Światowy Dzień Rzucania Palenia w Nowym Mieście Lubawskim

Data 06-12-2019

Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia 20 listopada 2019 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się Powiatowe Obchody tego święta. Organizatorem uroczystości było Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Mieście Lubawskim. Zaproszonych gości, dzieci i młodzież powitali: Wicestarosta Nowomiejski Pan Jerzy Czapliński oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim Pani Ewa Pielak. Podczas tegorocznych obchodów rozstrzygnięte zostały dwa powiatowe konkursy o tematyce antynikotynowej: Powiatowy Konkurs plastyczny dla klas I-II Szkół Podstawowych pod hasłem „Czyste powietrze wokół mnie, papierosom mówię nie!”.
Wyróżnienia: Robert Jacuński – SP w Brzoziu Lubawskim, klasa I
Lena Dudek- SP w Biskupcu, klasa III, Kacper Bańka-SP w Gwiździnach, klasa III, Miłosz Rubalewski- SP w Kurzętniku, klasa III, Cezary Mokrzecki -SP w Radomnie, klasa II
Nagrody:
III miejsce Marta Dudek – SP w Biskupcu, klasa II
II miejsce Lena Jaworska- SP nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim , klasa III
I miejsce Wiktoria Krzemińska- SP w Kurzętniku, klasa II

oraz  Powiatowy Konkurs na autorska koszulkę „Rzuć palenie” w dwóch kategoriach: w kategorii szkół podstawowych klas VI-VIII SP
Wyróżnienia: Sandra Dąbrowska- SP w Biskupcu, klasa VI, Natalia Pniewska-SP w Krotoszynach, klasa VI
Nagrody:
III miejsce Zuzanna Dąbrowska – SP nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim , klasa VIII
II miejsce Aniela Kozicka – SP w Brzoziu Lubawskim , klasa VI
I miejsce Oliwia Florenc – SP nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim , klasa VIII
w kategorii szkół ponadpodstawowych
Wyróżnienia: Dorota Figurska- ZS im. C.K. Norwida w NML, klasa I, Amelia Robaczewska – ZS im. C.K. Norwida w NML, klasa I, Miłosz Lisakowski – ZSZ w Kurzętniku, klasa 2 TGiPC, Liwia Usewicz – ZSZ w Kurzętniku, klasa 2 TGiPC
Nagrody:
III miejsce Faustyna Aranowska – ZSZ w Kurzętniku, klasa 2 TGiPC
III miejsce Piotr Waruszewski – ZSZ w Kurzętniku, klasa 2 TGiPC
II miejsce Joanna Ząbkiwicz – ZS im. C.K. Norwida w NML, klasa I
I miejsce Marcelina Morzy – ZS im. C.K. Norwida w NML, klasa I

Światowy Dzień Rzucania Palenia w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku

Data 02-12-2019

Dnia 19 listopada 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku uczestniczyli w akcji antynikotynowej przeprowadzonej przez  przedstawiciela Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Giżycku i szkolną pielęgniarkę. Panie gorąco zachęcały osoby palące do porzucenia tego zgubnego nałogu, a osoby niepalące utwierdzały w słuszności ich postawy. W trakcie spotkania uczniowie oraz kadra pedagogiczna mogła dokonać pomiaru ciśnienia tętniczegokrwi, zasięgnąć porady w zakresie profilaktyki antynikotynowej jak również zbadać poziom toksycznego dla organizmu tlenku węgla we krwi. Wszyscy odwiedzający otrzymali ulotki informacyjno – edukacyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od nikotyny i środków psychoaktywnych.

Obchody „Rzuć palenie Razem z Nami” w Działdowie

Data 26-11-2019

Z okazji obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia odbył się happening antytytoniowy zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. E. Szelburg-Zarembiny w Płośnicy, przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie. Dzieci, młodzieży oraz nauczyciele szkoły wygłaszali hasła antytytoniowe, prezentowali transparenty oraz plakaty dotyczące szkodliwości biernego i czynnego palenia tytoniu. Młodzież zachęcała przechodniów do zaprzestania palenia. Trasa przemarszu ulicami Płośnicy

Punkt Promocji Zdrowia z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia w Elblągu

Data 26-11-2019

Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia (21 listopada 2019 r.) w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu zorganizowany został Punkt Promocji Zdrowia, w którym nauczyciel oraz słuchaczka Szkoły Policealnej im. J. Romanowskiej w Elblągu prowadziły pomiar ciśnienia tętniczego, rozdawnictwo ulotek edukacyjnych oraz poradnictwo zdrowotne wśród pacjentów Przychodni Medicus I, Przychodni Zdrowia Psychicznego i petentów PSSE w Elblągu.

