Edukacja pracowników WSSE na temat nowych substancji psychoaktywnych

Data 23-01-2019

22 stycznia 2019 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie odbyło się szkolenie dla pracowników Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych WSSE, które było poświęcone profilaktyce zażywania nowych substancji psychoaktywnych. Celem szkolenia było przekazanie informacji dotyczących dostępności, szkodliwości nowych narkotyków oraz objawów ich zażywania. Ważnym aspektem szkolenia było uwrażliwienie pracowników WSSE, którzy są rodzicami, na ten istotny z punktu widzenia zdrowia i życia człowieka problem.

Bezpieczne i zdrowe ferie

Data 21-01-2019

Problem nowych substancji psychoaktywnych nadal jest obecny i stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Substancje te nadal są dostępne w sklepach internetowych, a także na nielegalnym rynku. Uzależnienie, ostre zatrucie a nawet śmierć, to niektóre z konsekwencji zażywania nowych środków psychoaktywnych. Mając powyższe na uwadze Państwowa Inspekcja Sanitarna na Warmii i Mazurach konsekwentnie realizuje od kilku lat działania edukacyjne mające na celu uświadamiać zagrożenia związane z zażywaniem tego typu substancji.

Bezpieczne ferie 2019 na Warmii i Mazurach

Data 18-01-2019

Dwa tygodnie przerwy od nauki, dużo wolnego czasu.  Zadbaj, żeby ferie były zdrowie i bezpieczne.

 

 

 

Przypominamy:

❄ dużo przebywaj na świeżym powietrzu;
❄ bądź aktywny fizycznie;
❄ ubieraj się odpowiednio do temperatury na zewnątrz;
❄ nie wchodź na słabo zamarznięte akweny;
❄ uważaj na sankach, łyżwach i nartach;
❄ myj ręce, unikniesz zakażeń;
❄ zadbaj o zdrową dietę;
❄ unikaj używek oraz substancji psychoaktywnych;
❄ uważaj na zagrożenia w sieci;
❄ przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wróć z ferii, zdrowy i uśmiechnięty!             

O dopalaczach w Elblągu i powiecie elbląskim

Data 21-12-2018

W ramach profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych/dopalaczy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu  przeprowadził zajęcia edukacyjne dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla nauczycieli oraz wykłady dla rodziców uczniów.  Podczas zajęć emitowano film pt. „Narkotyki czy życie”, który został nakręcony przez TV „Turso” w ramach kampanii „Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii w Elblągu”. Zajęcia prowadzono przy współpracy Urzędu Miasta w Elblągu oraz NZOZ „KARAN”.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu od początku września do grudnia 2018 roku przeprowadził 41 zajęć edukacyjnych o tej tematyce dla 1387 uczniów, 479 nauczycieli oraz 186 rodziców uczniów.

Życzenia…

Data 21-12-2018

Spokojnych, zdrowych i pełnych uśmiechu Świąt Bożego Narodzenia oraz dobrego Nowego Roku 2019 życzą pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS „Razem Przeciwko AIDS” w Węgorzewie

Data 17-12-2018

Po raz  XIII  w ramach Światowego Dnia  AIDS,  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Węgorzewie zorganizowała Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS ”Razem przeciwko AIDS”. Konkurs skierowany był do uczniów z klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu węgorzewskiego. 12.12.2018 r. do konkursu przystąpiło 11 uczniów z 4 szkół. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu wiedzy dotyczącego ogólnej wiedzy o HIV/AIDS i zawierał 28 pytań, za które uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 41 punktów. Laureatkami konkursu w kategorii uczniów z klas gimnazjalnych zostały:
I miejsce –Kamila Szymańska–Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie – 24 pkt.
II miejsce –Kornelia Wiertel – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie – 22,5 pkt.
III miejsce –Magdalena Kuna– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie -19,5 pkt.
W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych laureatkami zostały:
I miejsce –Klaudia Łoch -Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie – 38 pkt.
II miejsce – Joanna Kucharska -Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie 33,5 pkt.
III miejsce – Weronika Domieniuk – Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie – 33 pkt.

Ruszyła VIII edycja konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”

Data 13-12-2018

Tagi:

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców organizują w roku szkolnym 2018/2019 VIII edycję ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”. Adresaci konkursu to uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniowie klas III gimnazjów. Zgłoszenia szkół są zbierane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https:/konkurs.trzymajforme.pl. Zachęcamy do udziału w konkursie!
Regulamin konkursu 2018/2019 

Profilaktyka zachowań problemowych młodzieży

Data 11-12-2018

„Profilaktyka zachowań problemowych młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju – HIV/AIDS oraz uzależnienia” – to temat konferencji, która odbyła się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z inicjatywy Kuratorium Oświaty. Nauczyciele, pedagodzy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, a także szkolni koordynatorzy szkół promujących zdrowie z Warmii i Mazur wysłuchali m.in. wykładów na temat zagrożenia zdrowia, jakim jest zakażenie wirusem

XVIII Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS w Ostródzie

Data 30-11-2018

W dniu 30 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie odbyła się XVIII Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS, w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostródzie. Uczestników olimpiady przywitał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie Pan Henryk Rybacki. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej oraz Epidemiologii opracowali pytania obejmujące profilaktykę, drogi szerzenia zakażeń, okoliczności i czynniki sprzyjające zakażeniu wirusem HIV, epidemiologię zakażeń wirusem HIV w Polsce i na Świecie, leczenie antyretrowirusowe zakażeń HIV, opiekę nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS. Test wiedzy zawierał 38 pytań, czas na uzupełnienie testu wynosił 45 min. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Data 23-11-2018

Co roku, 18 listopada, w Europie obchodzi się Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Ma on na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa, polityków i pracowników służby zdrowia na narastającą i szybko rozprzestrzeniającą się oporność drobnoustrojów na antybiotyki. Konsekwencją tego zjawiska jest ograniczenie możliwości skutecznego leczenia infekcji, a więc zwiększająca się zachorowalność i śmiertelność z powodu zakażeń.  W ostatnich dwudziestu latach wprowadzono na rynek jedynie dwa nowe antybiotyki i to o bardzo wąskim spektrum działania. Dlatego obecnie jedynym wyjściem jest racjonalna antybiotykoterapia – stosowanie antybiotyków jedynie tam, gdzie mogą one naprawdę przynieść korzyść.
Więcej o antybiotykooporności