Współpraca z Sądem Okręgowym w Olsztynie w zakresie profilaktyki zażywania nowych substancji psychoaktywnych

Data 13-03-2019

12 marca 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyło się szkolenie dla sędziów rodzinnych, kuratorów rodzinnych i specjalistów z opiniodawczych zespołów. Było ono kontynuacją współpracy Sądu Okręgowego w Olsztynie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie, rozpoczętą w 2018 r. na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie profilaktyki zażywania nowych substancji psychoaktywnych.

O dopalaczach w Elblągu i powiecie elbląskim

Data 21-12-2018

W ramach profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych/dopalaczy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu  przeprowadził zajęcia edukacyjne dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla nauczycieli oraz wykłady dla rodziców uczniów.  Podczas zajęć emitowano film pt. „Narkotyki czy życie”, który został nakręcony przez TV „Turso” w ramach kampanii „Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii w Elblągu”. Zajęcia prowadzono przy współpracy Urzędu Miasta w Elblągu oraz NZOZ „KARAN”.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu od początku września do grudnia 2018 roku przeprowadził 41 zajęć edukacyjnych o tej tematyce dla 1387 uczniów, 479 nauczycieli oraz 186 rodziców uczniów.

Dopalacze – gdzie szukać pomocy? najważniejsze numery telefonów

Data 16-07-2015

sanepid-logoGDZIE SZUKAĆ POMOCY? NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW:

800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

800 060 800 infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie dopalaczy

Data 15-07-2015

sanepid-logo

Informujemy, że na terenie woj. warmińsko-mazurskiego uruchomiona została 24 godzinna infolinia „dopalaczowa” Państwowej Inspekcji Sanitarnej 800 060 800Celem infolinii jest udzielanie podstawowych informacji na temat zjawiska zażywania środków zastępczych, tzw. dopalaczy.

Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie srodków zastępczych – razem przeciw dopalaczom 2013-2014

Data 15-07-2015

sanepid-logoZachęcamy do zapoznania się z „Raportem Głównego Inspektora sanitarnego w sprawie środków zastępczych – razem przeciw dopalaczom 2013-2014”

Do pobrania – GIS_raport_2013-2014

Dopalacze mogą Cię wypalić

Data 22-01-2014

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką dopalaczy polecamy stronę internetową opracowaną przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

www.dopalaczeinfo.pl

oraz inne przydatne materiały, w których znajdziecie Państwo podstawowe informacje  dotyczące tego niepokojącego zjawiska.