„Stawiamy na bezpieczeństwo – Warmia i Mazury”

Data 01-07-2014

226.06.2014 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja „Stawiamy na bezpieczeństwo – Warmia i Mazury”, której organizatorami byli: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie i Fundacja „Ratujmy Życie”.  Myślą przewodnią konferencji było pokazanie wspólnego celu, jakim jest szeroko pojęte bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego.

Uwolnijmy zakłady pracy od dymu tytoniowego

Data 20-08-2010

Zakłady Pracy Wolne od Dymu Tytoniowego

Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w ramach realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu na terenie woj. warmińsko-mazurskiego prowadzi działalność informacyjną na temat szkodliwości palenia tytoniu do różnych grup docelowych.