Współpraca

logo17 czerwca 2014 roku zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie a I Liceum Ogólnokształcącym im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie. Na mocy tego porozumienia uczniowie klas II i III o profilu biologiczno-chemicznym będą mogli uczestniczyć w wykładach, konferencjach, szkoleniach i innych formach edukacji prozdrowotnej organizowanych/prowadzonych przez pracowników Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE. Uczniom z pozostałych klas zostaną zaproponowane zajęcia o tematyce zdrowotnej w czasie lekcji wychowawczych. Porozumienie zawarto na 3 lata.