„Zdrowa wieś – Tuławki” – stoisko profilaktyczne

Data 16-09-2019

Akcja profilaktyczna pod hasłem „Zdrowa wieś – Tuławki” organizowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia już za nami. Wśród osób zainteresowanych byli mieszkańcy Tuławek oraz pobliskich miejscowości. Pracownicy Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie  zachęcali do porzucenia nałogu, informowali o zagrożeniu używania e-papierosów oraz udzielali informacji na temat profilaktyki chorób odkleszczowych oraz bezpiecznego sposobu usuwania kleszczy.W punkcie Inspekcji Sanitarnej największym zainteresowaniem cieszyły się badania pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu, skierowane do osób palących. Mieszkańcy Tuławek i okolic chętnie korzystali z bezpłatnych

„Myję ręce, bo wiem więcej” – II akcja propagująca higienę rąk

Data 14-09-2019

„Myję ręce, bo wiem więcej” to społeczna kampania edukacyjna, którą po raz drugi 18.09.2019 r. organizują: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie. Jej celem  jest zwrócenie uwagi olsztynian, ale też wszystkich pozostałych mieszkańców Warmii i Mazur na konieczność mycia rąk, ako jednej z podstawowych metod rozprzestrzeniania chorób.

O zdrowiu i bezpieczeństwie dla najmłodszych w powiecie giżyckim

Data 13-09-2019

W piątek, 6 września uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III Szkoły Podstawowej w Bystrym uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Adrianą Banaszkiewicz-Gałas i dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Giżycku: asp. Joanną Urbanowicz i asp. Edytą Zalewską.
Na spotkaniu pracownik Powiatowej Stacji

Festiwal Zdrowia w Braniewie – bezpieczne grzybobranie

Data 10-09-2019

W sobotę 7 września 2019 r. na placu przed Bazyliką w Braniewie odbył się Festiwal Zdrowia. Pomysłodawcą Festiwalu Zdrowia był lek. Jacek Januszczyk. W organizację wydarzenia włączył się także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie wraz z pracownikami przygotowując stoisko promocji zdrowia oraz konkurs dla dzieci na temat bezpiecznego grzybobrania. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wskazać na tablicy grzyby jadalne i trujące a następnie z przygotowanych elementów w formie puzzli ułożyć wybrane gatunki grzybów. Po prawidłowym wykonaniu zadania dzieci otrzymywały pieczątki uprawniające do wzięcia udziału w konkursie głównym.
Festiwal Zdrowia to pierwsze tak duże wydarzenie zorganizowane w Braniewie związane z profilaktyką zdrowia. Na przygotowanym przez

Akcja profilaktyczna „Zdrowa wieś – Tuławki”

Data 10-09-2019

W dniu 14 września 2019 r. w miejscowości Tuławki odbędzie się akcja profilaktyczna pod hasłem „Zdrowa wieś – Tuławki” organizowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Akcja kierowana jest do wszystkich mieszkańców Tuławek oraz pobliskich miejscowości. W ofercie programu jest wiele badań profilaktycznych. Pracownicy Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie będą udzielać informacji na temat profilaktyki uzależnień, przedstawią profilaktykę chorób odkleszczowych oraz bezpieczny sposób usuwania kleszczy, dodatkowo dla osób palących  przeprowadzany będzie pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu, zadbanie o  zdrowie własne oraz najbliższych.

Plakat – ZDROWA WIEŚ

Zdrowe Wakacje w powiecie szczycieńskim

Data 09-09-2019

Podczas akcji „Zdrowe Wakacje 2019” pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczytnie przeprowadził  zajęcia edukacyjne w 12 placówkach wypoczynku letniego. Zajęcia były poświęcone m.in. profilaktyce chorób odkleszczowych, profilaktyce stosowania dopalaczy oraz zasadom bezpiecznego zachowania w lesie, podczas upałów i burzy. Podczas DNI I NOCY SZCZYTNA zorganizowano punkt promocji zdrowia przy współpracy z Miejskim Domem Kultury w Szczytnie. Udzielano porad związanych z powyższą tematyką, prowadzono pomiary poziomu tleneku węgla w wydychanym powietrzu, udostępniano materiały  edukacyjne.

Stoisko informacyjno-edukacyjne podczas akcji „Zdrowa plaża” na Plaży Miejskiej w Olsztynie

Data 03-09-2019

31 sierpnia 2019 roku na Plaży Miejskiej odbyła się akcja pod nazwą „Zdrowa Plaża”, która została zorganizowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Olsztynie.
Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie włączyły się aktywnie organizując stanowisko edukacyjno-profilaktyczne, gdzie udzielano poradnictwa na temat chorób odkleszczowych oraz profilaktyki uzależnień. Osoby palące papierosy konwencjonalne mogły zbadać

Zdrowe Wakacje w powiecie gołdapskim

Data 16-08-2019

Za nami połowa wakacji. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wraz z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej z Gołdapi kontynuują działania edukacyjne, mające na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku. W trakcie zajęć edukacyjnych dzieci i młodzież przypomniały sobie zasady dbania o higienę osobistą, profilaktykę chorób odkleszczowych, na jakie zagrożenia należy uważać w lesie, jak należy zachowywać się w czasie burz i silnych wiatrów.

O zdrowiu i bezpieczeństwie na koloniach w powiecie działdowskim

Data 12-08-2019

 Kolejny tydzień sierpnia i nowi uczestnicy kolonii na terenie powiatu działdowskiego. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji rozmawiali z młodzieżą i dziećmi na temat bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku letniego. Młodzież i dzieci przypomniały sobie zasady, którymi należy kierować się podczas zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. Szczególną uwagę zwrócono na  profilaktykę.  Zajęcia dotyczyły  zasad zdrowego i

Edukujemy w Bartoszycach

Data 07-08-2019

4. sierpnia 2019 roku, na terenie Basenu Miejskiego w Bartoszycach,  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach oraz Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji  zorganizowali wakacyjną akcję „Wodoodporni” związaną w upowszechnianiem zasad bezpieczeństwa. W ramach współpracy z organizatorami Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach wystawiła stoisko profilaktyczno-edukacyjne,  na którym zapewniła materiały edukacyjne w postaci ulotek związanych z bezpieczeństwem na wodzie, w lesie oraz promujących zdrowe i bezpieczne wakacje. Ponadto pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE przeprowadził zajęcia edukacyjne dla uczestników eventu.