Profilaktyka na Festiwalu Kultury Mazurskiej

Data 24-08-2016

20160814_12550614.08.2016r. odbył się VI Festiwal Kultury Mazurskiej w Sorkwitach, podczas którego pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mrągowie przygotował stanowisko edukacyjne. Odwiedzający mogli zapoznać się z materiałami informacyjno-edukacyjnymi na temat m.in. akcji Zdrowe Wakacje, cukrzycy, środków zastępczych a także skorzystać z ulotek na temat profilaktyki kleszczowej i broszur „Leśne niespodzianki”. Dodatkowo prowadzono bezpłatne badania poziomu cukru we krwi, badania smokerlyzerem w celu określenia poziomu wydychanego tlenku węgla oraz badanie ciśnienia krwi.

Akcja „Zdrowe Wakacje 2016” w powiecie gołdapskim

Data 08-08-2016

WP_20160802_10_03_41_ProOd czerwca 2016 r. w powiecie gołdapskim pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi oraz Państwowej Straży Pożarnej prowadzą wspólną akcję „Zdrowe wakacje 2016”.
W ramach akcji prowadzone są zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci i młodzież zapoznają się z podstawowymi zagrożeniami zdrowotnymi. Uczestnicy obozów i kolonii poza wiedzą nt. profilaktyki chorób odkleszczowych, wścieklizny, zatruć pokarmowych (salmonelli), bąblowicy, higieny osobistej oraz wpływu uzależnień na organizm człowieka ze szczególnym naciskiem na niebezpieczne nowe środki zastępcze tzw. „dopalacze”, uzyskują również informacje o bezpiecznym wypoczynku nad wodą, w lesie i podczas burz.

Żeby wakacje olsztyńskie były zdrowe i bezpieczne

Data 03-08-2016

1W tym celu pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie już w maju rozpoczęli działania edukacyjne. W Olsztynie i powiecie olsztyńskim prowadzili stoiska profilaktyki na imprezach prozdrowotnych, udzielając informacji i porad nt. właściwych, bezpiecznych i zdrowych zachowań podczas wakacji. Mieszkańcy poza wiedzą nt. profilaktyki chorób odkleszczowych, wścieklizny, zatruć pokarmowych, wpływu uzależnień na organizm człowieka, uzyskiwali również informacje o bezpiecznych zachowaniach nad wodą i w wodzie oraz w lesie, na placach zabaw i w domu. Oglądali model kleszcza, zdjęcia jadalnych i trujących grzybów oraz parzącego Barszczu Sosnowskiego, który coraz częściej pojawia się na naszym terenie. Zainteresowane osoby otrzymywały materiały edukacyjne, między innymi foldery: „Zdrowe wakacje”, „Leśne niespodzianki”, „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”.

Trwają „Zdrowe i Bezpieczne Wakacje 2016” w powiecie piskim

Data 27-07-2016

Już od czerwca 2016 r. w powiecie piskim pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Piszu prowadzą wspólną akcję „Zdrowe i bezpieczne wakacje 2016”. Wspólne spotkania odbyły się w 1 szkole ponadgimnazjalnej, 2 szkołach gimnazjalnych oraz 1 podstawówce. Podczas zajęć z młodzieżą Podkomisarz Anna Szypczyńska rozpoczęła swoją prelekcję od zaprezentowania spotu opracowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie pt. „Zobacz- przeżyj”. Film ten zrobił na młodzieży ogromne wrażenie i wprowadził w tematykę spotkania. Następnie policjantka przypomniała uczniom o podstawowych zasadach, o których nie można zapominać podczas wypoczynku latem.

Wakacyjny Punkt Promocji w Giżycku

Data 22-07-2016

215 lipca na Placu Piłsudskiego w Giżycku pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku razem z giżyckimi policjantami uczestniczył w uroczystym apelu z okazji święta 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Po zakończeniu uroczystości lokalna społeczność oraz turyści odwiedzający nasze tereny, na przygotowanym Punkcie Promocji mogli zapoznać się z materiałami informacyjno-edukacyjnymi na temat m.in. Akcji Zdrowe Wakacje, środków zastępczych a także skorzystać z ulotek na temat profilaktyki kleszczowej i broszur „Leśne niespodzianki” .

Zdrowe i bezpieczne wakacje w powiecie węgorzewskim

Data 22-07-2016

4W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Węgorzewie oraz Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz instruktaże dla kierowników i opiekunów kolonii/obozów letnich. W trakcie spotkań z uczestnikami wypoczynku szczególna uwaga zwrócona jest na takie zagrożenia jak: choroby odkleszczowe, pokąsanie przez zwierzę, które mogło być zakażone wścieklizną, profilaktykę zażywania „nowych narkotyków” – dopalaczy oraz właściwe zachowanie się podczas upałów i burz.

Promocja Zdrowia o Zdrowych Wakacjach

Data 19-07-2016

2Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku przy współpracy Powiatowej Komendy Policji w Giżycku przeprowadziła zajęcia edukacyjne z uczestnikami obozu harcerskiego w Rydzewie.
W ramach akcji „Zdrowe wakacje” pracownik Promocji Zdrowia wygłosił pogadanki nt. zapobiegania zatruciom pokarmowym, chorobom przenoszonym przez kleszcze, ukąszeniu przez żmije a także zażywaniu środków zastępczych. Omówiono również bezpieczne zachowania podczas upałów i burz.
Mundurowi omówili uczestnikom jak bezpiecznie poruszać się po drogach i jednocześnie korzystać z elementów odblaskowych. Przypomnieli też zasady bezpiecznych kąpieli na akwenach otwartych oraz przestrzegali przed pływaniem w miejscach niedozwolonych.

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Data 23-06-2016

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30°C i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore.

„Żeby wakacje olsztyńskie były zdrowe i bezpieczne”

Data 13-08-2015

2(1)Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w miesiącach czerwiec – sierpień prowadzą edukację w placówkach letniego wypoczynku. Współorganizują lub uczestniczą w imprezach prozdrowotnych udzielając informacji i porad nt. właściwych, bezpiecznych i zdrowych zachowań podczas wakacji. Dzieci i młodzież poza wiedzą nt. profilaktyki chorób odkleszczowych, wścieklizny, zatruć pokarmowych, wpływu uzależnień na organizm człowieka, uzyskują również informacje o bezpiecznych zachowaniach nad wodą i w wodzie oraz w lesie, na placach zabaw i w domu.

Zdrowo podczas letniego wypoczynku w powiecie ostródzkim

Data 23-07-2015

2Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie rozpoczęła na początku czerwca 2015 roku akcję  „Zdrowe wakacje”.  W ramach akcji prowadzone są zajęcia edukacyjne, które odbyły się w 5 szkołach podstawowych powiatu ostródzkiego, podczas których dzieci i młodzież zapoznawała się podstawowymi zagrożeniami zdrowotnymi podczas wypoczynku letniego.