O zdrowiu i bezpieczeństwie podczas wakacji w powiecie gołdapskim

Data 08-07-2019

Kolejny tydzień wakacji w trakcie, którego pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji z Gołdapi, Straży Pożarnej z Gołdapi oraz Straży Granicznej z Dubeninek rozmawiali z młodzieżą i dziećmi na temat bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku letniego.
Młodzież i dzieci przypomniały sobie zasady, którymi należy kierować się podczas zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. Szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę

Akcja „Zdrowe wakacje” w Bartoszycach

Data 03-07-2019

W ramach akcji „Zdrowe Wakacje” oraz z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia służb sanitarnych w powiecie bartoszyckim, pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach w dniu 22 czerwca 2019 r. przeprowadził prelekcję dotyczącą zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. Prelekcja odbyła się podczas wydarzenia „Bezpieczne Wakacje” zorganizowanego przez studentów Wydziału Nauk Społecznych, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Bartoszycach oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Na podstawie prezentacji pt. „Zdrowe Wakacje” omówiono następujące zagadnienia: zatrucia pokarmowe, prawidłową higienę mycia rąk, bezpieczne zachowanie nad wodą, szkodliwość promieniowania słonecznego, zachowanie bezpieczeństwa podczas upałów i burzy, profilaktykę chorób odkleszczowych. Dodatkowo przekazano podstawowe informacje dotyczące profilaktyki środków psychoaktywnych.

Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu w Bartoszycach

Data 03-07-2019

W ramach akcji Światowego Dnia Bez Tytoniu oraz z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia służb sanitarnych w powiecie bartoszyckim, pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach w dniu 4 czerwca 2019 r.w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim przeprowadził trzy zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki antytytoniowej. Celem akcji było

Edukacja żywieniowa w „Tygodniu zdrowia” w Bartoszycach

Data 03-07-2019

W ramach edukacji żywieniowej oraz z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych w powiecie bartoszyckim, pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach,dnia 13 czerwca 2019 r. przeprowadził wykład w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Uczestnikami wykładu byli pensjonariusze dziennego Domu Samopomocy „Senior WIGOR” oraz studenci

Obchody 100-lecia Inspekcji Sanitarnej w Szczytnie

Data 01-07-2019

W ramach obchodów „Tygodnia zdrowia” Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie przygotowała wiele działań kierowanych do mieszkańców powiatu szczycieńskiego.
Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej przeprowadził zajęcia edukacyjne nt. „Suplementy diety” dla studentów Uniwersytetu III Wieku w Szczytnie oraz zajęcia edukacyjne nt. „Dopalaczy” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. „Orła Białego” w Szczytnie.
W Urzędzie Miasta w Szczytnie zorganizowano Punkt Promocji Zdrowia, w którym udzielano porad i rozdawano materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki  chorób odkleszczowych,  tytoniowej i  HIV. Pracownik PZ i OZ  dokonywał pomiaru tlenku węgla w płucach, a pielęgniarka z NZAOZ „VITA-MED” w Szczytnie mierzyła ciśnienie krwi  mieszkańcom Szczytna.

Stoisko profilaktyczno-edukacyjne w Bartoszycach

Data 01-07-2019

W ramach Światowego Dnia Bez Tytoniu oraz z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia służb sanitarnych w powiecie bartoszyckim, pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach, dnia 01 czerwca 2019 r. na terenie Centrum Aktywizacji Sportowo-Rekreacyjnej przy ul. Korczaka w Bartoszycach zorganizował stoisko profilaktyczno-edukacyjne.
Dzięki współpracy z organizatorami  festynu tj.  Bartoszyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

„Zdrowe wakacje” w Bartoszycach podczas „Tygodnia zdrowia”

Data 01-07-2019

W ramach akcji „Zdrowe Wakacje” oraz z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia służb sanitarnych w powiecie bartoszyckim, pracownik PZiOZ, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach,dnia 13 czerwca 2019r. przeprowadził zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach. Zajęcia dotyczyły zdrowych i bezpiecznych wakacji. Na podstawie prezentacji „Zdrowe Wakacje” omówiono następujące zagadnienia: zatrucia pokarmowe, prawidłową higienę mycia rąk, bezpieczne zachowanie nad wodą, szkodliwość promieniowania słonecznego,zachowanie bezpieczeństwa podczas upałów i burzy,

Edukacja żywieniowa dla najmłodszych w „Tygodniu zdrowia” w Bartoszycach

Data 01-07-2019

W ramach edukacji żywieniowej oraz z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia służb sanitarnych w powiecie bartoszyckim, pracownik PZiOZ, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach, dnia 12 czerwca 2019r. przeprowadził zajęcia edukacyjne w grupie dzieci 4 i 5-letnich dotyczące prawidłowego odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas zajęć omówiono bardzo szczegółowo Piramidę Zdrowego Żywienia i Stylu Życia. Wyjaśniono dlaczego prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna jest ważna dla młodego, rozwijającego się organizmu. Przypomniano dzieciom jak ważny jest dobry sen, prawidłowa higiena mycia zębów oraz jakie są ograniczenia korzystania z urządzeń elektronicznych. Przedstawiono grupy żywnościowe, które powinna zawierać

„Tydzień zdrowia” w Nidzicy

Data 01-07-2019

Z okazji 100-lecia służb sanitarnych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy organizowała w dniach 10-14.06.2019 r. „Tydzień zdrowia”, w ramach którego odbyły się zajęcia edukacyjne wśród uczniów w szkołach na temat zapobiegania zakażeniom HIV, omówiono  zasady bezpieczeństwa podczas wakacji, profilaktyki uzależnień od nowych narkotyków, palenia tytoniu i e-papierosa.
11.06.2019 r.  przed budynkiem PSSE w Nidzicy

Profilaktyka chorób odkleszczowych podczas obchodów 100-lecia Służb Sanitarnych w Bartoszycach

Data 01-07-2019

W ramach profilaktyki chorób odkleszczowych oraz z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia służb sanitarnych w powiecie bartoszyckim, pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach,dnia 11 czerwca 2019r. przeprowadził dwa zajęcia edukacyjne skierowane do uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania