Zdrowe wakacje

Data 20-07-2020

Wakacje to czas relaksu, błogiego wypoczynku i oderwania się od codziennych obowiązków. Letni wyjazd z dala od domu z grupą znajomych, zmniejszona kontrola rodziców, zwiększona liczba nowych znajomości sprzyja inicjacji ze środkami psychoaktywnymi.

Na rynku substancji psychoaktywnych pojawiły się nowe substancje, których zażycie jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Należy do nich etazen (substancja z grupy opioidów). Posiada duże właściwości toksyczne oraz ogromną siłę działania.

Zakończona VII edycja programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w województwie warmińsko-mazurskim

Data 17-07-2020

Zakończona została VII edycji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Program dotyczy profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych i ich wpływu na relacje międzyludzkie, w tym rodzinne. Kierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programu .

Konkurs „Szkoła wolna od używek” został odwołany

Data 25-03-2020

Z przykrością informujemy, że z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z epidemią koronawirusa, IV edycja konkursu „Szkoła wolna od używek” została odwołana.
Zamknięte szkoły oraz konieczność ograniczania kontaktów międzyludzkich, uniemożliwiają realizację zadania konkursowego, jakim jest nagranie oraz zmontowanie krótkometrażowego filmu.
Dziękujemy Państwu za podjęcie działań związanych z rozpropagowaniem informacji o kolejnej edycji konkursu wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła wolna od używek”

Data 06-03-2020

„Szkoła wolna od używek” to hasło IV edycji ogólnopolskiego konkursu na film krótkometrażowy.
Konkurs organizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny, w ramach rekomendowanego programu edukacyjnego „Ars, czyli jak dbać o miłość”.

Spotkania z olsztyńską młodzieżą poświęcone problematyce uzależnień

Data 28-02-2020

W styczniu i lutym 2020 r. pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przeprowadzili wykłady skierowane do młodzieży V i VI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie oraz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 25, 30 i 33 w Olsztynie. Zajęcia poświęcone były zagrożeniom zdrowotnym i prawnym związanym z  używaniem alkoholu, papierosów tradycyjnych, e-papierosów i „dopalaczy”. Zwrócono uwagę na sygnały mogące świadczyć o używaniu przez młodzież nowych narkotyków. Poinformowano gdzie można znaleźć pomoc w zakresie uzależnień.

Zapraszamy do udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”

Data 30-01-2020

„Szkoła wolna od używek” to hasło IV edycji ogólnopolskiego konkursu na film krótkometrażowy organizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych, a realizowany w ramach wzmocnienia zaangażowania młodzieży w działania programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży.

Zadanie polega na nagraniu i zmontowaniu 2 minutowego filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień.

O substancjach psychoaktywnych i HIV/AIDS w Bursie Nr 1 w Olsztynie

Data 06-12-2019

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Bursie Nr 1 w Olsztynie odbyła się impreza prozdrowotna zorganizowana z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia oraz Światowego Dnia AIDS, w której uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkól Ekonomicznych, ich opiekunowie oraz mieszkańcy bursy. W ramach wydarzenia pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przeprowadzili wykłady  na temat profilaktyki uzależnień. Poinformowali o konsekwencjach

Niebezpieczna moda: e-papierosy, energetyki, środki zastępcze

Data 02-12-2019

Z rodzicami oraz opiekunami dzieci i młodzieży uczęszczającej na co dzień do Szkoły Podstawowej nr 3 w Giżycku spotkał się Asystent ds. Nieletnich i Patologii asp. Mariola Jagodzińska oraz przedstawiciel Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku Adriana Banaszkiewicz-Gałas i kierownik świetlicy socjoterapeutycznej przy Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku Dariusz Gajownik. Prelegenci mówili o szeroko pojętej profilaktyce oraz o zagrożeniach jakie płyną ze strony e-papierosów,  narkotyków i dopalaczy. Spotkanie policjanta oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z rodzicami odbyło się na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Giżycku. Tylko dzięki współpracy rodziców, nauczycieli i wykwalifikowanych specjalistów możemy zwalczać problem narkomanii i pomóc młodzieży zagrożonej uzależnieniami.

Powiatowa konferencja nt. „Współczesnych zagrożeń zdrowotnych dzieci i młodzieży” w Olecku

Data 27-11-2019

Świadomi, poinformowani i uważni rodzice oraz opiekunowie dzieci nieraz mają trudniej…, ale za to są w stanie więcej widzieć i słyszeć i w porę zareagować – ta myśl przyświecała zorganizowaniu powiatowej konferencji nt. „Współczesnych zagrożeń zdrowotnych dzieci i młodzieży”. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, we współpracy z Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku oraz Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku 20 listopada 2019 r.

O substancjach psychoaktywnych w olsztyńskich szkołach

Data 15-11-2019

Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzili 23 wykłady w olsztyńskich szkołach obejmując nimi 990 uczniów. Młodzież poznała skład trującego dymu papierosowego, dowiedziała się jak niebezpieczne są e-papierosy i przyczyną jakich chorób mogą się stać. Dużym zainteresowanie cieszyła się tematyka