Powiatowy konkursu „Masz wybór …” rozstrzygnięty

Data 13-11-2014

1(1) 06 listopada 2014 roku w Powiatowej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie odbyło się zebranie komisji konkursu plastycznego, fotograficznego oraz grafiki komputerowej pt. „Masz wybór …” skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Powiatowy konkurs zorganizowany był w ramach realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

Wyniki konkursu „Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu”

Data 18-11-2010

Do konkursu przystąpiło 75 słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Autorzy składali maksymalnie po 3 prace. Wśród złożonych prac nie wszystkie kwalifikowały się do oceny.  Jedna płyta była zawirusowana (odrzucona zgodnie z regulaminem), dwie  płyty były uszkodzone – nie otwierały się (sprawdzane przez informatyków WSSE). Na konkurs zgłoszono 166 prac.

Konkurs fotograficzny „Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu”

Data 05-10-2010

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Olsztynie i Fundacja „Onkologia Warmii i Mazur” ogłaszają konkurs fotograficzny pt. Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych, wieczorowych i zaocznych woj. warmińsko-mazurskiego. Trwa od 20 września do 5 listopada 2010 roku.

Zachęcamy do udziału w konkursie.