„Papierosy pożerają Cię żywcem”

Data 24-08-2010

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiolgiczna w Olsztynie Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

informuje, że 16.11.2009 rozpoczęła się Medialna Kampania Społeczna Ministerstwa Zdrowia pod hasłem:

„Papierosy pożerają Cię żywcem”