„DZIEŃ DLA ZDROWIA” w Galerii Warmińskiej

Data 26-04-2017

22.04.2017 r. pracownicy Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie: asystent mgr Elżbieta Michalak i mł. asystent mgr Marcin Milkowski zorganizowali i poprowadzili stoisko informacyjno-edukacyjne podczas akcji „DZIEŃ DLA ZDROWIA”, organizowanej przez Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Olsztyn.

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA W KINIE HELIOS W OLSZTYNIE

Data 27-03-2017

16 i 23 marca 2017 r. w ramach Akademii Bezpieczeństwa w Kinie Helios odbyło się spotkanie Grażyny Dziubanii z Sekcji Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie z dziećmi i młodzieżą. Na spotkaniu zatytułowanym „W pułapce uzależnień”  omówiono między innym problematykę uzależnień od substancji psychoaktywnych. Wskazano również placówki, w których można szukać pomocy. Na zakończenie dyskutowano jak sobie radzić z uzależnieniem, a uczniowie najbardziej aktywni, biorący udział w tematycznym quizie  wiedzy, otrzymali upominki przygotowane przez Kino Helios.

Konferencja podsumowująca program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Data 27-03-2017

24.03.2017 r. w Hotelu Wileńskim w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca realizację czterech edycji programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, realizowanego w ramach projektu pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Konferencja zorganizowana została przez Główny Inspektorat Sanitarny. Wśród zaproszonych prelegentów wystąpił wojewódzki koordynator programu z WSSE Olsztyn mgr Marcin Milkowski, szkolny koordynator programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” z Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku Warmińskim mgr Marzenna Fenkanin, którzy podsumowali realizację programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” na poziome ogólnopolskim, wojewódzkim oraz szkolnym.

EDUKACJA OLSZTYŃSKICH RODZICÓW

Data 30-01-2017

W tygodniu poprzedzającym ferie przedstawiciele: promocji zdrowia PSSE Olsztyn i Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie przeprowadzili 2 spotkania edukacyjne skierowane do rodziców uczniów z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie i Gimnazjum nr 7 w Olsztynie. Dzięki uczestnictwie w wykładach rodzice dowiedzieli się, czym są dopalacze, jak działają na organizm i jakie jest ryzyko związane z ich zażywaniem. Omówiono również zagrożenia związane z niewłaściwym dawkowaniem leków oraz z nabywaniem środków farmakologicznych i odżywek dla sportowców z niepewnych źródeł, zwłaszcza internetowych.

Profilaktyka uzależnień w olsztyńskim multikinie

Data 12-12-2016

2109.12.2016 r. przedstawicielki: Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Olsztynie, kierownik Sekcji Grażyna Dziubanii i Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, asp. szt. Małgorzata Demianiuk, uczestniczyły w spotkaniu z młodzieżą w olsztyńskim multikinie, gdzie omówiły zagrożenia zdrowotne i prawne związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Po spotkaniu młodzież obejrzała film pt. „Amy” opowiadający o życiu i śmierci uzależnionej od substancji psychoaktywnych piosenkarki Amy Winehouse.

Konferencja podsumowująca realizację Projektu KiK/68

Data 01-12-2016

konferencja-kik68-630.11.2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca realizację w latach 2012-2016, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” KiK/68. W konferencji uczestniczyli: pracownicy ochrony zdrowia z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, osoby zaangażowane i wspierające realizację działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie trwania projektu KiK/68 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, pracownicy PIS, media ogólnopolskie i lokalne. Zebranych gości przywitały Panie: Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie – dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie – lek. wet. Teresa Parys.

Akcja „Zdrowie pod kontrolą”

Data 22-11-2016

resized_20161119_11254419.11.2016 r. pracownik OPZiOZ WSSE w Olsztynie, mł. asystent Marcin Milkowski poprowadził stoisko profilaktyczno-edukacyjne, w ramach akcji organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Olsztyn „Zdrowie pod Kontrolą”. W ramach stoiska, odwiedzający mieli możliwość zbadania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, mogli zasięgnąć informacji w zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia od tytoniu i innych uzależnień chemicznych. Dystrybuowane były materiały edukacyjne. Ze stoiska skorzystało około 100 osób, wykonano 47 badań na smokerlyzerze.

O nowych środkach psychoaktywnych w powiecie ostródzkim

Data 22-11-2016

2117 listopada 2016 roku w Zespole Szkól Licealnych w Morągu odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas I i II na temat zagrożenia używania środków zastępczych tzw. dopalaczy. Zajęcia odbyły się na prośbę Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych Pani Jolanty Jankowiak-Wydra. Zajęcia edukacyjne poszarzają wiedzę rodziców uczniów na temat zagrożeń wynikających z używania „nowych środków psychoaktywnych”. Prowadzącymi spotkanie byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski, asystent Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Anna Skiba-Stradomska oraz aspiranci policji.

W „ Planecie 11” o papierosach i innych substancjach psychoaktywnych

Data 16-11-2016

1115.11. 2016r. w olsztyńskiej bibliotece multimedialnej „Planeta 11”, odbył się wykład skierowany do młodzieży, na temat ryzyka wynikającego z zażywania substancji potencjalnie uzależniających. Grażyna Dziubanii, kierownik Sekcji Promocji Zdrowia PSSE Olsztyn, przedstawiła zagrożenia zdrowotne wynikające z toksykologii dymu tytoniowego, używania e-papierosów oraz marihuany i tzw. „dopalaczy”, a także niewłaściwego dawkowania leków. Zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa związane z nabywania środków farmakologicznych czy też odżywek dla sportowców z niepewnych źródeł. Omówiła nowelizację prawa w zakresie użytkowania papierosów i e-papierosów oraz zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. W „Planecie11” pracownicy Sekcji PZiOZ PSSE Olsztyn zorganizowali również punkt profilaktyki, gdzie zainteresowani mogli otrzymać edukacyjne materiały tematyczne, zbadać ciśnienie krwi, a osoby palące papierosy zbadać zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Konferencja „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne” w Olsztynie

Data 09-11-2016

dsc_194007.11.2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się Konferencja „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”. Uczestników przywitali Pani Ewa Waluk – Radca Głównego Inspektora Sanitarnego i Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Janusz Dzisko, który mówił o „Zwalczaniu zagrożeń stwarzanych przez nowe narkotyki w działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. W dalszej kolejności Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki podkreślał „Znaczenie edukacji w profilaktyce zatruć dopalaczami”.