O substancjach psychoaktywnych i HIV/AIDS w Bursie Nr 1 w Olsztynie

Data 06-12-2019

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Bursie Nr 1 w Olsztynie odbyła się impreza prozdrowotna zorganizowana z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia oraz Światowego Dnia AIDS, w której uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkól Ekonomicznych, ich opiekunowie oraz mieszkańcy bursy. W ramach wydarzenia pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przeprowadzili wykłady  na temat profilaktyki uzależnień. Poinformowali o konsekwencjach

Niebezpieczna moda: e-papierosy, energetyki, środki zastępcze

Data 02-12-2019

Z rodzicami oraz opiekunami dzieci i młodzieży uczęszczającej na co dzień do Szkoły Podstawowej nr 3 w Giżycku spotkał się Asystent ds. Nieletnich i Patologii asp. Mariola Jagodzińska oraz przedstawiciel Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku Adriana Banaszkiewicz-Gałas i kierownik świetlicy socjoterapeutycznej przy Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku Dariusz Gajownik. Prelegenci mówili o szeroko pojętej profilaktyce oraz o zagrożeniach jakie płyną ze strony e-papierosów,  narkotyków i dopalaczy. Spotkanie policjanta oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z rodzicami odbyło się na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Giżycku. Tylko dzięki współpracy rodziców, nauczycieli i wykwalifikowanych specjalistów możemy zwalczać problem narkomanii i pomóc młodzieży zagrożonej uzależnieniami.

Powiatowa konferencja nt. „Współczesnych zagrożeń zdrowotnych dzieci i młodzieży” w Olecku

Data 27-11-2019

Świadomi, poinformowani i uważni rodzice oraz opiekunowie dzieci nieraz mają trudniej…, ale za to są w stanie więcej widzieć i słyszeć i w porę zareagować – ta myśl przyświecała zorganizowaniu powiatowej konferencji nt. „Współczesnych zagrożeń zdrowotnych dzieci i młodzieży”. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, we współpracy z Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku oraz Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku 20 listopada 2019 r.

O substancjach psychoaktywnych w olsztyńskich szkołach

Data 15-11-2019

Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzili 23 wykłady w olsztyńskich szkołach obejmując nimi 990 uczniów. Młodzież poznała skład trującego dymu papierosowego, dowiedziała się jak niebezpieczne są e-papierosy i przyczyną jakich chorób mogą się stać. Dużym zainteresowanie cieszyła się tematyka

O zdrowiu i bezpieczeństwie w wakacje podczas obchodów 100-lecia Służb Sanitarnych w Piszu

Data 24-06-2019

W tygodniu zdrowia pracownik Promocji Zdrowia I Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu przy współpracy z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Piszu, ratownikiem Mazurskiego – Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz  przedstawicielem Nadleśnictwa Pisz, przeprowadzili zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą z piskich szkół w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”.

„Tydzień zdrowia” w Giżycku

Data 19-06-2019

W ramach „Tygodnia Zdrowia” w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku we współpracy z przedstawicielami placówki, zorganizowała imprezę prozdrowotną pod nazwą „Zdrowy styl życia – wolny od używek”. Przygotowany został punkt informacyjny, punkt medyczny oraz zdrowy barek (napoje korzystne dla zdrowia). Dodatkowo, aby przestrzec młodzież przed nadchodzącymi wakacjami, odbyły się zajęcia

„Tydzień zdrowia” w Węgorzewie

Data 17-06-2019

W ramach obchodów 100-lecia Inspekcji Sanitarnej pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgorzewie zaangażowani byli do różnych działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców powiatu węgorzewskiego. Organizowano m.in. stoiska promocji zdrowia podczas Festynu Rodzinnego w Pozezdrzu oraz Biegu  Bociana w Budrach. Uczestnicy imprez plenerowych otrzymywali materiały informacyjno- edukacyjne oraz uzyskiwali  porady jak uniknąć różnego rodzaju zagrożeń mogących pojawić się w okresie letnim, urlopowym.

O niebezpiecznych substancjach psychoaktywnych w „Tygodniu zdrowia” w Gołdapi

Data 17-06-2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi informuje, że  w związku z obchodami 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce odbyły się zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi, przeprowadzone przez pracownika Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi oraz przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.
Zajęcia były poświęcone profilaktyce zażywania nowych substancji psychoaktywnych, profilaktyce tytoniu oraz spożywania napojów energetycznych przez osoby nieletnie. Podczas zajęć edukacyjnych zostały wykorzystane alko i narkogogle, aby przybliżyć młodzieży stan postrzegania rzeczywistości po zażyciu środków psychoaktywnych.

W „Tygodniu zdrowia” profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych i dopalaczy w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie

Data 17-06-2019

W ramach obchodów 100-lecia Służb Sanitarnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie oraz pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej przeprowadzili zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych i dopalaczy dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie. Zajęcia miały na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażywaniem oraz uzależnieniem od narkotyków i środków zastępczych, tzw. dopalaczy. Ponadto prowadzono dyskusje o konsekwencjach jakie mogą powodować środki psychoaktywne i dopalacze (zdrowotne, prawne i społeczne).

Finał ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”

Data 17-06-2019

Ogólnopolski konkurs „Szkoła wolna od używek” został rozstrzygnięty. Finał konkursu miał miejsce 14 czerwca 2019 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zwycięzcą konkursu został Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy.
Zadanie konkursowe polegało na nagraniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Do konkursu zgłoszono 142 filmy z całego kraju. W naszym województwie w konkursie uczestniczyło 7 szkół. Cieszy bardzo fakt, że odzew był duży mimo niesprzyjających okoliczności do podejmowania inicjatywy.