W „Tygodniu zdrowia” o profilaktyce zakażeń wirusem HCV w Ostródzie

Data 17-06-2019

W „Tygodniu zdrowia” Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Ostródzie przy współpracy pracowników sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Ostródzie przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczniów technikum usług fryzjerskich w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i  Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Ostródzie w zakresie profilaktyki zakażeniom wirusem HCV. Podczas zajęć przekazano informacje na temat dróg zakażenia wirusem HCV, przekazano praktyczne rady dotyczące prowadzenia salonu fryzjerskiego oraz w jaki sposób sekcja Higieny Komunalnej przeprowadza kontrole w zakładach fryzjerskich.

Piknik edukacyjny w ramach obchodów 100-lecia Inspekcji Sanitarnej w Ostródzie

Data 17-06-2019

W ramach obchodów 100-lecia służb sanitarnych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Ostródzie zorganizowała piknik edukacyjny dla dzieci i młodzieży z 4 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Ostróda. Hasłem przewodnim imprezy były „BEZPIECZNE WAKACJE”. Podczas pikniku uczniowie przypomnieli sobie zasady, którymi należy się kierować podczas zdrowego i bezpiecznego letniego wypoczynku. Szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę chorób odkleszczowych, higienę osobistą oraz ochronę podczas upału. Uczestnicy pikniku brali również udział w quizie wiedzy na temat zdrowych i bezpiecznych wakacji. W pikniku edukacyjnym uczestniczyło 200 osób.

Edukacja dzieci i osób dorosłych podczas „Tygodnia zdrowia” w Działdowie

Data 17-06-2019

W „Tygodniu dla Zdrowia” pracownicy PSSE Działdowo zorganizowali zajęcia edukacyjne w siedzibie stacji, przygotowali prezentacje multimedialną nt „Czy warto pić wodę z kranu? Woda z kranu kontra woda butelkowana”. Uczniowie analizowali składniki mineralne wody z krany i wody butelkowanej mineralnej. Młodzież samodzielnie przeprowadziła badania pH wody oraz zawartego w niej chloru za pomocą metody kalorymetrycznej. Po zakończonych zajęciach uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Działdowie.
W tym samym dniu pracownicy sekcji epidemiologii przeprowadzili szkolenie dla personelu medycznego w Poradni Rodzinnej w Działdowie. Tematem szkolenia była „Higiena rąk personelu medycznego” połączona z nauką prawidłowego mycia rąk. W ramach propagowania higieny rąk przy wyjściu z przychodni został umieszczony dozownik ze środkiem myjąco-dezynfekującym z informacją skierowaną do pacjentów, że dbanie o higienę rąk zapobiega m.in. rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów chorobotwórczych.

O niebezpiecznych substancjach psychoaktywnych w „Tygodniu zdrowia” w Gołdapi

Data 17-06-2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi informuje, że  w związku z obchodami 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce odbyły się zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi, przeprowadzone przez pracownika Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi oraz przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.
Zajęcia były poświęcone profilaktyce zażywania nowych substancji psychoaktywnych, profilaktyce tytoniu oraz spożywania napojów energetycznych przez osoby nieletnie. Podczas zajęć edukacyjnych zostały wykorzystane alko i narkogogle, aby przybliżyć młodzieży stan postrzegania rzeczywistości po zażyciu środków psychoaktywnych.

W „Tygodniu zdrowia” profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych i dopalaczy w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie

Data 17-06-2019

W ramach obchodów 100-lecia Służb Sanitarnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie oraz pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej przeprowadzili zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych i dopalaczy dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie. Zajęcia miały na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażywaniem oraz uzależnieniem od narkotyków i środków zastępczych, tzw. dopalaczy. Ponadto prowadzono dyskusje o konsekwencjach jakie mogą powodować środki psychoaktywne i dopalacze (zdrowotne, prawne i społeczne).

