Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Data 23-11-2018

Co roku, 18 listopada, w Europie obchodzi się Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Ma on na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa, polityków i pracowników służby zdrowia na narastającą i szybko rozprzestrzeniającą się oporność drobnoustrojów na antybiotyki. Konsekwencją tego zjawiska jest ograniczenie możliwości skutecznego leczenia infekcji, a więc zwiększająca się zachorowalność i śmiertelność z powodu zakażeń.  W ostatnich dwudziestu latach wprowadzono na rynek jedynie dwa nowe antybiotyki i to o bardzo wąskim spektrum działania. Dlatego obecnie jedynym wyjściem jest racjonalna antybiotykoterapia – stosowanie antybiotyków jedynie tam, gdzie mogą one naprawdę przynieść korzyść.
Więcej o antybiotykooporności