Program „Bieg po zdrowie” – podsumowanie realizacji programu w roku szkolnym 2019/2020 w woj. warmińsko-mazurskim

Data 30-06-2020

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” skierowany do klas IV szkół podstawowych,  III edycja, został zakończony i podsumowany  w woj. warmińsko-mazurskim. 122 szkoły (24% wszystkich szkół podstawowych w województwie) zadeklarowały udział w programie. Sprawozdanie z realizacji programu za rok szkolny 2019/2020 złożyło 85 szkół, co stanowi 70% wszystkich szkół, które zadeklarowały swój udział. Ze względu na epidemię koronawirusa realizacja programu była znacznie utrudniona (zamknięte szkoły, nauczanie zdalne), dlatego nie wszystkie szkoły były w stanie zrealizować program pomimo deklaracji udziału. Pracownicy PSSE zorganizowali 14 szkoleń dla 89 koordynatorów i realizotorów szkolnych, pozostali zostali przygotowani do realizacji programu poprzez instruktaże indywidualne. Programem objęto 1268 uczniów oraz  1110

Międzyszkolne zawody sportowe „Bieg po zdrowie” w Bartoszycach

Data 06-12-2019

W roku szkolnym 2019/2020, w ramach IV edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, po raz kolejny z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach i dzięki wsparciu Dyrekcji SP 1 w Bartoszycach oraz dużemu zaangażowaniu koordynatora szkolnego i nauczycieli wychowania fizycznego, zorganizowano międzyszkolne zawody sportowe, skierowane do uczniów klas IV szkół podstawowych. Zawody odbyły się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach. Specjalnym gościem zawodów była Aleksandra Krawczyk, która poprowadziła rozgrzewkę dla wszystkich chętnych uczniów. Do zawodów sportowych „Bieg po zdrowie” przystąpiło osiem szkół z powiatu bartoszyckiego, biorących udział w programie. W ramach jednej konkurencji zawodów uczniowie pod okiem koordynatorów, przygotowały w szkołach plakaty antytytoniowe, które zostały ocenione przez komisje oceniającą, składająca się z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach, przedstawiciela Urzędu Miasta Bartoszyce oraz pielęgniarki szkolnej. Komisja kierowała się kryteriami oraz zasadami oceniania plakatów, za które można było otrzymać dodatkowe punkty w klasyfikacji ogólnej zawodów. Ocenie podlegała: zgodności tematyczna z programem antytytoniowej edukacji zdrowotnej, oryginalność i pomysłowość, walory artystyczne oraz samodzielność. I miejsce w zawodach zdobyła Szkoła Podstawowa w Górowie Iławeckim, II miejsce zajęli gospodarze zawodów, III miejsce należało do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach, oraz kolejno Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach, Szkoła Filialna im. Kornela Makuszyńskiego w Toprzynach, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Kandytach, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy.

Bieg po zdrowie założenia i materiały

Data 04-11-2019

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu Warszawskiego. Program skierowany jest do uczniów w wieku 9-10 lat z IV klas szkół podstawowych. Głównym celem  programu jest opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia programowe realizowane są metodami aktywizującymi.  W roku szkolnym 2018/2019 w woj. warmińsko-mazurskim program realizowały 154 szkoły podstawowe co stanowi 31% wszystkich szkół w województwie. Do programu nagrano cykl filmów edukacyjnych które można wykorzystać podczas realizacji programu.

Pliki do probrania oraz więcej informacji znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

 

 

Zawody sportowe dla szkół realizujących program „Bieg po zdrowie” w powiecie bartoszyckim

Data 09-11-2017

W ramach programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach wspólnie z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bartoszycach zorganizował zawody sportowe, na które zaproszone zostały wszystkie szkoły powiatu bartoszyckiego biorące udział w programie „Bieg po zdrowie”. Do konkurencji sportowych przystąpiły 4 szkoły i zajęły następujące miejsca:
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach.
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach
III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kandytach
IV miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach
Wszystkie szkoły zostały nagrodzone a dzieci biorące udział w zawodach dostały upominki.