Uwaga właściciele czworonogów…

Data 22-09-2015

Prezentujemy ulotkę opracowaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie, która wykorzystywana jest podczas akcji informacyjnej „Posprzątaj po mnie, proszę” prowadzonej na terenie powiatu działdowskiego.

ulotka i  plakat

Akcja „Posprzątaj po mnie proszę”

Data 24-08-2010

W związku z pojawiającym się rokrocznie problemem psich odchodów, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie prowadzi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego akcję pt. „Posprzątaj po mnie, proszę„.