Zdrowie pod kontrolą w Galerii Warmińskiej

Data 18-11-2019

16 listopada 2019r. w Galerii Warmińskiej w Olsztynie odbyła się kolejna akcja z inicjatywy  Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny Oddział w Olsztynie,  „Zdrowie pod kontrolą”.  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wykonywały pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu wśród osób palących papierosy. Z badań skorzystało 85 osób.  39 osób korzystających  z punktu, zrobiły quiz wiedzy o tytoniu z nagrodami. Przy okazji quizu i pomiarów tlenku węgla pracownicy inspekcji sanitarnej prowadzili edukację i udostępniali ulotki o szkodliwości palenia w tym testy uzależnienia i motywacji do rzucenia palenia. Odwiedzający galerię mogli skorzystać z różnych stanowisk medycznych, na których można m.in. wykonać bezpłatnie pomiar ciśnienia tętniczego krwi, zmierzyć pomiar glikemii, cholesterolu, zrobić test w kierunku HCV, EKG, wykonać pomiary spirometryczne, badanie ostrości wzroku, skorzystać z konsultacji dietetycznych, farmaceutycznych,  stomatologicznych. Można było również oddać krew i skorzystać z badań mammograficznych w mammobusie.

Powiatowy „Test wiedzy o tytoniu” w Węgorzewie

Data 04-12-2018

To już kolejny rok, kiedy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie w  ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu zorganizowała konkurs wiedzy, skierowany do uczniów klas VI. W tym roku do konkursowych zmagań przystąpiło 91 uczniów z 6 szkół podstawowych. Uczniowie rozwiązywali test o problematyce tytoniowej. Testy zostały sprawdzone w PSSE. Za prawidłowe rozwiązanie testu uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 16 punktów. Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego  i PSSE w Węgorzewie postanowiła nagrodzić 10 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki (15-16 pkt.).

Cykl zajęć edukacyjnych o szkodliwości palenia tytoniu w Elblągu

Data 29-11-2018

Od 30 października do 16 listopada 2018 r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu przeprowadzili cykl 12 zajęć edukacyjnych na temat szkodliwości palenia tytoniu dla uczniów III klas gimnazjalnych oraz I klas ponadgimnazjalnych dwóch elbląskich placówek edukacyjnych: Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 z Oddziałami gimnazjalnymi oraz Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych. Podczas zajęć poruszono temat uzależnienia od nikotyny, wpływu palenia tytoniu i e-papierosów na zdrowie aktywnego palacza i osób w jego otoczeniu (bierne palenie) oraz wpływu palenia w trakcie ciąży na rozwój płodu. Uczniowie zobaczyli, jak wyglądają płuca palacza oraz próbowali odpowiedzieć na pytanie „Czy nikotyna to narkotyk?”. Poruszono również temat nowelizacji ustawy antytytoniowej, omawiając jej najistotniejsze, z punktu widzenia uczniów, fragmenty. W zajęciach uczestniczyło 348 uczniów.

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia w Olecku

Data 26-11-2018

15 listopada 2018 r. w Światowy Dzień Rzucania Palenia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku wspólnie z Samorządem Uczniowskim Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zorganizowała punkt promocji zdrowia w budynku szkoły. Pracownica PZiOZ oraz przedstawiciele samorządu rozmawiali z uczniami nt. szkodliwości palenia, rozdawali ulotki oraz zapraszali palącą młodzież do wypełnienia testów uzależnienia od tytoniu. W sali obok chętni uczniowie oraz nauczyciele brali udział w „Quizie wiedzy o tytoniu”. Akcję zakończono dwoma lekcjami z młodzieżą, podczas których pracownica PZiOZ opowiedziała o medycznych i psychospołecznych aspektach palenia tytoniu.

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Data 26-11-2018

W ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi 15 listopada zorganizowała „Powiatowy konkurs ortograficzny” skierowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych. W rywalizacji o nagrody wzięło udział 6 uczniów ze szkół podstawowych. Komisja konkursowa po sprawdzeniu dyktanda wyłoniła trzech laureatów.
I miejsce zajęła uczennica ze Szkoły Podstawowej Jabłońskie,
II miejsce zajęła uczennica ze Szkoły Podstawowa nr1 z oddziałem Integracyjnym w Gołdapi,
III miejsce przyznano uczniowi ze Szkoły Podstawowej z Galwieć.
Zwycięzcy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy odebrali dyplomy za udział. W uroczystym wręczeniu nagród wzięli udział Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi, przedstawiciele komisji, nauczyciele języka polskiego oraz Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi.

Światowy Dzień Rzucania Palenia w Elblągu

Data 19-11-2018

Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia 15 listopada 2018 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu zorganizowano punkt edukacyjno-informacyjny, w którym słuchacze Szkoły Policealnej im. J. Romanowskiej w Elblągu prowadzili pomiar ciśnienia tętniczego, rozdawnictwo ulotek edukacyjnych oraz poradnictwo zdrowotne wśród pacjentów Przychodni Medicus I, Przychodni Zdrowia Psychicznego i petentów PSSE w Elblągu. Z punktu skorzystały 43 osoby.