O zdrowiu i bezpieczeństwie w wakacje podczas obchodów 100-lecia Służb Sanitarnych w Piszu

Data 24-06-2019

W tygodniu zdrowia pracownik Promocji Zdrowia I Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu przy współpracy z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Piszu, ratownikiem Mazurskiego – Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz  przedstawicielem Nadleśnictwa Pisz, przeprowadzili zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą z piskich szkół w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”.

„Tydzień zdrowia” w Giżycku

Data 19-06-2019

W ramach „Tygodnia Zdrowia” w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku we współpracy z przedstawicielami placówki, zorganizowała imprezę prozdrowotną pod nazwą „Zdrowy styl życia – wolny od używek”. Przygotowany został punkt informacyjny, punkt medyczny oraz zdrowy barek (napoje korzystne dla zdrowia). Dodatkowo, aby przestrzec młodzież przed nadchodzącymi wakacjami, odbyły się zajęcia

„Tydzień zdrowia” w Węgorzewie

Data 17-06-2019

W ramach obchodów 100-lecia Inspekcji Sanitarnej pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgorzewie zaangażowani byli do różnych działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców powiatu węgorzewskiego. Organizowano m.in. stoiska promocji zdrowia podczas Festynu Rodzinnego w Pozezdrzu oraz Biegu  Bociana w Budrach. Uczestnicy imprez plenerowych otrzymywali materiały informacyjno- edukacyjne oraz uzyskiwali  porady jak uniknąć różnego rodzaju zagrożeń mogących pojawić się w okresie letnim, urlopowym.

O niebezpiecznych substancjach psychoaktywnych w „Tygodniu zdrowia” w Gołdapi

Data 17-06-2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi informuje, że  w związku z obchodami 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce odbyły się zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi, przeprowadzone przez pracownika Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi oraz przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.
Zajęcia były poświęcone profilaktyce zażywania nowych substancji psychoaktywnych, profilaktyce tytoniu oraz spożywania napojów energetycznych przez osoby nieletnie. Podczas zajęć edukacyjnych zostały wykorzystane alko i narkogogle, aby przybliżyć młodzieży stan postrzegania rzeczywistości po zażyciu środków psychoaktywnych.

W „Tygodniu zdrowia” profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych i dopalaczy w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie

Data 17-06-2019

W ramach obchodów 100-lecia Służb Sanitarnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie oraz pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej przeprowadzili zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych i dopalaczy dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie. Zajęcia miały na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażywaniem oraz uzależnieniem od narkotyków i środków zastępczych, tzw. dopalaczy. Ponadto prowadzono dyskusje o konsekwencjach jakie mogą powodować środki psychoaktywne i dopalacze (zdrowotne, prawne i społeczne).

Finał ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”

Data 17-06-2019

Ogólnopolski konkurs „Szkoła wolna od używek” został rozstrzygnięty. Finał konkursu miał miejsce 14 czerwca 2019 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zwycięzcą konkursu został Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy.
Zadanie konkursowe polegało na nagraniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Do konkursu zgłoszono 142 filmy z całego kraju. W naszym województwie w konkursie uczestniczyło 7 szkół. Cieszy bardzo fakt, że odzew był duży mimo niesprzyjających okoliczności do podejmowania inicjatywy.

O nowych trendach używania substancji psychoaktywnych podczas szkolenie w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

Data 27-05-2019

22 maja 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się szkolenie skierowane do nauczycieli i pedagogów województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenie było zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie i Kuratorium Oświaty w Olsztynie w ramach edukacyjnego projektu profilaktycznego pt. „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki policji”.
Przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przedstawił zagadnienie dotyczące nowych trendów używania substancji psychoaktywnych oraz statystykę zatruć środkami zastępczymi w województwie warmińsko-mazurskim. Podczas szkolenia zostały również poruszone aspekty prawne, społeczne, psychiczne używania substancji psychoaktywnych oraz sposoby postępowania, sygnały wskazujące na kontakt ze środkami zastępczymi i wskazania pomocy dla nieletnich. Wykłady prowadzone były przy współpracy Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie, Przychodni Psychoterapii w Olsztynie, Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Olsztynie, Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

O środkach zastępczych dla rodziców w Olsztynie

Data 08-05-2019

7 maja 2019 r. pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przeprowadził zajęcia edukacyjne dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olsztynie. Spotkanie było poświęcone profilaktyce zażywania nowych substancji psychoaktywnych, profilaktyce tytoniowej oraz używania napojów energetyzujących przez nieletnich. Celem spotkania było przekazanie informacji oraz  uwrażliwienie rodziców na dostępność, popularność i modę używek oraz zapobieganie używania ich.  Ważnym aspektem zajęć było zwrócenie uwagi na szkodliwości zdrowotne nowych narkotyków oraz objawów ich zażywania.

„Zdrowie pod kontrolą” w Galerii Warmińskiej w Olsztynie

Data 08-04-2019

6 kwietnia w „Galerii Warmińskiej” w Olsztynie odbyła się akcja pod hasłem “Zdrowie pod Kontrolą” zainicjowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Inspekcja Sanitarna od lat wspiera inicjatywę i bierze aktywny udział w akcji. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie wykonywały pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu wśród osób palących papierosy. Z badań skorzystało 90 osób. Osoby korzystające z punktu, robiły też

Szkolimy rodziców

Data 19-03-2019

W dniu 13 marca 2019 roku rodzice uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie wzięli udział w spotkaniu edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym przez przedstawicielkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie i funkcjonariuszkę Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. W pierwszej części spotkania Grażyna Dziubanii, kierownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, omówiła zagrożenia związane z sięganiem przez