Wakacje bez używek

Data 23-07-2020

Dużo wolnego czasu podczas wakacji, brak codziennych obowiązków jak szkoła czy praca sprzyjają sięganiu po różne używki, w tym papierosy i e-papierosy. Należy pamiętać, że wszystkie tradycyjne papierosy, a także niektóre liquidy do e-papierosów zawierają między innymi nikotynę, która jest substancją psychoaktywną silnie uzależniającą.  Pamiętajmy, że żaden nałóg nie jest dla człowieka bezpieczny, a substancje psychoaktywne wpływają destrukcyjnie na psychikę i relacje międzyludzkie, nawet jak tego nie dostrzegamy. Papierosy tradycyjne powodują choroby odtytoniowe, na które umiera w Polsce rocznie około 70 tys. ludzi. Badania wykazały, że 70% młodzieży próbowało co najmniej raz e-papierosa. Są to wysokie wskaźniki. Dlatego tak ważne jest uświadamianie wszystkim zagrożeń wynikających z używania i eksperymentowania z papierosami.  Prawo w Polsce zabrania korzystania z papierosów i e-papierosów w miejscach publicznych takich jak: publiczne środki transportu, przystanki komunikacyjne, dworce, lotniska, hotele, szkoły, miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży, place zabaw dla dzieci, restauracje, puby, bary, urzędy, zakłady pracy, placówki służby zdrowia.
Państwowa Inspekcja Sanitarna przypomina o bezpiecznym wypoczynku letnim i rekomenduje zdrowy i aktywny wypoczynek bez używek.

Do pobrania: Ulotka Co to są e-papierosy

Fot: Pixabay

Światowy Dzień Bez Tytoniu

Data 28-05-2020

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) Światowy Dniu Bez Tytoniu 2020 roku poświęciła młodemu pokoleniu, które szczególnie jest podatne na wpływy marketingowe przemysłu tytoniowego.  Firmy tytoniowe wydały ponad 9 miliardów USD na marketing i reklamę, a świat stracił 8 milionów ludzi  z przyczyn związanych z używaniem tytoniu i narażeniem na bierne palenie. Przemysł tytoniowy korzysta z różnych form marketingu i zachęca do korzystania ze swoich wyrobów i musi  stale znajdować nowych konsumentów, którzy zastąpią tych, które zabijają ich produkty, aby utrzymać przychody. To dlatego przemysł tytoniowy szuka nowych konsumentów wyrobów tytoniowych wśród młodzieży.  WHO poprzez kampanię w mediach społecznościowych proponuje ujawnienie taktyk przemysłu tytoniowego, zmierzającego do wciągnięcia młodych ludzi do używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Poprzez media społecznościowe i edukację chce zapewnić młodym ludziom odpowiednią wiedzę i umiejętność odmawiania. Chce stworzyć pokolenie wolne od tytoniu i palenia biernego oraz śmierci i chorób, które powodują.

O modnych zagrożeniach zdrowia wśród młodzieży olsztyńskiego chemika

Data 20-12-2019

 W grudniu 2019 r. przedstawiciel Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie uczestniczył w cyklu spotkań z młodzieżą klas I w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie. Zajęcia poświęcone były modnym zagrożeniom, czyli zapobieganiu używania e-papierosów i napojów energetyzujących. Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie poznali skład energetyków oraz ich wpływ na kondycje organizmu, jak również jak duże znaczenie ma wiedza w zakresie edukacji konsumenckiej przy wyborze napojów korzystnych dla zdrowia. Druga połowa zajęć poświęcona była e-paleniu, młodzież poznała skutki palenia e-papierosów, ich wpływ na wydolność układu oddechowego i

