O nowych trendach używania substancji psychoaktywnych podczas szkolenie w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

Data 27-05-2019

22 maja 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się szkolenie skierowane do nauczycieli i pedagogów województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenie było zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie i Kuratorium Oświaty w Olsztynie w ramach edukacyjnego projektu profilaktycznego pt. „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki policji”.
Przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przedstawił zagadnienie dotyczące nowych trendów używania substancji psychoaktywnych oraz statystykę zatruć środkami zastępczymi w województwie warmińsko-mazurskim. Podczas szkolenia zostały również poruszone aspekty prawne, społeczne, psychiczne używania substancji psychoaktywnych oraz sposoby postępowania, sygnały wskazujące na kontakt ze środkami zastępczymi i wskazania pomocy dla nieletnich. Wykłady prowadzone były przy współpracy Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie, Przychodni Psychoterapii w Olsztynie, Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Olsztynie, Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

O środkach zastępczych dla rodziców w Olsztynie

Data 08-05-2019

7 maja 2019 r. pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przeprowadził zajęcia edukacyjne dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olsztynie. Spotkanie było poświęcone profilaktyce zażywania nowych substancji psychoaktywnych, profilaktyce tytoniowej oraz używania napojów energetyzujących przez nieletnich. Celem spotkania było przekazanie informacji oraz  uwrażliwienie rodziców na dostępność, popularność i modę używek oraz zapobieganie używania ich.  Ważnym aspektem zajęć było zwrócenie uwagi na szkodliwości zdrowotne nowych narkotyków oraz objawów ich zażywania.

„Zdrowie pod kontrolą” w Galerii Warmińskiej w Olsztynie

Data 08-04-2019

6 kwietnia w „Galerii Warmińskiej” w Olsztynie odbyła się akcja pod hasłem “Zdrowie pod Kontrolą” zainicjowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Inspekcja Sanitarna od lat wspiera inicjatywę i bierze aktywny udział w akcji. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie wykonywały pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu wśród osób palących papierosy. Z badań skorzystało 90 osób. Osoby korzystające z punktu, robiły też

Szkolimy rodziców

Data 19-03-2019

W dniu 13 marca 2019 roku rodzice uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie wzięli udział w spotkaniu edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym przez przedstawicielkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie i funkcjonariuszkę Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. W pierwszej części spotkania Grażyna Dziubanii, kierownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, omówiła zagrożenia związane z sięganiem przez

Współpraca z Sądem Okręgowym w Olsztynie w zakresie profilaktyki zażywania nowych substancji psychoaktywnych

Data 13-03-2019

12 marca 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyło się szkolenie dla sędziów rodzinnych, kuratorów rodzinnych i specjalistów z opiniodawczych zespołów. Było ono kontynuacją współpracy Sądu Okręgowego w Olsztynie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie, rozpoczętą w 2018 r. na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie profilaktyki zażywania nowych substancji psychoaktywnych.

Zapraszamy do udziału w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”

Data 26-02-2019

„Szkoła wolna od używek” to hasło III edycji ogólnopolskiego konkursu na film krótkometrażowy organizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, a realizowany w ramach wzmocnienia zaangażowania młodzieży w działania programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość”.
Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży. Zadanie polega na nagraniu i zmontowaniu 2 minutowego filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień. Konkurs realizowany jest w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Prace konkursowe wraz z dokumentami należy

Edukacja uczniów olsztyńskich szkół na temat konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych

Data 30-01-2019

W styczniu uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr1 i I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez kierownika Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Podczas edukacji zostały omówione zagrożenia związane z sięganiem przez młodzież po substancje psychoaktywne.

Edukacja pracowników WSSE na temat nowych substancji psychoaktywnych

Data 23-01-2019

22 stycznia 2019 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie odbyło się szkolenie dla pracowników Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych WSSE, które było poświęcone profilaktyce zażywania nowych substancji psychoaktywnych. Celem szkolenia było przekazanie informacji dotyczących dostępności, szkodliwości nowych narkotyków oraz objawów ich zażywania. Ważnym aspektem szkolenia było uwrażliwienie pracowników WSSE, którzy są rodzicami, na ten istotny z punktu widzenia zdrowia i życia człowieka problem.

Bezpieczne i zdrowe ferie

Data 21-01-2019

Problem nowych substancji psychoaktywnych nadal jest obecny i stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Substancje te nadal są dostępne w sklepach internetowych, a także na nielegalnym rynku. Uzależnienie, ostre zatrucie a nawet śmierć, to niektóre z konsekwencji zażywania nowych środków psychoaktywnych. Mając powyższe na uwadze Państwowa Inspekcja Sanitarna na Warmii i Mazurach konsekwentnie realizuje od kilku lat działania edukacyjne mające na celu uświadamiać zagrożenia związane z zażywaniem tego typu substancji.

Edukacja zdrowotna w powiecie oleckim

Data 20-06-2018

Jak dbać o swoje zdrowie? Jakie czynności wykonywać codziennie, by zaprocentowało to w przyszłości? Higiena osobista i otoczenia, aktywność fizyczna i prawidłowe odżywianie to temat lekcji z dziećmi klas 0-III w Szkole Podstawowej w Stożnem. O racjonalnym odżywianiu rozmawialiśmy również w klasach IV-V, tu kładąc jeszcze większy nacisk na edukację konsumencką. Wspólne liczenie składników popularnego napoju unaoczniło uczestnikom spotkania różnice w jakości produktów, które można znaleźć na sklepowych półkach. Z uczniami najstarszych klas (VI-VII) porozmawialiśmy o melanżu, oczekiwaniach i rzeczywistości jaka może czekać korzystających z substancji psychoaktywnych. Nieodzownym elementem tych zajęć były ćwiczenia z alkogoglami imitującymi upośledzenie zmysłów po spożyciu alkoholu. Spotkania przeprowadziła pracownica Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku w ramach realizacji programu „Trzymaj formę!”, edukacji żywieniowej oraz profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych/dopalaczy.