Działania Warmińsko-Mazurskiej Inspekcji Sanitarnej w zakresie profilaktyki używania środków psychoaktywnych w trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży

Data 19-07-2017

14.07.2017 r. pracownice sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej i Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Lidzbarku Warmińskim Panie Dorota Grażewicz i Jadwiga Piotrowska oraz pracownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie Marcin Milkowski odwiedzili Biwak Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Orneta, który zorganizowany został we wsi Osetnik. Do wszystkich, 117 uczestników biwaku, pracownice PSSE w Lidzbarku Warmińskim mówiły na temat profilaktyki chorób odkleszczowych i wścieklizny. Natomiast pracownik WSSE w Olsztynie przeprowadził zajęcia o charakterze wykładowo-warsztatowym, dotyczące profilaktyki używania środków psychoaktywnych, w tym szczególnie środków zastępczych, tzw. „dopalaczy” i przetworów konopi indyjskich.

 

Zdrowe Wakacje w powiecie ostródzkim

Data 19-07-2017

W ramach akcji Zdrowe Wakacje nawiązano współpracę z Komendą Powiatową Policji w Ostródzie w  celu organizacji działań edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Przeprowadzono wspólnie 6 zajęć edukacyjnych dla uczniów: Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostródzie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostródzie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostródzie, Szkoły Podstawowej w Zwierzewie, Gimnazjum w Durągu oraz Zespołu Szkół Salezjańskich w Ostródzie. Szczególną uwagę zwracano na zagrożenie używania środków psychoaktywnych i zapobieganie zatruciu „dopalaczami”. Jedne z zajęć prowadzone były wspólnie z pracownikiem PZiOZ WSSE w Olsztynie.

Zdrowe Wakacje w powiecie iławskim

Data 19-07-2017

W ramach akcji „Zdrowe Wakacje”, podczas festynu rodzinnego organizowanego 26.06.2017 r. przez Spółdzielczy Dom Kultury „Polanka”, na osiedlu XXX-lecia w Iławie, pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Iławie zorganizował stoisko edukacyjno-informacyjne, w którym przeprowadził quiz o zdrowiu z udziałem dzieci, rodziców i opiekunów.

Zdrowe i bezpieczne wakacje w Olsztynie i powiecie olsztyńskim

Data 12-07-2017

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, chcąc zapewnić bezpieczeństwo dzieciom  i młodzieży w czasie wakacyjnego wypoczynku podejmują wiele działań, w tym organizują spotkania edukacyjne, podczas których informują o  zasadach bezpiecznych zachowań w trakcie zabawy w domu, nad wodą, w lesie, czy też podczas imprez towarzyskich. Uczestnicy dowiadują się o niebezpieczeństwach związanych z kleszczami, barszczem Sosnowskiego czy też muchomorem sromotnikowym oraz jak unikać tych niebezpieczeństw.

„ZDROWE WAKACJE” w Giżycku

Data 07-07-2017

Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wraz z Mundurowymi Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Giżycku w ramach Akcji „Zdrowe Wakacje” odwiedził uczestników obozu harcerskiego na terenie powiatu giżyckiego. Podczas zajęć edukacyjnych pracownik promocji zdrowia omówił zagrożenia jakie niosą za sobą dopalacze i ich zażywanie a także zagadnienia dotyczące profilaktyki chorób odkleszczowych. Poinformował również o niebezpieczeństwie zatruć pokarmowych i szkodliwości promieniowania słonecznego.

