O profilaktyce nowotworów w Ełku

Data 04-03-2020

W dniu 28.02.2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku odbyła się skierowana do mieszkańców miasta impreza środowiskowa poświęcona profilaktyce nowotworów. Na spotkanie zaproszono przedstawicielkę ze Stowarzyszenia Przyjaciół „Amazonki”, która opowiedziała o czynnikach ryzyka rozwoju nowotworów oraz badaniach profilaktycznych. Szczególną uwagę zwróciła na to jak ważne jest regularne wykonywanie samobadania

Biała niedziela – bezpłatne badania profilaktyczne w Olecku

Data 03-11-2017

W trosce o zdrowie mieszkańców powiatu oleckiego 15 października b.r. przeprowadzono akcję, podczas której można było wykonać badanie cytologiczne, mammograficzne, pomiar ciśnienia krwi oraz badanie poziomu cukru. Panie dbające o swoje zdrowie mogły również skorzystać z konsultacji z brafitterką, a po wykonanej cytologii nagradzane były zestawem kosmetyków. Partnerem imprezy była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, która miała również swoje stoisko, na którym udzielano porad nt. zdrowego stylu życia, przeprowadzano pomiar wagi, wzrostu, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz instruowano odwiedzających o prawidłowej technice usuwania kleszcza. 

„ZUMBA & Profilaktyka Walki z Rakiem Piersi w powiecie mrągowskim”

Data 22-10-2014

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAW ramach Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi pracownica pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Mrągowie przy współpracy z panią Alicją Jakubiak (trenerką ZUMBA) zorganizowała akcję „ZUMBA & Profilaktyka Walki z Rakiem Piersi”.

O zdrowiu w „Planecie 11” w Olsztynie

Data 22-10-2014

2W bibliotece multimedialnej „Planeta 11” 17.10.2014 r. odbyła się impreza edukacyjna poświęcona profilaktyce nowotworowej,w ramach której Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie współpracowała z pracownikami: biblioteki „Planeta 11”, Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy MSWiA w Olsztynie jak również Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.

Europejski Kodeks Walki z Rakiem a substancje potencjalnie uzależniające

Data 21-10-2014

115.10.2014r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie przy wsparciu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowała szkolenie na temat „Europejski Kodeks Walki z Rakiem a substancje potencjalnie uzależniające”. Zaproszonych nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powitała Teresa Parys – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie.

Podsumowanie kampanii społecznej „Powiat ostródzki dla zdrowia kobiet”

Data 21-10-2014

6W sobotę 18 października w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie miał miejsce finał kampanii społecznej pn. „Powiat Ostródzki dla zdrowia kobiet”. W jego trakcie wyróżnione zostały organizacje i instytucje, które wyborem kapituły konkursowej miały najlepsze prezentacje dotyczące profilaktyki raka piersi.