Światowy Dzień bez Tytoniu w Elblągu

Data 09-06-2017

PSSE w Elblągu w dniu 31.05.2017 r. z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu zorganizowała  marsz i happening .W imprezie wzięły udział 23 placówki oświatowo-wychowawcze– ok. 800 osób.Uczniowie podczas marszu ulicami miasta i happeningu odczytywali hasła antynikotynowe, a tym samym promowali zdrowy styl życia oraz zyski płynące z niepalenia. Na Placu Jagiellończyka młodzież została przywitana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu.

Światowy Dzień bez Tytoniu w Iławie

Data 05-06-2017

31.05.2017 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu odbyły się happeningi antytytoniowe przed Starostwem Powiatowym w Iławie i Urzędem Miasta Iławy z udziałem dzieci, młodzieży i nauczycieli z przedszkoli i szkół iławskich. Dzieci i młodzież prezentowały transparenty z napisami antytytoniowymi, plakaty i hasła antytytoniowe. Uczniowie odczytali apele o czyste powietrze bez dymu tytoniowego, skierowane do dorosłych mieszkańców Iławy i władz samorządowych, które następnie złożyli na ręce Starosty Powiatu Iławskiego i Burmistrza Iławy.

Tytoń – zagrożenie dla rozwoju

Data 29-05-2017

Na świecie, każdego roku ponad 7 milionów ludzi umiera z powodu palenia tytoniu. Jeśli nie podejmiemy intensywnych działań to liczba ta może wzrosnąć do roku 2030 powyżej 8 milionów. Używanie tytoniu jest groźne dla każdego, niezależnie od płci, wieku, rasy, pochodzenia kulturowego czy edukacji. Przynosi cierpienie, chorobę i śmierć,  zubożenie rodzin i gospodarek narodowych. Ograniczanie użycia tytoniu stanowi jeden z najskuteczniejszych sposobów zmniejszenia o jedną trzecią do 2030 r. liczby przedwczesnych zgonów z powodu chorób niezakaźnych w skali całego świata, co jest zgodne z Agendą Zrównoważonego Rozwoju 2030. Prognozy opracowane na podstawie modelu ograniczania użycia tytoniu stanowią narzędzie do wykorzystania przez decydentów politycznych, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego i innych zainteresowanych. Pozwalają ocenić, które z projektowanych rozwiązań przyniosą największe efekty, jak również dostarczają przekonujących argumentów za ich przyjęciem.

Do pobrania:
Informacja prasowa

„Rodzina — tu wszystko się zaczyna ” — obchody Powiatowych Dni Rodziny” w Nidzicy.

Data 02-06-2016

240520161332„Rodzina — tu wszystko się zaczyna ” — to hasło tegorocznych obchodów Powiatowych Dni Rodziny” w Nidzicy. W organizację tej imprezy włączyło się wiele instytucji: Starostwo Nidzica, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy dom samopomocy, Nidzicki Ośrodek Kultury, Miasto i Gmina Nidzica, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy i PSSE Nidzica. 24 maja obchodzono w naszym mieście Dzień Rodziny. Wręczono podziękowania rodzinom zastępczym oraz nagrody i dyplomy laureatom konkursów: plastycznego i literackiego, organizowanych przez nidzicki MOPS. Ks. Roland Zagóra mówił o roli rodziny w wychowaniu dzieci, kształtowaniu ich charakterów, o konieczności rozmowy z dziećmi. Podkreślił, że szczególną rolę w rodzinie powinna pełnić miłość, trzeba ją dzieciom okazywać. Miłość w domu się zaczyna i w domu się rozwija. Dom rodzinny to korzenie każdego człowieka. Mówiąc o roli rodziców nawiązał do biblijnej przypowieści o siewcy. Głos zabrała także Alina Ślimak, przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Światowy Dzień bez Tytoniu w Iławie

Data 02-06-2016

zdjęcia 13631.05.2016 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu odbyły się happeningi antytytoniowe, przed Starostwem Powiatowym w Iławie i przed Urzędem Miasta w Iławie z udziałem dzieci, młodzieży i nauczycieli z przedszkoli i szkół iławskich .Dzieci i młodzież prezentowały transparenty z napisami antytytoniowymi, plakaty i hasła antytytoniowe. Uczniowie Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 R. w Iławie i Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie odczytali apele o czyste powietrze dla dzieci, skierowane do dorosłych mieszkańców Iławy i władz samorządowych, które następnie złożyli na ręce Starosty Powiatu Iławskiego i Burmistrza Miasta Iławy. Egzekwowanie ustawowego zakazu palenia tytoniu i oznakowania zakazem palenia przystanków autobusowych, miejsc zabaw dla dzieci, ustanowienie dodatkowych stref wolnych od dymu tytoniowego jak parki, plaże, tereny imprez publicznych, stadion, klatki schodowe.Uczeń Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie odczytał również wzruszający wiersz, prośbę o nie palenie „List do mamy”.Przedszkolaki wraz z nauczycielami, przy akompaniamencie instrumentu muzycznego zaśpiewali „Piosenkę o Dinku”.

Światowy Dzień bez Tytoniu w Gołdapi

Data 02-06-2016

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA 31.05.2016 00731.05.2016r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy współudziale przedstawicieli z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi zorganizowali profilaktyczną akcję z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu. Na długiej przerwie lekcyjnej pracownik PSSE wspólnie z policją, pedagogiem szkolnym oraz uczniami Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi rozdawali ulotki, broszury, plakietki przechodniom na ulicach miasta.
Celem akcji było zwrócenie uwagi młodzieży oraz społeczności lokalnej na powszechność nałogu palenia tytoniu i jego negatywne skutki zdrowotne.
Do akcji przyłączyli się również uczniowie i pedagog szkolny z Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi.

Światowy Dzień bez Tytoniu w Elblągu

Data 01-06-2016

IMG_026931.05.2016 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu zorganizowała marsz i happening z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu. Wymarsz kolumny młodzieży (ok.500 osób) prowadziła grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. Przemarsz ulicami Saperów, Bema, Kościuszki, Wspólna, Sienkiewicza, Górnośląska, Nowowiejska, Teatralna na Plac Jagiellończyka, na którym odbył się happening.
Szkoły niosły transparenty z hasłami „antytytoniowymi” i skandowały hasła antytytoniowe.

„Nie zawsze wędzone trzyma dłużej”

Data 20-11-2015

baner 4

19 listopada 2015 roku, obchodzony był Światowy Dzień Rzucania Palenia. Z tej okazji Główny Inspektorat Sanitarny przygotował kampanię społeczną, w oryginalny sposób ukazującą skutki narażenia na dym tytoniowy. Motywem przewodnim kampanii są zniszczone płuca, które zostały „uwędzone” dymem tytoniowym i nie nadają się już do zdrowego i długiego życia. Hasło kampanii „Nie zawsze wędzone trzyma dłużej” uzupełnia przesłanie kampanii.
Kampania ma nie tylko zachęcić społeczeństwo do nierozpoczynania palenia lub do zerwania z nałogiem, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na problem palaczy, którzy nie szanują obowiązku nieszkodzenia innym, paląc zarówno przy dorosłych, jak i przy dzieciach oraz na biernych palaczy dymu tytoniowego, którzy przyzwalają na palenie w ich obecności.