Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie srodków zastępczych – razem przeciw dopalaczom 2013-2014

Data 15-07-2015

sanepid-logoZachęcamy do zapoznania się z „Raportem Głównego Inspektora sanitarnego w sprawie środków zastępczych – razem przeciw dopalaczom 2013-2014”

Do pobrania – GIS_raport_2013-2014

Szkolenie dla funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie

Data 21-10-2014

115.10.2014 r. w Placówce Straży Granicznej w Węgorzewie odbyło się szkolenie na temat profilaktyki HIV/AIDS, wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz profilaktyki tytoniowej i dopalaczy w ramach projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania  uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

„Zanim będzie za późno” – program profilaktyczny dla rodziców

Data 18-02-2014

„Zanim będzie za późno” to program profilaktyczno – edukacyjny dla rodziców uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, który opracował Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Program realizowany jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przy wsparciu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. warmińsko-mazurskiego.

„Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia, nie do brania”

Data 30-01-2014

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczyna ogólnopolską kampanię „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania”.

Kampania jest odpowiedzią na narastający problem stosunkowo nowej formy odurzania się. Opinie toksykologów, lekarzy, a także terapeutów uzależnień wskazują na zwiększającą się liczbę przypadków używania przez młodzież, dostępnych bez recepty leków, w celach pozamedycznych. Łatwy dostęp do informacji poprzez Internet może w krótkim czasie doprowadzić do nasilenia się skali problemu.

Dopalacze mogą Cię wypalić

Data 22-01-2014

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką dopalaczy polecamy stronę internetową opracowaną przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

www.dopalaczeinfo.pl

oraz inne przydatne materiały, w których znajdziecie Państwo podstawowe informacje  dotyczące tego niepokojącego zjawiska.

Szkolenie pielęgniarek medycyny szkolnej z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego

Data 12-11-2012

Pielęgniarki medycyny szkolnej z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego aktywnie uczestniczą w działaniach edukacji zdrowotnej prowadzonej przez szkoły w środowisku uczniów i ich rodziców.  Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

Szkolenie „Nowe pokolenie a nowe substancje psychoaktywne” w Olsztynie

Data 29-05-2012

24.05.2012 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się szkolenie „Nowe pokolenie a nowe substancje psychoaktywne” .

Szkolenie z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz DOPALACZY w Szczytnie

Data 22-05-2012

15.05.2012 r. Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczytnie  przeprowadził szkolenie na temat „ABC WIEDZY O HIV/AIDS” i  profilaktyki zażywania nowych narkotyków tzw. dopalaczy  dla uczniów  z Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie z klasy I e LO .

O „dopalaczach” z licealistami z Olecka

Data 23-04-2012

19.04.2012 r. Pani Emilia Naruszewicz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku wspólnie z Panem Dariuszem Pawluczykiem z Komendy Powiatowej Policji w Olecku przeprowadziła zajęcia edukacyjne nt. nowych narkotyków, tzw. dopalaczy dla czterech klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku.

Promocja Zdrowia na I Targach Pracy w Piszu

Data 22-03-2012

W dniu 16.03.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu zostały zorganizowane przez Starostę Piskiego i Urząd Pracy w Piszu I Targi Pracy. Uczestnikami targów były firmy oraz instytucje reprezentujące region powiatu piskiego, w tym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu.