Zdrowe Wakacje w powiecie szczycieńskim

Data 09-09-2019

Podczas akcji „Zdrowe Wakacje 2019” pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczytnie przeprowadził  zajęcia edukacyjne w 12 placówkach wypoczynku letniego. Zajęcia były poświęcone m.in. profilaktyce chorób odkleszczowych, profilaktyce stosowania dopalaczy oraz zasadom bezpiecznego zachowania w lesie, podczas upałów i burzy. Podczas DNI I NOCY SZCZYTNA zorganizowano punkt promocji zdrowia przy współpracy z Miejskim Domem Kultury w Szczytnie. Udzielano porad związanych z powyższą tematyką, prowadzono pomiary poziomu tleneku węgla w wydychanym powietrzu, udostępniano materiały  edukacyjne.

Stoisko informacyjno-edukacyjne podczas akcji „Zdrowa plaża” na Plaży Miejskiej w Olsztynie

Data 03-09-2019

31 sierpnia 2019 roku na Plaży Miejskiej odbyła się akcja pod nazwą „Zdrowa Plaża”, która została zorganizowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Olsztynie.
Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie włączyły się aktywnie organizując stanowisko edukacyjno-profilaktyczne, gdzie udzielano poradnictwa na temat chorób odkleszczowych oraz profilaktyki uzależnień. Osoby palące papierosy konwencjonalne mogły zbadać

Zdrowe Wakacje w powiecie gołdapskim

Data 16-08-2019

Za nami połowa wakacji. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wraz z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej z Gołdapi kontynuują działania edukacyjne, mające na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku. W trakcie zajęć edukacyjnych dzieci i młodzież przypomniały sobie zasady dbania o higienę osobistą, profilaktykę chorób odkleszczowych, na jakie zagrożenia należy uważać w lesie, jak należy zachowywać się w czasie burz i silnych wiatrów.

Trwa akcja „Zdrowe wakacje” w Olsztynie i powiecie olsztyńskim

Data 12-08-2019

Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie kontynuują działania edukacyjne w placówkach letniego wypoczynku. Prowadzimy wykłady, instruktaże, rozmowy indywidualne oraz stoiska profilaktyczne udzielając informacji nt. właściwych i bezpiecznych zachowań podczas wakacji. Wzorem lat ubiegłych współpracujemy z Komendą Miejską Policji w Olsztynie prowadząc wspólnie edukację, podczas której dzieci, młodzież i ich opiekunowie poza wiedzą nt. profilaktyki chorób odkleszczowych, wścieklizny, zatruć pokarmowych, wpływu uzależnień na organizm człowieka, uzyskują informacje o bezpiecznych zachowaniach nad wodą i terenach przywodnych, także podczas pieszych wycieczek,

O zdrowiu i bezpieczeństwie na koloniach w powiecie działdowskim

Data 12-08-2019

 Kolejny tydzień sierpnia i nowi uczestnicy kolonii na terenie powiatu działdowskiego. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji rozmawiali z młodzieżą i dziećmi na temat bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku letniego. Młodzież i dzieci przypomniały sobie zasady, którymi należy kierować się podczas zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. Szczególną uwagę zwrócono na  profilaktykę.  Zajęcia dotyczyły  zasad zdrowego i

Edukujemy w Bartoszycach

Data 07-08-2019

4. sierpnia 2019 roku, na terenie Basenu Miejskiego w Bartoszycach,  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach oraz Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji  zorganizowali wakacyjną akcję „Wodoodporni” związaną w upowszechnianiem zasad bezpieczeństwa. W ramach współpracy z organizatorami Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach wystawiła stoisko profilaktyczno-edukacyjne,  na którym zapewniła materiały edukacyjne w postaci ulotek związanych z bezpieczeństwem na wodzie, w lesie oraz promujących zdrowe i bezpieczne wakacje. Ponadto pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE przeprowadził zajęcia edukacyjne dla uczestników eventu.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i gości powiatu oleckiego, czyli bezpieczne i zdrowe wakacje

Data 19-07-2019

Jak co roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku w okresie letnim prowadzi działania, mające  na celu zapewnienie bezpiecznego przebiegu wypoczynku mieszkańców powiatu oraz dzieci i młodzieży przebywających na obozach, koloniach i półkoloniach w naszym regionie. Pracownicy Higieny Dzieci i Młodzieży, Epidemiologii, Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku oraz Higieny Komunalnej zintensyfikowali nadzór w obszarach szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa

O zdrowiu i bezpieczeństwie w Bartoszycach

Data 16-07-2019

W ramach akcji „Zdrowe Wakacje” w powiecie bartoszyckim,dnia 10lipca 2019r. pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach wspólnie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach przeprowadził zajęcia edukacyjne dla uczestników wypoczynku letniego w gospodarstwie agroturystycznym „Malinowy Chruśniak” w Łędławkach. Zajęcia dotyczyły

Edukacja podczas wakacji w Olsztynie

Data 16-07-2019

Wakacje trwają w pełni, w związku z tym realizowane są działania edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży na terenie całego województwa. Pracownicy Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym, przed którymi wspólny wypoczynek z rodzicami.
Przedstawiciele inspekcji sanitarnej podczas zajęć zwrócili uwagę, że czas wakacji nie jest czasem wolnym od dbania o własne zdrowie. Szczególną uwagę przedstawiciel WSSE w Olsztynie zwrócił na profilaktykę chorób odkleszczowych oraz zaprezentował model kleszcza. Dzieci chętnie uczestniczyły w rozmowie i opowiadały o własnych doświadczeniach. Podczas zajęć edukacyjnych dzieci uczestniczyły w instruktażu mycia rąk

Akcja „Zdrowe Wakacje” w Olsztynie

Data 16-07-2019

Wakacje to czas odpoczynku od szkoły dla wielu dzieci i młodzieży. Niestety spędzając wakacyjny czas bardzo często zapominamy o podstawowych zasadach obowiązujących nad wodą, stosowaniu okrycia głowy, okularów ochronnych i kremie z filtrem czy też jak powinniśmy zachowywać się w lesie oraz na jakie zagrożenia musimy uważać w nim przebywając. Trwa kolejny tydzień wakacji a wraz z nim pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji