O programie „Moje dziecko idzie do szkoły” w lokalnych mediach

Data 13-09-2010

We wrześniu 2009 roku rozpoczęło się w woj. warmińsko-mazurskim wdrażanie programu „Moje dziecko idzie do szkoły”. W lokalnej prasie, radio i telewizji oraz  na stronach internetowych pojawiły się pierwsze informacje o programie i jego realizacji.

Materiały do programu „Moje dziecko idzie do szkoły”

Data 13-06-2010

dla dorosłych

Założenia programu „Moje dziecko idzie do szkoły”

Data 09-06-2010

Program został opracowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu i jest realizowany w woj. wielkopolskim od 2002 r. Od roku szkolnego 2009/2010 – także w woj. warmińsko-mazurskim. Patronat honorowy nad programem realizowanym w woj. warmińsko-mazurskim objął Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.