Festyn profilaktyczny w Rucianem Nidzie

Data 03-07-2017

W niedzielę 25 czerwca 2017 r. w Porcie „U Faryja” dzielnicowi z Rucianego Nidy zorganizowali festyn rodzinny, w który włączyła się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu oraz ratownicy z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ze stanicy w Łupkach, Straż Leśna Nadleśnictwo Maskulińskie jak również Straż Pożarna, Ratownictwo Wodne Rucianego Nidy. Festyn adresowany był zarówno do mieszkańców jak i turystów Rucianego Nidy. Na stanowisku informacyjno-edukacyjnym zorganizowanym przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu, prowadzono rozmowy na temat szkodliwości palenia tytoniu, zagrożeń jakie niosą za sobą narkotyki i inne substancje psychoaktywne. Można było dowiedzieć się, jakie choroby przenoszą kleszcze, jak prawidłowo usunąć kleszcza z naszego ciała.

SESJA EDUKACYJNA „ BEZPIECZNE WAKACJE” w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

Data 27-06-2017

20.06.2017 r. odbyła się sesja edukacyjna „Bezpieczne wakacje”, zorganizowana przez wojewodę Artura Chojeckiego we współpracy z Kuratorium Oświaty, Grupą Specjalną Płetwonurków RP, policją oraz Sanepidem. W otwarciu spotkania uczestniczył wicewojewoda Sławomir Sadowski, który zaapelował do uczniów o rozwagę i zdrowy rozsądek podczas letniego wypoczynku. Gimnazjaliści, którzy przybyli na spotkanie dowiedzieli się między innymi jak ratować tonącego, co zrobić kiedy wywróci się łódka lub kajak, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, a także jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Udzielono wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu. Przypomniano również jak postępować by kleszcze nie były tak groźne, jak uchronić się przed promieniami UV oraz zatruciami pokarmowymi, a także przestrzegano przed używaniem substancji psychoaktywnych.

Zdrowe Wakacje w powiecie piskim

Data 27-06-2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jak co roku, w powiecie piskim już od czerwca trwa akcja zdrowe i bezpieczne wakacje prowadzona przez  pracownika Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Agnieszkę Karmowską oraz przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Piszu Panią Podkomisarz Annę Szypczyńską. Pierwsze spotkania miały miejsce w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu podczas dni otwartych w dniu 01.06.2017 r. W tym dniu Komendę Policji odwiedziły dzieci z klas 0 -II,  którym  Pani Podkomisarz omówiła zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem, tłumaczyła jak postępować w trudnych sytuacjach, gdzie szukać pomocy. Podkreślając znaczenie elementów odblaskowych, dla bezpieczeństwa pieszych, rozdawała maluchom kolorowe opaski na rękę.

BEZPIECZNE WAKACJE W POWIECIE OLSZTYŃSKIM

Data 27-06-2017

Z okazji zbliżających się wakacji, w powiecie olsztyńskim odbyły się festyny edukacyjne, na których promowane były bezpieczne zachowania podczas wakacji. Swoje stanowisko miała również Promocja Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Tutaj informowano między innymi o profilaktyce zatruć pokarmowych, chorób odkleszczowych, a także rozmawiano o wpływie substancji psychoaktywnych na organizm człowieka. Podczas trwających festynów na uczestników czekały liczne atrakcje. Dzieci i młodzież mogły sprawdzić nabytą wiedzę w trakcie prowadzonych konkursów, a także wziąć udział w zawodach i zabawach sportowych.

Rodzinny Rajd Rowerowy pod hasłem „Rodzina zawsze razem”

Data 27-06-2017

10.06.2017 r. na terenie rekreacyjnym przy Zajeździe Piękna Góra w Gołdapi, podczas festynu rodzinnego zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, pracownicy sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej oraz Higieny Pracy PSSE w Gołdapi zorganizowali stoisko informacyjno-edukacyjne, w którym prowadzili rozmowy i udzielali porad oraz rozdawali ulotki na temat.profilaktyki  zażywania środków psychoaktywnych , chorób przenoszonych przez kleszcze, racjonalnego żywienia, szkodliwości palenia tytoniu, chorób przenoszonych drogą płciową. Osoby, które odwiedziły nasze stoisko dowiedziały się jak bezpiecznie i zdrowo spędzić zbliżające się wakacje.