Edukacja zdrowotna w Suszu

Data 09-11-2017

Podczas Mistrzostw Powiatu w Tenisie Stołowym,  odbywających się 29.10.2017 r. w Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu, pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie zorganizował punkt informacyjno-edukacyjny, w którym prowadził quiz o zdrowiu, rozmowy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udostępniał materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, profilaktyki zakażeń HIV i wirusowego zapalenia wątroby typu C, szkodliwości palenia tytoniu i zażywania „dopalaczy”, racjonalnego żywienia.

Szkolenie koordynatorów programu „Bieg po zdrowie” w powiecie ostródzkim

Data 03-11-2017

W dniu 10.10.2017 r. roku w sali konferencyjnej Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu „Bieg po zdrowie” zorganizowane przez pracownika Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie. Uczestników szkolenia przywitał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski, który przedstawił sytuację epidemiologiczną związana z używaniem nowych środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”. W dalszej części szkolenia asystent Promocji zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Ostródzie Anna Skiba-Stradomska omówiła cele, założenia i sposoby realizacji programu, zaprezentowała materiały edukacyjne, a także zapoznała z sytuacją epidemiologiczną palenia tytoniu w Polsce. Stażystka Angelika Paczkowska zapoznała uczestników z najnowszymi informacjami na temat palenia tytoniu (IQOS).

Biała niedziela – bezpłatne badania profilaktyczne w Olecku

Data 03-11-2017

W trosce o zdrowie mieszkańców powiatu oleckiego 15 października b.r. przeprowadzono akcję, podczas której można było wykonać badanie cytologiczne, mammograficzne, pomiar ciśnienia krwi oraz badanie poziomu cukru. Panie dbające o swoje zdrowie mogły również skorzystać z konsultacji z brafitterką, a po wykonanej cytologii nagradzane były zestawem kosmetyków. Partnerem imprezy była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, która miała również swoje stoisko, na którym udzielano porad nt. zdrowego stylu życia, przeprowadzano pomiar wagi, wzrostu, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz instruowano odwiedzających o prawidłowej technice usuwania kleszcza. 

„Trzymaj formę!” dwunasty raz w Olsztynie

Data 02-11-2017

Tagi:

25 października 2017 r.  Sekcja Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowała szkolenie skierowane do realizatorów i koordynatorów XII edycji  programu „Trzymaj formę!”. Uczestników powitała Teresa Parys – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie. Wykład „Słodycze to problem numer jeden” wygłosiła dr inż. Anna Hinburg – dietetyk z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”

Data 13-10-2017

Tagi:

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zorganizowali w roku szkolnym 2017/2018  VII edycję ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”. Adresatami konkursu są uczniowie klas VII szkół podstawowych i uczniowie klas II-III gimnazjalnych. Regulamin konkursu znajduje się na stronie https://konkurs.trzymajforme.pl 

 

„Zdążyć przed grypą” – spotkanie edukacyjne w Olecku

Data 02-10-2017

W ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy oraz dążąc do przekonania, że szczepienia przeciw grypie są najskuteczniejszym sposobem walki z wirusem, w dniu 27.09.2017 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku odbyło się spotkanie edukacyjne pt. „Zdążyć przed grypą”. W czasie spotkania omówiono epidemiologię i diagnostykę grypy. Podkreślono znaczenie profilaktyki ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzebę, skuteczność i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia. Przedstawiono stan zaszczepienia p/grypie populacji na terenie powiatu oleckiego oraz w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2015 i 2016.

Wystawa naturalnych okazów grzybów leśnych w Działdowie

Data 02-10-2017

Przez dwa dni, to jest 14 i 15 września 2017 r. trwała w Działdowie wystawa naturalnych okazów grzybów leśnych. W tym czasie mieszkańcy Działdowa i okolic mieli możliwość obejrzenia grzybów występujących w naszych lasach. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak również wśród dorosłych. Adresowana była przede wszystkim do osób zbierających i kupujących grzyby.

„Zdrowe Wakacje” w powiecie gołdapskim

Data 10-08-2017

04 i 07.08.2017r.pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi  w ramach Akcji „Zdrowe Wakacje” odwiedzili obozy harcerskie i kolonie letnie na terenie powiatu gołdapskiego. Podczas zajęć edukacyjnych pracownik  Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej omówił tematy z zakresu profilaktyki chorób odkleszczowych, zatruć pokarmowych, wściekliźnie.

„Zdrowe Wakacje” w powiecie oleckim

Data 10-08-2017

W okresie wakacyjnym pracownica promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą wypoczywającymi w powiecie oleckim, zwracała ich uwagę na to, jak zdrowo i bezpiecznie korzystać z uroków wypoczynku letniego. Dzieci i młodzież bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, dzieląc się również swoimi doświadczeniami.

Zdrowe Wakacje w powiecie mrągowskim

Data 31-07-2017

Pracownik Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mrągowie oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, wspólnie organizowali spotkania edukacyjne w ramach odbywającej się corocznie akcji „Zdrowe Wakacje”. Tematyka poruszana podczas spotkań obejmowała zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem „dopalaczy”.