! Nie pal przy mnie” przystąpiło 12 przedszkoli z 22 przedszkoli realizujących program w roku szkolnym 2012/2013.

Kampania – Nie pal i nie pozwól aby, ktoś inny palił przy Tobie i Twoich bliskich!

Data 03-06-2013

31 maja obchodzony był Światowy Dzień Bez Tytoniu, ustanowiony w 1988 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Tytoń jest najczęstszą przyczyną śmierci, której można by skutecznie uniknąć. Niestety, według statystyk WHO, co roku z powodu palenia umiera na świecie ponad 5 milionów osób – to więcej niż łączna liczba umierających z powodu HIV/AIDS, malarii i gruźlicy. Co gorsza, tytoń to jedyny towar konsumpcyjny, który zabija jeśli stosuje się go zgodnie z przewidzianym przez producenta przeznaczeniem. 

Informacja prasowa – kampania 2013

Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu w Iławie

Data 29-05-2013

28.05.2013 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu odbyły się happeningi antytytoniowe, przed Starostwem Powiatowym w Iławie i przed Urzędem Miasta w Iławie z udziałem dzieci, młodzieży i nauczycieli z przedszkoli i szkół iławskich .Dzieci i młodzież prezentowały transparenty z napisami antytytoniowymi, plakaty i hasła antytytoniowe. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie  odczytały apele o czyste powietrze dla dzieci, skierowane do dorosłych mieszkańców Iławy, które następnie złożyły na ręce Starosty Powiatu Iławskiego.

„Polska biega” w Suszu (powiat iławski)

Data 29-05-2013

 

25.05.2013 r. przy Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu podczas akcji „Polska Biega” Suska Runda pracownik PZ i OZ PSSE w Iławie zorganizował stoisko promocji zdrowia, w którym przeprowadził wśród chętnych 20 osób quiz o tematyce zdrowotnej, spośród których pod koniec imprezy odbyło się losowanie upominków.

Szkolenie o ustawie tytoniowej w Iławie

Data 29-05-2013

27.05.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Iławie odbyło się szkolenie organizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie na temat systemu legislacyjnego w zakresie ograniczania używania tytoniu w Polsce. W szkoleniu wzięło udział 38 przedstawicieli zakładów pracy powiatu iławskiego, dyrektorów, kierowników i pracowników BHP. Szkolenie poświęcone było zagadnieniom związanym z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Obchody „Światowego Dnia bez Tytoniu” w Giżycku

Data 24-05-2013

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku 22 maja 2013 r. zorganizowała w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu na terenie miasta Giżycko „Akcję wiosenną”. Celem akcji była popularyzacja zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. „Akcja wiosenna” przeprowadzona przy współpracy członków lokalnej koalicji ds. antytytoniowych na obszarze miasta Giżycka, polegała na kontrolowaniu przystanków autobusowych, okolic szkół, parków, plaży i portu w Giżycku z przestrzegania zakazu palenia i realizacji zapisów ustawy.

Posiedzenie powiatowego zespołu ds. profilaktyki tytoniowej w Ostródze

Data 28-03-2013

27 marca 2013 r w Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej  w Ostródzie odbyło się szóste spotkanie koalicjantów. W tym dniu pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Anna Skiba podsumowała zrealizowana działania kampanii wojewódzkiej „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego” wykonywanej w ramach ogólnopolskiego projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT [Tobacco Free Cities]”.

essays to purchase what is writing paper college application writers writing a poetry essay essay for students