Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”

Data 15-01-2020

Tagi:

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców organizują w roku szkolnym 2019/2020 IX edycję ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”. Adresaci konkursu to uczniowie klas VI, VII i VIII szkół podstawowych. W woj. warmińsko-mazurskim do konkursu zostało zakwalifikowanych 504 uczniów z 55 szkół. Etap szkolny odbędzie się w dniach 2-27 marca 2020 roku.  Życzymy powodzenia!

Wiedza ratuje życie, czyli o świadomym i bezpieczniejszym seksie w Zespole Szkół Technicznych w Olecku

Data 03-01-2020

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku zaprosiła do Olecka prawdziwego fachowca, trenera i wieloletniego szkoleniowca z zakresu edukacji seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS. Nasz gość, pan Roman Latoszyński, pracownik Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE” w Warszawie 17.12.2019 r. opowiadał młodzieży o chorobach przenoszonych drogą płciową, w tym o HIV i o AIDS.  Podczas zajęć zwracał uwagę na to, że wirus HIV jest demokratyczny – każdy, niezależnie od statusu społecznego, wyglądu, płci i orientacji seksualnej, powinien brać pod uwagę możliwość zakażenia w drodze kontaktów seksualnych. Dlatego warto się badać. Testy można wykonywać bezpłatnie i – co dla wielu osób ważne – anonimowo w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych (najbliższe PKD w Ełku, Białymstoku i Olsztynie). Dorosłość jest odpowiedzialnością za drugą osobę – to dobre podsumowanie spotkania z młodymi ludźmi.

Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

O modnych zagrożeniach zdrowia wśród młodzieży olsztyńskiego chemika

Data 20-12-2019

 W grudniu 2019 r. przedstawiciel Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie uczestniczył w cyklu spotkań z młodzieżą klas I w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie. Zajęcia poświęcone były modnym zagrożeniom, czyli zapobieganiu używania e-papierosów i napojów energetyzujących. Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie poznali skład energetyków oraz ich wpływ na kondycje organizmu, jak również jak duże znaczenie ma wiedza w zakresie edukacji konsumenckiej przy wyborze napojów korzystnych dla zdrowia. Druga połowa zajęć poświęcona była e-paleniu, młodzież poznała skutki palenia e-papierosów, ich wpływ na wydolność układu oddechowego i

Zdrowy styl życia

Data 18-12-2019

W dniu 9 grudnia 2019 r. pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie przeprowadził zajęcia edukacyjne pt.: „Zdrowy styl życia” w Zespole Placówek Szkolono-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie. W zajęciach uczestniczyli uczniowie kl. I – VIII wraz z wychowawcami. Podczas zajęć

Szkolenie dla realizatorów programu „Trzymaj formę!” w Olsztynie

Data 11-12-2019

9 grudnia 2019 r. odbyło się szkolenie dla realizatorów programu „Trzymaj formę!” z terenu Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Uczestników powitała Teresa Parys – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie. Tematyka pierwszej części szkolenia, którą poprowadziły Nicole Schneps i Małgorzata Frąckiewicz z Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej to: „Biologicznie aktywne składniki żywności funkcjonalnej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” oraz „DASH – dieta prawie idealna”. Druga część szkolenia to podsumowanie XIII edycji programu „Trzymaj formę!” oraz zasady realiacji  programu w roku szkolnym 2019/2020, a także omówienie Konkursu Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia „Trzymaj Formę!” i zachęcenie do udziału w nim. Tą część szkolenia prowadziły Grażyna Dziubanii i Kamila Rucińska z Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE. Na szkolenie przybyła również redaktor Radia Plus. Wywiadów na temat sposobu realizacji programu oraz najważniejszych problemów związanych z żywieniem i aktywnością fizyczną uczniów w szkołach udzielili szkolni realizatorzy programu oraz Grażyna Dziubanii.

O profilaktyce raka szyjki macicy i chorobach przenoszonych drogą płciową w Iławie

Data 10-12-2019

W dniu 9 grudnia 2019 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie uczestniczyliśmy w szkoleniu zorganizowanym dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „Wybierz życie – pierwszy krok”. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się   z wytycznymi realizacji programu, które zostały zaprezentowane przez pracownika Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie. Podczas szkolenia były omówione tematy dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego – HPV oraz profilaktyki i danych epidemiologicznych chorób przenoszonych drogą płciową w Polsce i na Świecie przez przedstawiciela Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Powiatowy konkurs wiedzy o HIV/AIDS pt: „Wiedza ratuje życie”

Data 10-12-2019

04. 12. 2019r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym został przeprowadzony powiatowy konkurs wiedzy o HIV/AIDS „Wiedza Ratuje Życie”. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi oraz z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. Zadaniem uczestników było poprawne rozwiązanie testu, który składał się z pytań otwartych i zamkniętych. Komisja konkursowa w oparciu o regulamin, odnosząc się do kryteriów ocen zawartych w regulaminie przyznała I miejsce Kamili Zofii Świąder z Technikum w Gołdapi, II miejsce Urszuli Jurgielewicz z Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi. Natomiast w związku z uzyskaniem przez dwie osoby takiej samej liczby punktów, komisja przeprowadziła dogrywkę. W trakcie dogrywki, która też była w formie testu pisemnego przyznano III miejsce Maji Masiulaniec z Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi. Nagrody wszystkim uczestnikom konkursu wręczał Starosta Powiatowy Marzanna Marianna Wardziejewska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Halina Karpińska.

