Biała niedziela – bezpłatne badania profilaktyczne w Olecku

Data 03-11-2017

W trosce o zdrowie mieszkańców powiatu oleckiego 15 października b.r. przeprowadzono akcję, podczas której można było wykonać badanie cytologiczne, mammograficzne, pomiar ciśnienia krwi oraz badanie poziomu cukru. Panie dbające o swoje zdrowie mogły również skorzystać z konsultacji z brafitterką, a po wykonanej cytologii nagradzane były zestawem kosmetyków. Partnerem imprezy była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, która miała również swoje stoisko, na którym udzielano porad nt. zdrowego stylu życia, przeprowadzano pomiar wagi, wzrostu, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz instruowano odwiedzających o prawidłowej technice usuwania kleszcza. 

Światowy Dzień Walki z Rakiem

Data 04-02-2016

119976_profilaktykaCorocznie, 04 lutego organizowany jest (pod egidą Międzynarodowej Unii do Walki z Rakiem) Światowy Dzień Walki z Rakiem. Tego dnia, warto w szczególny sposób pomyśleć nad swoim zdrowiem i zadbają o to Oddziały Wojewódzkie NFZ organizując przedsięwzięcia społeczne mające na celu promowanie wykonywania profilaktycznych badań onkologicznych. W roku 2016 celem priorytetowym tego dnia będzie promocja profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych.

„ZUMBA & Profilaktyka Walki z Rakiem Piersi w powiecie mrągowskim”

Data 22-10-2014

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAW ramach Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi pracownica pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Mrągowie przy współpracy z panią Alicją Jakubiak (trenerką ZUMBA) zorganizowała akcję „ZUMBA & Profilaktyka Walki z Rakiem Piersi”.

O zdrowiu w „Planecie 11” w Olsztynie

Data 22-10-2014

2W bibliotece multimedialnej „Planeta 11” 17.10.2014 r. odbyła się impreza edukacyjna poświęcona profilaktyce nowotworowej,w ramach której Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie współpracowała z pracownikami: biblioteki „Planeta 11”, Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy MSWiA w Olsztynie jak również Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.

Europejski Kodeks Walki z Rakiem a substancje potencjalnie uzależniające

Data 21-10-2014

115.10.2014r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie przy wsparciu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowała szkolenie na temat „Europejski Kodeks Walki z Rakiem a substancje potencjalnie uzależniające”. Zaproszonych nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powitała Teresa Parys – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie.

Podsumowanie kampanii społecznej „Powiat ostródzki dla zdrowia kobiet”

Data 21-10-2014

6W sobotę 18 października w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie miał miejsce finał kampanii społecznej pn. „Powiat Ostródzki dla zdrowia kobiet”. W jego trakcie wyróżnione zostały organizacje i instytucje, które wyborem kapituły konkursowej miały najlepsze prezentacje dotyczące profilaktyki raka piersi.

Szkolenie dla szkolnych opiekunów Kół PCK i Klubu Wiewiórka

Data 08-09-2014

20140905_10132205.09.2014 r. pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie: kierownik Oddziału mgr Radosław Gruss, asystent mgr Elżbieta Michalak i mł. asystent mgr Marcin Milkowski przeprowadzili szkolenie adresowane do szkolnych opiekunów Kół PCK i Klubów Wiewiórka oddziału w Morągu. Tematy wystąpień pracowników Oddziału dotyczyły: propagowania zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem; prawnych, społecznych i medycznych aspektów dotyczących E-papierosa; psychologicznych i społecznych mechanizmów uzależnienia od nowych środków zastępczych, tzw. „dopalaczy”; informacji na temat tendencji na polskiej scenie „nowych narkotyków”, wzbogaconych o pokaz slajdów. W szkoleniu uczestniczyło 19 osób.