Konkurs plastyczny na temat „Zdrowych wakacji” w „Tygodniu zdrowia” w Ostródzie

Data 17-06-2019

W dniu 11 czerwca 2019 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie odbyła się posiedzenie komisji konkursu plastycznego pt. „ZDROWE WAKACJE”. Powiatowy konkurs plastyczny został organizowany w ramach obchodów 100-lecia służb sanitarnych w Polsce. W konkursie wzięło udział 26 dzieci w wieku 5-7 lat z 9 samodzielnych przedszkoli w powiecie ostródzkim: Niepubliczne Przedszkole „Radość” w Ostródzie, Niepubliczne Przedszkole „Kraina Bajek” w Ostródzie, Niepubliczne Przedszkole „Remiś” w Ostródzie, Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Ostródzie, Niepubliczne Przedszkole „Pod Jelonkiem” w Idzbarku, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ostródzie, Przedszkole Samorządowe w Dobrocinie, Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach oraz Przedszkole Samorządowe w Małdytach. W skład komisji konkursowej weszli pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie.

O racjonalnym żywieniu podczas „Tygodnia zdrowia” w Gołdapi

Data 17-06-2019

W ramach obchodów 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce odbyło się spotkanie pracowników sekcji Higieny Żywności, Żywienia  i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi z wychowankami Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi. W ramach zajęć wspólnie z dziećmi została opracowano piramida zdrowia.  Przeprowadzono zabawę związana ze zdrowym odżywianiem (prawda/fałsz). Dzieciom przekazano kolorowanki oraz karty motywacyjne do codziennego wypełniania ilości zjedzonych warzyw i owoców. Na koniec dzieci zostały poczęstowane truskawkami.

Zajęcia edukacyjne dla seniorów podczas „Tygodnia zdrowia” w Działdowie

Data 17-06-2019

W  „Tygodniu dla Zdrowia” pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie przeprowadzili zajęcia edukacyjne dotyczące marnowania żywności w Dziennym Domu Opieki „Senior-VIGOR” w Działdowie. Wykład dotyczył warunków przechowywania poszczególnych grup produktów spożywczych w lodówce.Długie i świeże przechowywanie żywności metodą na zapobieganie jej marnowaniu. Podczas zajęć przeprowadzono pokaz przy użyciu imitacji lodówki jak układać produkty spożywcze, aby nie ulegały zepsuciu. Uczestnicy spotkania mogli umieszczać grupy produktów spożywczych w odpowiednim dla nich miejscu. Po zakończonych zajęciach najbardziej aktywne osoby otrzymały nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Działdowie.

Dni otwarte Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi na obchody 100-lecia Inspekcji Sanitarnej w Polsce

Data 17-06-2019

Z okazji obchodów 100-lecia Inspekcji Sanitarnej w Polsce przeprowadzono w stacji dni otwarte podczas których wygłoszono prelekcję dotyczącą cukrzycy, chorób przenoszonych przez kleszcze, przedstawiono zasady ochrony przed skutkami przebywania na słońcu, żywienie i znaczenia aktywności fizycznej w każdym przedziale wiekowym.
Ponadto przybyłym do siedziby PSSE w Gołdapi mieszkańcom powiatu gołdapskiego przedstawiono rys historyczny Inspekcji Sanitarnej, genezę i powstanie Stacji Sanitarnej na terenie powiatu gołdapskiego.
Podczas dni otwartych Powiatowej Stacji w Gołdapi, pracownicy merytoryczni poszczególnych komórek organizacyjnych, chętnie odpowiadali na pytania dotyczące ich pracy, udzielali porad związanych z badaniem wody, chorobami zawodowymi, szczepieniami i kontrolami obiektów żywieniowych.

Finał ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”

Data 17-06-2019

Ogólnopolski konkurs „Szkoła wolna od używek” został rozstrzygnięty. Finał konkursu miał miejsce 14 czerwca 2019 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zwycięzcą konkursu został Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy.
Zadanie konkursowe polegało na nagraniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Do konkursu zgłoszono 142 filmy z całego kraju. W naszym województwie w konkursie uczestniczyło 7 szkół. Cieszy bardzo fakt, że odzew był duży mimo niesprzyjających okoliczności do podejmowania inicjatywy.