Szkolenie na temat aspektów prawnych przestrzegania „ustawy tytoniowej” w zakładach pracy w powiecie ostródzkim

Data 04-10-2013

25 września 2013 r. w Sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego w Ostródzie odbyło się szkolenie dla pracodawców i przedstawicieli zakładów pracy powiatu ostródzkiego. Prelegentem szkolenia była Anna Skiba pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie. Podczas szkolenia zostały przedstawione prezentacje multimedialne na temat szkodliwości palenia bierne  i czynnego, faz uzależnienia oraz statystyk uzależnienia od nikotyny.

Konferencja „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”

Data 16-09-2013

13 września 2013 r. w Urzędzie wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”. Konferencja ta realizowana była w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej PIP p.n. „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” oraz z okazji 60 – lecia powołania służby BHP i 20-lecia OSPSBHP. Spotkanie kierowane jest do pracodawców, pracowników służby BHP, instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa pracy, studentów i młodzieży szkół technicznych. Podczas konferencji można było odwiedzić stoisko profilaktyczne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, które zorganizowały:

Szkolenie z projektu „Odświeżamy Nasze Miasta TOB3CIT (Tobacco Free Cities)” dla przedstawicieli zakładów pracy z powiatu węgorzewskiego

Data 16-09-2013

12.09.2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie przeprowadzono szkolenie dla  przedstawicieli zakładów pracy; właścicieli, kierowników, pracowników kadr, pracowników BHP, osób mających wpływ na zarządzanie obiektami i zasobami ludzkimi w zakładach pracy. Anna Maroszyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie powitała uczestników szkolenia. Następnie Dorota Kozian – stażystka Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej omówiła zagadnienia związane z projektem „Odświeżamy Nasze Miasta TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”

Wojewódzkie podsumowanie realizacji projektu „Odświeżamy nasze Miasta TOB3CIT” na terenie woj. warmińsko-mazurskiego

Data 16-09-2013

12 września 2013 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznejw Olsztynie odbyło się podsumowanie pracy Wojewódzkiego Zespołu ds. Profilaktyki Tytoniowej. W posiedzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty  w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie, Straży Miejskiej w Olsztynie, Oddziału Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Telewizyjnej Agencji Producenckiej TAP1 w Olsztynie i Agencji  Reklamowa SGB w Olsztynie.

Posiedzenie powiatowego zespołu ds. profilaktyki tytoniowej w Ostródze

Data 28-03-2013

27 marca 2013 r w Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej  w Ostródzie odbyło się szóste spotkanie koalicjantów. W tym dniu pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Anna Skiba podsumowała zrealizowana działania kampanii wojewódzkiej „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego” wykonywanej w ramach ogólnopolskiego projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT [Tobacco Free Cities]”.

Szkolenie pielęgniarek w Nidzicy

Data 20-11-2012

16.11.2012 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy zorganizowała szkolenie  dla przedstawicieli  14 placówek służby zdrowia oraz  pielęgniarek medycyny sskolnej  poświęcone następującym  zagadnieniom:

Punkt Promocji Zdrowia dla pracowników samorządowych w Szczytnie

Data 25-09-2012

19.09.2012 r. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczytnie zorganizowała w  ramach projektu „Odświeżamy nasze miasta”  Punktu Promocji Zdrowia dla pracowników Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Szczytnie  w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

I Piknik myśliwski w Olsztynie

Data 19-09-2012

W sobotę 15 września na strzelnicy w Gutkowie odbył się I Piknik Myśliwski, którego częścią były Międzynarodowe Zawody Strzelania Myśliwskiego do Rzutków. W programie pikniku przewidziano wiele atrakcji, zarówno dla małych, jak i dużych: gry i zabawy, strzelanie z łuku, broni krótkiej, pneumatycznej, pokazy sokolnicze, koncerty, gotowanie posiłku dla wszystkich gości zawodów i pikniku.

Punkt promocji zdrowia podczas lokalnej imprezy „DNI I NOCE SZCZYTNA 2012”

Data 24-07-2012

20.07.2012 r. został zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szczytnie przy współpracy z Miejskim Domem Kultury w Szczytnie oraz Szpitalem Powiatowym w Szczytnie punkt promocji zdrowia podczas lokalnej imprezy DNI i NOCE Szczytna. Punkt był odwiedzany przez mieszkańców Szczytna,

Projekt „Odświeżamy nasze miasta” TOB3CIT (Tobacco Free Cities) w powiecie węgorzewskim

Data 17-07-2012

14.07.2012 r. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Węgorzewie w ramach projektu „Odświeżamy nasze miasta” TOB3CIT (Tobacco Free Cities)  zorganizowała punkt promocji zdrowia podczas Festynu w Sobiechach (powiat węgorzewski). Organizatorem tej imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Budrach.