NOWE NARKOTYKI – ŚMIERTELNE ZAGROŻENIE!

Data 02-07-2018

Fentanyl – ten środek i jego pochodne, które pojawiły się w dopalaczach mogą doprowadzić do śmierci już po pierwszym użyciu! Nawet najmniejsza ilość, zawarta w nowych substancjach psychoaktywnych (NSP) zagraża przedawkowaniem. Nielegalni handlarze wprowadzają do obrotu także inne, równie niebezpieczne substancje. Są one stale modyfikowane przez producentów, a skutków ich działania nikt nie jest w stanie przewidzieć.
Mów innym o ryzyku zażywania środków psychoaktywnych!

O zdrowiu i profilaktyce na festynach osiedlowych w Olsztynie

Data 11-06-2018

W maju tego roku odbyły się festyny rodzinne na osiedlach Dajtki i Pieczewo w Olsztynie. Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowali tam stoiska informacyjno-edukacyjne, gdzie udzielali porad na temat zdrowego stylu życia, racjonalnego odżywiania, aktywności fizycznej, profilaktyki zażywania „dopalaczy” oraz szkodliwości palenia tytoniu. Badali ciśnienie krwi, a także zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu u osób palących papierosy.

„Zdrowe Wakacje” w powiecie gołdapskim

Data 10-08-2017

04 i 07.08.2017r.pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi  w ramach Akcji „Zdrowe Wakacje” odwiedzili obozy harcerskie i kolonie letnie na terenie powiatu gołdapskiego. Podczas zajęć edukacyjnych pracownik  Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej omówił tematy z zakresu profilaktyki chorób odkleszczowych, zatruć pokarmowych, wściekliźnie.

„Zdrowe Wakacje” w powiecie oleckim

Data 10-08-2017

W okresie wakacyjnym pracownica promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą wypoczywającymi w powiecie oleckim, zwracała ich uwagę na to, jak zdrowo i bezpiecznie korzystać z uroków wypoczynku letniego. Dzieci i młodzież bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, dzieląc się również swoimi doświadczeniami.

Zdrowe Wakacje w powiecie mrągowskim

Data 31-07-2017

Pracownik Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mrągowie oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, wspólnie organizowali spotkania edukacyjne w ramach odbywającej się corocznie akcji „Zdrowe Wakacje”. Tematyka poruszana podczas spotkań obejmowała zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem „dopalaczy”.

Zdrowe Wakacje w powiecie gołdapskim

Data 27-07-2017

19 i 20.07.2017r. pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi wspólnie  z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Gołdap oraz Straży Granicznej z Dubeninek w ramach Akcji „Zdrowe Wakacje” odwiedzili młodzież trenującą piłkę nożną z drużyny sportowej Jagiellonia Białystok na obozie sportowym w Gołdapi  i obóz harcerski w Stańczykach, Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białystok.

Zdrowe Wakacje w powiecie węgorzewskim

Data 27-07-2017

Wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku, kolonii, obozów i wielu innych form spędzania czasu wolnego. Jest to również czas, w którym może pojawić się szereg zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Węgorzewie oraz Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie prowadzą spotkania edukacyjne z osobami wypoczywającymi na terenie powiatu węgorzewskiego.

Z promocją zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce

Data 20-07-2017

20.07.2017 r. pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie spotkali się z dziećmi i młodzieżą oraz pracownikami Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Tematyka spotkania skierowana do młodych pacjentów dotyczyła między innymi profilaktyki zatruć pokarmowych, chorób odkleszczowych, wścieklizny, a także barszczu Sosnowskiego.

Działania Warmińsko-Mazurskiej Inspekcji Sanitarnej w zakresie profilaktyki używania środków psychoaktywnych w trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży

Data 19-07-2017

14.07.2017 r. pracownice sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej i Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Lidzbarku Warmińskim Panie Dorota Grażewicz i Jadwiga Piotrowska oraz pracownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie Marcin Milkowski odwiedzili Biwak Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Orneta, który zorganizowany został we wsi Osetnik. Do wszystkich, 117 uczestników biwaku, pracownice PSSE w Lidzbarku Warmińskim mówiły na temat profilaktyki chorób odkleszczowych i wścieklizny. Natomiast pracownik WSSE w Olsztynie przeprowadził zajęcia o charakterze wykładowo-warsztatowym, dotyczące profilaktyki używania środków psychoaktywnych, w tym szczególnie środków zastępczych, tzw. „dopalaczy” i przetworów konopi indyjskich.

 

Zdrowe Wakacje w powiecie ostródzkim

Data 19-07-2017

W ramach akcji Zdrowe Wakacje nawiązano współpracę z Komendą Powiatową Policji w Ostródzie w  celu organizacji działań edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Przeprowadzono wspólnie 6 zajęć edukacyjnych dla uczniów: Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostródzie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostródzie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostródzie, Szkoły Podstawowej w Zwierzewie, Gimnazjum w Durągu oraz Zespołu Szkół Salezjańskich w Ostródzie. Szczególną uwagę zwracano na zagrożenie używania środków psychoaktywnych i zapobieganie zatruciu „dopalaczami”. Jedne z zajęć prowadzone były wspólnie z pracownikiem PZiOZ WSSE w Olsztynie.