Uwaga właściciele czworonogów…

Data 22-09-2015

Prezentujemy ulotkę opracowaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie, która wykorzystywana jest podczas akcji informacyjnej „Posprzątaj po mnie, proszę” prowadzonej na terenie powiatu działdowskiego.

ulotka i  plakat