Kontakty

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn

e-mail: opzioz@sanepid.olsztyn.pl

 

Pracownicy:

Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

mgr Radosław Gruss

tel. 89 524 83 77, e-mail: opzioz@sanepid.olsztyn.pl

 

Starszy asystent Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

mgr Aleksandra Wasilewska

tel. 89 524 83 82, e-mail: a.wasilewska@wsse.olsztyn.pl

 

Asystent Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

mgr Elżbieta Michalak

tel. 89 524 83 85, e-mail: e.michalak@wsse.olsztyn.pl

 

Asystent Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

mgr Anna Skiba-Stradomska

tel. 89 524 83 85, e-mail: a.skiba-stradomska@wsse.olsztyn.pl