O środkach zastępczych dla rodziców w Olsztynie

Data 08-05-2019

7 maja 2019 r. pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przeprowadził zajęcia edukacyjne dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olsztynie. Spotkanie było poświęcone profilaktyce zażywania nowych substancji psychoaktywnych, profilaktyce tytoniowej oraz używania napojów energetyzujących przez nieletnich. Celem spotkania było przekazanie informacji oraz  uwrażliwienie rodziców na dostępność, popularność i modę używek oraz zapobieganie używania ich.  Ważnym aspektem zajęć było zwrócenie uwagi na szkodliwości zdrowotne nowych narkotyków oraz objawów ich zażywania.

Suplementy diety i nowe trendy w środkach zastępczych

Data 05-04-2019

3 i 4 marca b.r. odbyły się spotkania edukacyjne kierowane do kadry pedagogicznej, rodziców uczniów, dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie oraz Zespole Szkół w Stradunach. Podczas zajęć edukacyjnych przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie omówili tematy związane z suplementami diety – kiedy ich stosowanie jest uzasadnione, dlaczego powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub dietetykiem, jak być świadomym konsumentem suplementów diety oraz nowe trendy używania dopalaczy.

Spotkanie edukacyjne z młodzieżą w Piszu

Data 04-04-2019

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu włączyła się w kampanię o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Jej główne hasło to „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Kampania organizowana jest przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem

Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny „MISJA PROFILAKTYKA – Narkotyki i Dopalacze”

Data 02-04-2019

27 marca 2019 roku z inicjatywy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Giżycku przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku i Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku zorganizowano Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny „MISJA PROFILAKTYKA – Narkotyki i Dopalacze”.
Do konkursowych zmagań przystąpiło siedem drużyn:
– Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych z Iławy,
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II z Kętrzyna,
– Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone z Olecka,
– Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika z Giżycka,
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego z Nidzicy,
– Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z Gołdapi,
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy z Giżycka.
Konkurs podzielony był na trzy etapy: test wiedzy, quiz z wykorzystaniem materiałów multimedialnych: filmów i zdjęć oraz zadań praktycznych: uzupełnienie komiksu i ułożenie numeru telefonu. Zwycięzcami zostali uczniowie z Iławy, II miejsce zajęła drużyna z Olecka, a na III miejscu uplasowali się uczniowie z SOSW z Giżycka.

O problemie uzależnienia w olsztyńskim Multikinie

Data 27-03-2019

22 marca 2019 r. odbyła się projekcja filmu „Mój piękny syn” w olsztyńskim Multikinie. Seans filmowy był powodem spotkania i rozmowy młodzieży z przedstawicielem Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie na temat profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych. Film przedstawił problem uzależnienia w świetle relacji rodzinnych.

Współpraca z Sądem Okręgowym w Olsztynie w zakresie profilaktyki zażywania nowych substancji psychoaktywnych

Data 13-03-2019

12 marca 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyło się szkolenie dla sędziów rodzinnych, kuratorów rodzinnych i specjalistów z opiniodawczych zespołów. Było ono kontynuacją współpracy Sądu Okręgowego w Olsztynie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie, rozpoczętą w 2018 r. na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie profilaktyki zażywania nowych substancji psychoaktywnych.

O dopalaczach w Elblągu i powiecie elbląskim

Data 21-12-2018

W ramach profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych/dopalaczy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu  przeprowadził zajęcia edukacyjne dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla nauczycieli oraz wykłady dla rodziców uczniów.  Podczas zajęć emitowano film pt. „Narkotyki czy życie”, który został nakręcony przez TV „Turso” w ramach kampanii „Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii w Elblągu”. Zajęcia prowadzono przy współpracy Urzędu Miasta w Elblągu oraz NZOZ „KARAN”.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu od początku września do grudnia 2018 roku przeprowadził 41 zajęć edukacyjnych o tej tematyce dla 1387 uczniów, 479 nauczycieli oraz 186 rodziców uczniów.

Dopalacze – gdzie szukać pomocy? najważniejsze numery telefonów

Data 16-07-2015

sanepid-logoGDZIE SZUKAĆ POMOCY? NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW:

800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

800 060 800 infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie dopalaczy

Data 15-07-2015

sanepid-logo

Informujemy, że na terenie woj. warmińsko-mazurskiego uruchomiona została 24 godzinna infolinia „dopalaczowa” Państwowej Inspekcji Sanitarnej 800 060 800Celem infolinii jest udzielanie podstawowych informacji na temat zjawiska zażywania środków zastępczych, tzw. dopalaczy.

Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie srodków zastępczych – razem przeciw dopalaczom 2013-2014

Data 15-07-2015

sanepid-logoZachęcamy do zapoznania się z „Raportem Głównego Inspektora sanitarnego w sprawie środków zastępczych – razem przeciw dopalaczom 2013-2014”

Do pobrania – GIS_raport_2013-2014