O nas

PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Działania podejmowane w 2016 roku przez pion Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

wynikały z założeń krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych oraz aktualnej sytuacji

epidemiologicznej.

Do zadań pracowników Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej należało inicjowanie

i koordynowanie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia w szerokiej

współpracy środowiskowej.

raporty sanitarne wraz z opisem działań podejmowanych przez pion Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

Działania Pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej na terenie woj. warmińsko-mazurskiego