„Konkursowo w PSSE Mrągowo”

Data 16-05-2014

Dnia 09.05.2014 dokonano uroczystego podsumowania Powiatowych Konkursów realizowanych w ramach profilaktyki tytoniowej w trzech programach: „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Konkursy przeznaczone były dla uczniów szkół uczestniczących w programach z terenu powiatu mrągowskiego. W programie „Czyste powietrze wokół nas” uczestnicy mieli za zadanie przygotować album. W programie „ Nie pal przy mnie, proszę” uczniowie szkół podstawowych przygotowywali plakaty. Uczniowie gimnazjum w ramach programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” przygotowali grę planszową. Do konkursów w sumie zgłoszono 8 prac.

Szkolenie dla koordynatorów szkolnych z powiatu węgorzewskiego

Data 25-10-2013

W dniu 22.10.2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie odbyło się szkolenie dla koordynatorów szkolnych z programów: „Czyste powietrze wokół nas” , „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”. Szkolenie zorganizowane było przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Węgorzewie.

Elbląg – Konkurs plastyczny „Mamo, Tato! nie pal przy mnie” rozstrzygnięty

Data 05-06-2013

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu rozstrzygnął konkurs plastyczny „Mamo, Tato ! Nie pal przy mnie” zorganizowany w ramach V edycji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Konkurs był adresowany do dzieci biorących udział w realizacji V edycji  przedszkolnego programu edukacji antytytoniowej  „Czyste powietrze wokół nas”. Do konkursu „Mamo, Tato ! Nie pal przy mnie” przystąpiło 12 przedszkoli z 22 przedszkoli realizujących program w roku szkolnym 2012/2013.

Szkolenia z programów: „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie” w powiecie olsztyńskim

Data 12-11-2012

Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowała 7.11.2012 r. szkolenie dla koordynatorów i realizatorów szkolnych programów edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Realizacja kolejnej edycji programów profilaktyki tytoniowej w powiecie ostródzkim rozpoczęta

Data 25-10-2012

18.10.2012 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów i realizatorów programów profilaktyki tytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Szkolenie z programów profilaktyki tytoniowej w Bartoszycach

Data 23-11-2011

W dniach 15 i 16 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach odbyły się szkolenia inaugurujące realizację programów profilaktyki tytytoniowej – „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Szkolenie z zakresu programów antytytoniowych w Działdowie

Data 23-11-2011

16 listopada w siedzibie Urzędu Miasta w Działdowie odbyło się szkolenie  dla szkolnych koordynatorów programów: „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie proszę” i „Czyste powietrze wokół nas”, na którym przedstawiono założenia programowe na rok 2011/2012. Zebranych przywitał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Janusz Lis, który przedstawił ważność programów na zwiększenie wiedzy nt. szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowania umiejętności dbania o własne zdrowie i bliskich oraz wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach gdzie ludzie palą.

Szkolenie z programów „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Nie pal przy mnie proszę” w Olsztynie

Data 09-11-2011

Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowała 8.11.2011r. szkolenie dla koordynatorów i realizatorów szkolnych programów edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”, na którym przedstawiono założenia programowe na rok 2011/2012.

Nidzica – szkolenia z programów „Czyste powietrze wokół nas” i „Nie pal przy mnie proszę”.

Data 25-10-2011

W dniach 11 i 12.10.2011 r. w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Nidzica Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy zorganizowała i przeprowadziła szkolenia dla koordynatorów szkolnych programu „Nie pal przy mnie proszę” i programu „Czyste powietrze wokół nas”.

Program „Nie pal przy mnie proszę”

Data 27-08-2010

Program profilaktyki antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” przeznaczony jest dla dzieci  w I – III klasach szkół podstawowych. Program ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby przy nich palą. W roku szkolnym 2009/2010 program w woj. warmińsko-mazurskim realizowany był pilotażowo w 19 szkołach podstawowych wśród 1 406 dzieci w wieku 7-9  lat oraz wśród 375 rodziców dzieci objętych programem.

Do pobrania:

Ramowe założenia programu „Nie pal przy mnie proszę”.
Broszura „Nie pal przy mnie proszę”