O substancjach psychoaktywnych i HIV/AIDS w Bursie Nr 1 w Olsztynie

Data 06-12-2019

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Bursie Nr 1 w Olsztynie odbyła się impreza prozdrowotna zorganizowana z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia oraz Światowego Dnia AIDS, w której uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkól Ekonomicznych, ich opiekunowie oraz mieszkańcy bursy. W ramach wydarzenia pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przeprowadzili wykłady  na temat profilaktyki uzależnień. Poinformowali o konsekwencjach

Powiatowe Obchody Światowego Dnia AIDS w Nowym Mieście Lubawskim

Data 06-12-2019

1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS, z tej okazji dnia 30 listopada 2019 r. w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się konferencja powiatowa poświęcona HIV/AIDS oraz innym zakażeniom krwiopochodnym. Organizatorami konferencji byli Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Zarząd Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Starostwa Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, pedagodzy, pielęgniarki szkolne, uczniowie szkół podstawowych oraz średnich biorący udział w konkursach i ich opiekunowie. Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji przedstawił w formie prelekcji najważniejsze i najbardziej aktualne aspekty dotyczące HIV/AIDS oraz innych zakażeń krwiopochodnych m. in. zwrócono uwagę na potrzebę testowania, pozamedyczne drogi szerzenia się zakażeń krwiopochodnych oraz profilaktykę przedekspozycyjną zakażeń HIV. W trakcie konferencji podsumowano Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS i innych zakażeniach krwiopochodnych, który odbył się tego samego dnia oraz wręczono nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta w Nowym Mieście Lubawskim, Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Urząd Gminy Kurzętnik, oraz Urząd Gminy Grodziczno. W konkursie dotyczącym wiedzy w kategorii szkół podstawowych, spośród 22 uczestników z 11 szkół, wygrał Marcel Okumski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim. Natomiast w kategorii szkół średnich, spośród zgłoszonych 8 osób z 3 szkół najlepsza okazała się Agata Leśniewska z Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Światowy Dzień Rzucania Palenia w Nowym Mieście Lubawskim

Data 06-12-2019

Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia 20 listopada 2019 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się Powiatowe Obchody tego święta. Organizatorem uroczystości było Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Mieście Lubawskim. Zaproszonych gości, dzieci i młodzież powitali: Wicestarosta Nowomiejski Pan Jerzy Czapliński oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim Pani Ewa Pielak. Podczas tegorocznych obchodów rozstrzygnięte zostały dwa powiatowe konkursy o tematyce antynikotynowej: Powiatowy Konkurs plastyczny dla klas I-II Szkół Podstawowych pod hasłem „Czyste powietrze wokół mnie, papierosom mówię nie!”.
Wyróżnienia: Robert Jacuński – SP w Brzoziu Lubawskim, klasa I
Lena Dudek- SP w Biskupcu, klasa III, Kacper Bańka-SP w Gwiździnach, klasa III, Miłosz Rubalewski- SP w Kurzętniku, klasa III, Cezary Mokrzecki -SP w Radomnie, klasa II
Nagrody:
III miejsce Marta Dudek – SP w Biskupcu, klasa II
II miejsce Lena Jaworska- SP nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim , klasa III
I miejsce Wiktoria Krzemińska- SP w Kurzętniku, klasa II

oraz  Powiatowy Konkurs na autorska koszulkę „Rzuć palenie” w dwóch kategoriach: w kategorii szkół podstawowych klas VI-VIII SP
Wyróżnienia: Sandra Dąbrowska- SP w Biskupcu, klasa VI, Natalia Pniewska-SP w Krotoszynach, klasa VI
Nagrody:
III miejsce Zuzanna Dąbrowska – SP nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim , klasa VIII
II miejsce Aniela Kozicka – SP w Brzoziu Lubawskim , klasa VI
I miejsce Oliwia Florenc – SP nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim , klasa VIII
w kategorii szkół ponadpodstawowych
Wyróżnienia: Dorota Figurska- ZS im. C.K. Norwida w NML, klasa I, Amelia Robaczewska – ZS im. C.K. Norwida w NML, klasa I, Miłosz Lisakowski – ZSZ w Kurzętniku, klasa 2 TGiPC, Liwia Usewicz – ZSZ w Kurzętniku, klasa 2 TGiPC
Nagrody:
III miejsce Faustyna Aranowska – ZSZ w Kurzętniku, klasa 2 TGiPC
III miejsce Piotr Waruszewski – ZSZ w Kurzętniku, klasa 2 TGiPC
II miejsce Joanna Ząbkiwicz – ZS im. C.K. Norwida w NML, klasa I
I miejsce Marcelina Morzy – ZS im. C.K. Norwida w NML, klasa I