O substancjach psychoaktywnych w olsztyńskich szkołach

Data 15-11-2019

Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzili 23 wykłady w olsztyńskich szkołach obejmując nimi 990 uczniów. Młodzież poznała skład trującego dymu papierosowego, dowiedziała się jak niebezpieczne są e-papierosy i przyczyną jakich chorób mogą się stać. Dużym zainteresowanie cieszyła się tematyka

O zdrowiu i bezpieczeństwie dla najmłodszych w powiecie giżyckim

Data 13-09-2019

W piątek, 6 września uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III Szkoły Podstawowej w Bystrym uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Adrianą Banaszkiewicz-Gałas i dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Giżycku: asp. Joanną Urbanowicz i asp. Edytą Zalewską.
Na spotkaniu pracownik Powiatowej Stacji

„Tydzień zdrowia” w Giżycku

Data 19-06-2019

W ramach „Tygodnia Zdrowia” w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku we współpracy z przedstawicielami placówki, zorganizowała imprezę prozdrowotną pod nazwą „Zdrowy styl życia – wolny od używek”. Przygotowany został punkt informacyjny, punkt medyczny oraz zdrowy barek (napoje korzystne dla zdrowia). Dodatkowo, aby przestrzec młodzież przed nadchodzącymi wakacjami, odbyły się zajęcia

„Tydzień zdrowia” w Węgorzewie

Data 17-06-2019

W ramach obchodów 100-lecia Inspekcji Sanitarnej pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgorzewie zaangażowani byli do różnych działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców powiatu węgorzewskiego. Organizowano m.in. stoiska promocji zdrowia podczas Festynu Rodzinnego w Pozezdrzu oraz Biegu  Bociana w Budrach. Uczestnicy imprez plenerowych otrzymywali materiały informacyjno- edukacyjne oraz uzyskiwali  porady jak uniknąć różnego rodzaju zagrożeń mogących pojawić się w okresie letnim, urlopowym.

O niebezpiecznych substancjach psychoaktywnych w „Tygodniu zdrowia” w Gołdapi

Data 17-06-2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi informuje, że  w związku z obchodami 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce odbyły się zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi, przeprowadzone przez pracownika Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi oraz przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.
Zajęcia były poświęcone profilaktyce zażywania nowych substancji psychoaktywnych, profilaktyce tytoniu oraz spożywania napojów energetycznych przez osoby nieletnie. Podczas zajęć edukacyjnych zostały wykorzystane alko i narkogogle, aby przybliżyć młodzieży stan postrzegania rzeczywistości po zażyciu środków psychoaktywnych.

W „Tygodniu zdrowia” profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych i dopalaczy w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie

Data 17-06-2019

W ramach obchodów 100-lecia Służb Sanitarnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie oraz pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej przeprowadzili zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych i dopalaczy dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie. Zajęcia miały na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażywaniem oraz uzależnieniem od narkotyków i środków zastępczych, tzw. dopalaczy. Ponadto prowadzono dyskusje o konsekwencjach jakie mogą powodować środki psychoaktywne i dopalacze (zdrowotne, prawne i społeczne).

Finał ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”

Data 17-06-2019

Ogólnopolski konkurs „Szkoła wolna od używek” został rozstrzygnięty. Finał konkursu miał miejsce 14 czerwca 2019 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zwycięzcą konkursu został Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy.
Zadanie konkursowe polegało na nagraniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Do konkursu zgłoszono 142 filmy z całego kraju. W naszym województwie w konkursie uczestniczyło 7 szkół. Cieszy bardzo fakt, że odzew był duży mimo niesprzyjających okoliczności do podejmowania inicjatywy.

O nowych trendach używania substancji psychoaktywnych podczas szkolenie w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

Data 27-05-2019

22 maja 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się szkolenie skierowane do nauczycieli i pedagogów województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenie było zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie i Kuratorium Oświaty w Olsztynie w ramach edukacyjnego projektu profilaktycznego pt. „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki policji”.
Przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przedstawił zagadnienie dotyczące nowych trendów używania substancji psychoaktywnych oraz statystykę zatruć środkami zastępczymi w województwie warmińsko-mazurskim. Podczas szkolenia zostały również poruszone aspekty prawne, społeczne, psychiczne używania substancji psychoaktywnych oraz sposoby postępowania, sygnały wskazujące na kontakt ze środkami zastępczymi i wskazania pomocy dla nieletnich. Wykłady prowadzone były przy współpracy Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie, Przychodni Psychoterapii w Olsztynie, Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Olsztynie, Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

O środkach zastępczych dla rodziców w Olsztynie

Data 08-05-2019

7 maja 2019 r. pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przeprowadził zajęcia edukacyjne dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olsztynie. Spotkanie było poświęcone profilaktyce zażywania nowych substancji psychoaktywnych, profilaktyce tytoniowej oraz używania napojów energetyzujących przez nieletnich. Celem spotkania było przekazanie informacji oraz  uwrażliwienie rodziców na dostępność, popularność i modę używek oraz zapobieganie używania ich.  Ważnym aspektem zajęć było zwrócenie uwagi na szkodliwości zdrowotne nowych narkotyków oraz objawów ich zażywania.

Suplementy diety i nowe trendy w środkach zastępczych

Data 05-04-2019

3 i 4 marca b.r. odbyły się spotkania edukacyjne kierowane do kadry pedagogicznej, rodziców uczniów, dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie oraz Zespole Szkół w Stradunach. Podczas zajęć edukacyjnych przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie omówili tematy związane z suplementami diety – kiedy ich stosowanie jest uzasadnione, dlaczego powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub dietetykiem, jak być świadomym konsumentem suplementów diety oraz nowe trendy używania dopalaczy.