Światowy Dzień Rzucania Palenia w Nowym Mieście Lubawskim

Data 06-12-2019

Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia 20 listopada 2019 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się Powiatowe Obchody tego święta. Organizatorem uroczystości było Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Mieście Lubawskim. Zaproszonych gości, dzieci i młodzież powitali: Wicestarosta Nowomiejski Pan Jerzy Czapliński oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim Pani Ewa Pielak. Podczas tegorocznych obchodów rozstrzygnięte zostały dwa powiatowe konkursy o tematyce antynikotynowej: Powiatowy Konkurs plastyczny dla klas I-II Szkół Podstawowych pod hasłem „Czyste powietrze wokół mnie, papierosom mówię nie!”.
Wyróżnienia: Robert Jacuński – SP w Brzoziu Lubawskim, klasa I
Lena Dudek- SP w Biskupcu, klasa III, Kacper Bańka-SP w Gwiździnach, klasa III, Miłosz Rubalewski- SP w Kurzętniku, klasa III, Cezary Mokrzecki -SP w Radomnie, klasa II
Nagrody:
III miejsce Marta Dudek – SP w Biskupcu, klasa II
II miejsce Lena Jaworska- SP nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim , klasa III
I miejsce Wiktoria Krzemińska- SP w Kurzętniku, klasa II

oraz  Powiatowy Konkurs na autorska koszulkę „Rzuć palenie” w dwóch kategoriach: w kategorii szkół podstawowych klas VI-VIII SP
Wyróżnienia: Sandra Dąbrowska- SP w Biskupcu, klasa VI, Natalia Pniewska-SP w Krotoszynach, klasa VI
Nagrody:
III miejsce Zuzanna Dąbrowska – SP nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim , klasa VIII
II miejsce Aniela Kozicka – SP w Brzoziu Lubawskim , klasa VI
I miejsce Oliwia Florenc – SP nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim , klasa VIII
w kategorii szkół ponadpodstawowych
Wyróżnienia: Dorota Figurska- ZS im. C.K. Norwida w NML, klasa I, Amelia Robaczewska – ZS im. C.K. Norwida w NML, klasa I, Miłosz Lisakowski – ZSZ w Kurzętniku, klasa 2 TGiPC, Liwia Usewicz – ZSZ w Kurzętniku, klasa 2 TGiPC
Nagrody:
III miejsce Faustyna Aranowska – ZSZ w Kurzętniku, klasa 2 TGiPC
III miejsce Piotr Waruszewski – ZSZ w Kurzętniku, klasa 2 TGiPC
II miejsce Joanna Ząbkiwicz – ZS im. C.K. Norwida w NML, klasa I
I miejsce Marcelina Morzy – ZS im. C.K. Norwida w NML, klasa I

Międzyszkolne zawody sportowe „Bieg po zdrowie” w Bartoszycach

Data 06-12-2019

W roku szkolnym 2019/2020, w ramach IV edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, po raz kolejny z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach i dzięki wsparciu Dyrekcji SP 1 w Bartoszycach oraz dużemu zaangażowaniu koordynatora szkolnego i nauczycieli wychowania fizycznego, zorganizowano międzyszkolne zawody sportowe, skierowane do uczniów klas IV szkół podstawowych. Zawody odbyły się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach. Specjalnym gościem zawodów była Aleksandra Krawczyk, która poprowadziła rozgrzewkę dla wszystkich chętnych uczniów. Do zawodów sportowych „Bieg po zdrowie” przystąpiło osiem szkół z powiatu bartoszyckiego, biorących udział w programie. W ramach jednej konkurencji zawodów uczniowie pod okiem koordynatorów, przygotowały w szkołach plakaty antytytoniowe, które zostały ocenione przez komisje oceniającą, składająca się z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach, przedstawiciela Urzędu Miasta Bartoszyce oraz pielęgniarki szkolnej. Komisja kierowała się kryteriami oraz zasadami oceniania plakatów, za które można było otrzymać dodatkowe punkty w klasyfikacji ogólnej zawodów. Ocenie podlegała: zgodności tematyczna z programem antytytoniowej edukacji zdrowotnej, oryginalność i pomysłowość, walory artystyczne oraz samodzielność. I miejsce w zawodach zdobyła Szkoła Podstawowa w Górowie Iławeckim, II miejsce zajęli gospodarze zawodów, III miejsce należało do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach, oraz kolejno Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach, Szkoła Filialna im. Kornela Makuszyńskiego w Toprzynach, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Kandytach, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy.

