Promocja zdrowia podczas „Dni Rodziny” w powiecie iławskim

Data 10-06-2014

zdjęcia 005  6.06.2014 r. w Gardzieniu pracownik PZ i OZ PSSE Iława podczas pikniku z okazji „Dni Rodziny” zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie obsługiwał stoisko promocji zdrowia, prowadził rozmowy z uczestnikami i rozdawał ulotki.Wśród 40 uczestników – dzieci i opiekunów przeprowadził quiz nt. racjonalnego odżywiania, chorób odkleszczowych, szkodliwości palenia tytoniu, zażywania alkoholu i środków psychoaktywnych.Następnie wylosowano upominki dla 7 osób uczestniczących w rozwiązywaniu quizu.

  

Prorodzinnie i prozdrowotnie na festynach w Olsztynie

Data 05-06-2014

Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie na festynach rodzinnych, które odbywały się przy Gimnazjum nr 13 oraz Szkole Podstawowej Nr 9 i Nr 30 w Olsztynie,  zorganizowali punkty profilaktyki, gdzie promowali wśród mieszkańców Pieczewa, Zatorza oraz Jarot zdrowy styl życia.

Światowy Dzień bez Tytoniu w powiecie iławskim

Data 02-06-2014

04829.05.2014 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu pracownik PZ i OZ PSSE Iława organizował happeningi antytytoniowe, przed Starostwem Powiatowym w Iławie i przed Urzędem Miasta w Iławie z udziałem 412 dzieci i młodzieży, oraz 45 nauczycieli z 5 przedszkoli i 7 szkół iławskich .Dzieci i młodzież zaprezentowały transparenty z napisami antytytoniowymi, plakaty i hasła antytytoniowe.

Powiatowy konkursu plastyczny „Dbam o swoje zdrowie” rozstrzygnięty

Data 30-05-2014

I miejsce 27 maja 2014 roku w Powiatowej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie odbyło się zebranie komisji konkursu plastycznego pt. „Dbam o swoje zdrowie”. Powiatowy konkurs plastyczny był organizowany w ramach realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. W konkursie wzięło udział 21 dzieci w wieku 5 i 6 lat z 6 placówek szkolno-wychowawczych w powiecie ostródzkim: Przedszkole Niepubliczne „Remiś” w Ostródzie, Przedszkole Niepubliczne ”Promyczek” w Ostródzie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie, Przedszkole Nr 2 w Morągu, Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach, Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie.

Profilaktyka używania „dopalaczy” w powiecie nidzickim

Data 23-05-2014

Pracownik PZIOZ PSSE Nidzica zorganizowała w marcu 2014  spotkanie z przedstawicielami instytucji: Powiatowej Komendy Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , Nidzickiego  Ośrodka  Kultury, Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu oraz PSSE , na którym wypracowano działania związane z profilaktyką uzależnień.

„Konkursowo w PSSE Mrągowo”

Data 16-05-2014

Dnia 09.05.2014 dokonano uroczystego podsumowania Powiatowych Konkursów realizowanych w ramach profilaktyki tytoniowej w trzech programach: „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Konkursy przeznaczone były dla uczniów szkół uczestniczących w programach z terenu powiatu mrągowskiego. W programie „Czyste powietrze wokół nas” uczestnicy mieli za zadanie przygotować album. W programie „ Nie pal przy mnie, proszę” uczniowie szkół podstawowych przygotowywali plakaty. Uczniowie gimnazjum w ramach programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” przygotowali grę planszową. Do konkursów w sumie zgłoszono 8 prac.

Zajęcia z młodzieżą w powiecie węgorzewskim

Data 27-01-2014

W dniach 17-22.01.2014 r. pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Węgorzewie wspólnie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla młodzieży. Spotkania odbyły się w Gminnym Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie.W spotkaniach uczestniczyło łącznie 169 uczniów.

Światowy Dzień Rzucania Palenia w Olsztynie

Data 02-12-2013

Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowała dwie imprezy okazjonalne popularyzujące zdrowy styl życia bez uzależnień. 18.11.2013r.w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie odbyło się uroczyste spotkanie ze szkolnymi  koordynatorami programów profilaktyki tytoniowej z placówek nauczania i wychowania Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Rozpoczął je Zbigniew Szczypiński, członek Zarządu Powiatu w Olsztynie. Grażyna Dziubanii kierownik Sekcji PZiOZ PSSE Olsztyn zwróciła szczególną uwagę na zdrowotne i społeczne skutki palenia tytoniu. Szkolny koordynator programu Iwona Jeziorek przedstawiła realizację programu profilaktyki tytoniowej w Zespole Szkół w Kolnie. Teresa Parys Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie oraz Małgorzata Demianiuk z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

Wojewódzki „Konkursu wiedzy o uzależnieniach”

Data 28-11-2013

22 listopada 2013 roku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie odbył się etap wojewódzki „Konkursu wiedzy o uzależnieniach” przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Konkurs zorganizowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie przy współudziale Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Patronat nad konkursem objęło Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się zwycięzcy z etapów powiatowych ( 19 uczniów). Komisja konkursowa nagrodziła 6 osób. W załączeniu  protokół z narady komisji konkursowej. W załączeniu Protokół z narady Komisji Konkursowej:

Konkurs plastyczny pt. „Czyste powietrze wokół nas” – PSSE w Węgorzewie

Data 26-11-2013

22.11.2013 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Czyste powietrze wokół nas”, zorganizowanego w ramach „Światowego Dnia Rzucania Palenia”. Konkurs był skierowany do uczniów klas V-VI szkół podstawowych powiatu węgorzewskiego. Spośród 58 zgłoszonych prac komisja konkursowa przyznała 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia.Nagrody główne otrzymały następujące osoby: I miejsce     Laura Bazylewicz-  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczakaw Węgorzewie, kl. V c; II miejsce    Mateusz Predko- Szkoła Podstawowa im. Kurta Obitza w Węgielsztynie, kl. V; III miejsce  – Kinga Szymańska- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczakaw Węgorzewie, kl.VI c.