Niebezpieczna moda: e-papierosy, energetyki, środki zastępcze

Data 02-12-2019

Z rodzicami oraz opiekunami dzieci i młodzieży uczęszczającej na co dzień do Szkoły Podstawowej nr 3 w Giżycku spotkał się Asystent ds. Nieletnich i Patologii asp. Mariola Jagodzińska oraz przedstawiciel Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku Adriana Banaszkiewicz-Gałas i kierownik świetlicy socjoterapeutycznej przy Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku Dariusz Gajownik. Prelegenci mówili o szeroko pojętej profilaktyce oraz o zagrożeniach jakie płyną ze strony e-papierosów,  narkotyków i dopalaczy. Spotkanie policjanta oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z rodzicami odbyło się na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Giżycku. Tylko dzięki współpracy rodziców, nauczycieli i wykwalifikowanych specjalistów możemy zwalczać problem narkomanii i pomóc młodzieży zagrożonej uzależnieniami.

Światowy Dzień Rzucania Palenia w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku

Data 02-12-2019

Dnia 19 listopada 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku uczestniczyli w akcji antynikotynowej przeprowadzonej przez  przedstawiciela Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Giżycku i szkolną pielęgniarkę. Panie gorąco zachęcały osoby palące do porzucenia tego zgubnego nałogu, a osoby niepalące utwierdzały w słuszności ich postawy. W trakcie spotkania uczniowie oraz kadra pedagogiczna mogła dokonać pomiaru ciśnienia tętniczegokrwi, zasięgnąć porady w zakresie profilaktyki antynikotynowej jak również zbadać poziom toksycznego dla organizmu tlenku węgla we krwi. Wszyscy odwiedzający otrzymali ulotki informacyjno – edukacyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od nikotyny i środków psychoaktywnych.

Obchody „Rzuć palenie Razem z Nami” w Działdowie

Data 26-11-2019

Z okazji obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia odbył się happening antytytoniowy zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. E. Szelburg-Zarembiny w Płośnicy, przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie. Dzieci, młodzieży oraz nauczyciele szkoły wygłaszali hasła antytytoniowe, prezentowali transparenty oraz plakaty dotyczące szkodliwości biernego i czynnego palenia tytoniu. Młodzież zachęcała przechodniów do zaprzestania palenia. Trasa przemarszu ulicami Płośnicy

Punkt Promocji Zdrowia z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia w Elblągu

Data 26-11-2019

Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia (21 listopada 2019 r.) w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu zorganizowany został Punkt Promocji Zdrowia, w którym nauczyciel oraz słuchaczka Szkoły Policealnej im. J. Romanowskiej w Elblągu prowadziły pomiar ciśnienia tętniczego, rozdawnictwo ulotek edukacyjnych oraz poradnictwo zdrowotne wśród pacjentów Przychodni Medicus I, Przychodni Zdrowia Psychicznego i petentów PSSE w Elblągu.

Zdrowie pod kontrolą w Galerii Warmińskiej

Data 18-11-2019

16 listopada 2019r. w Galerii Warmińskiej w Olsztynie odbyła się kolejna akcja z inicjatywy  Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny Oddział w Olsztynie,  „Zdrowie pod kontrolą”.  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wykonywały pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu wśród osób palących papierosy. Z badań skorzystało 85 osób.  39 osób korzystających  z punktu, zrobiły quiz wiedzy o tytoniu z nagrodami. Przy okazji quizu i pomiarów tlenku węgla pracownicy inspekcji sanitarnej prowadzili edukację i udostępniali ulotki o szkodliwości palenia w tym testy uzależnienia i motywacji do rzucenia palenia. Odwiedzający galerię mogli skorzystać z różnych stanowisk medycznych, na których można m.in. wykonać bezpłatnie pomiar ciśnienia tętniczego krwi, zmierzyć pomiar glikemii, cholesterolu, zrobić test w kierunku HCV, EKG, wykonać pomiary spirometryczne, badanie ostrości wzroku, skorzystać z konsultacji dietetycznych, farmaceutycznych,  stomatologicznych. Można było również oddać krew i skorzystać z badań mammograficznych w mammobusie.