MYJĘ RĘCE, BO WIEM WIĘCEJ

Data 05-09-2018

„Myję ręce, bo wiem więcej” – to społeczna kampania edukacyjna, którą organizują Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na konieczność higieny rąk, co pomaga uniknąć wielu chorób i nauka odpowiedniego ich mycia.

Kampania odbędzie się przed budynkiem WSSE i PSSE w Olsztynie, przy ul. Żołnierskiej 16, dnia 11.09.2018 r., w godzinach 9:00-14:00.  Do udziału w wydarzeniu zostaną zaproszone między innymi  przedszkola oraz szkoły, ale impreza ma charakter otwarty, jest skierowana do olsztynian, ale też pozostałych mieszkańców Warmii i Mazur – wszystkich przechodniów.

Podczas wydarzenia, rozstawione będą umywalki, gdzie każdy z uczestników będzie mógł umyć ręce, zdezynfekować i sprawdzić pod specjalną lampą, czy dobrze to zrobił. Wszystko poprzedzone będzie instruktażem, jak skutecznie zmywać z rąk zarazki i brud.

 Na dłoniach może znajdować się aż 5 mln drobnoustrojów, mówi Janusz Dzisko, warmińsko-mazurski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Przez dłonie możemy przenosić bakterie, wirusy i pasożyty. Jest wiele chorób brudnych rąk: od wirusowych zapaleń wątroby typu A oraz wirusowej grypy, przez zakażenia rota- i norowirusowe, po bakteryjne salmonellozę i shigellozę, a także choroby pasożytnicze. Profilaktyka zakażeń tymi chorobami to właśnie higiena rąk.

– Chcemy przypomnieć, podkreśla Teresa Parys, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Olsztynie, że ręce należy myć po każdym skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po kontakcie z surowym mięsem, jajkami, po powrocie do domu, po zabawie w piaskownicy, na placu zabaw, po zabawie ze zwierzętami, po dmuchaniu nosa w chusteczkę lub kichnięciu lub kaszlu w dłonie. Zwrócimy także uwagę na to, że mycie rąk jest konieczne przed wejściem i po wyjściu z oddziałów szpitalnych i przychodni.

Przy myciu rąk, często zapominamy o kciukach, przestrzeniach między palcami, zewnętrznych częściach dłoni oraz o paznokciach, informuje Radosław Gruss, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. W zakamarkach dłoni mogą pozostawać zarazki, dlatego będziemy instruowali, jak dokładnie myć ręce.

Mycie rąk powinno być nawykiem, zaznacza Janusz Dzisko, warmińsko-mazurski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, wyrazem dbania o zdrowie własne i innych. Jest najlepszą szczepionką, chroniącą przed wieloma różnymi chorobami. To podstawowa zasada higieny i profilaktyki zdrowia jednocześnie.

Kampania poprzedza Światowy Dzień Mycia Rąk, który przypada na 15 października.

PASOŻYTY JELITOWE WŚRÓD DZIECI POD KONTROLĄ SANEPIDU

Data 03-09-2018

Akcję bezpłatnych badań profilaktycznych dzieci w wieku 5-6 lat z województwa warmińsko-mazurskiego pod kątem występowania pasożytów przewodu pokarmowego przeprowadzi w tym roku szkolnym Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie. Przedsięwzięcie ma określić częstość występowania pasożytów jelitowych w zamkniętych grupach, do których należą przedszkolaki oraz wychowankowie domów dziecka. Badania, które będą prowadzone w Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych WSSE w Olsztynie połączone będą ze szkoleniami pracowników placówek oświatowych oraz rodziców. Zasady profilaktyki przekazywać będą pracownicy Wojewódzkiej oraz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na Warmii i Mazurach. Najpierw jednak sami zostali przeszkoleni.

„Epidemiologia pasożytów jelitowych w Polsce. Czarna dziura niewiedzy” to temat szkolenia, które przeprowadził prof. Józef Knap, z Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, reprezentant Rady Sanitarno-Epidemiologiczej przy Ministerstwie Zdrowia. Glista ludzka, owsik, włosogłówka oraz lamblia – te pasożyty spodziewają się wykryć u dzieci specjaliści. Poprzednie takie badania były wykonywane w latach 2002-2006, wyniki przypomniała mgr Małgorzata Dziedziech, kierownik Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych WSSE w Olsztynie. Wówczas wykazały dużą częstość występowania infekcji pasożytniczych wśród dzieci przebywających w zamkniętych skupiskach: 9,80% dzieci zarażonych w przedszkolach, 40% dzieci zarażonych w domach dziecka. Pomysł kontynuacji akcji badań i założenia przedsięwzięcia zaprezentował Janusz Dzisko, warmińsko-mazurski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Tegoroczna akcja pozwoli na aktualną ocenę stopnia zarażenia pasożytami jelitowymi dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego, a tym samym na ograniczenie szerzenia się tych zakażeń.

NIE POZWÓL ODLECIEĆ SWOJEMU SZCZĘŚCIU

Data 03-09-2018

Szkodliwość zażywania środków psychoaktywnych, profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze, zapobieganie bąblowicy, wściekliźnie, ukąszeniu żmii, to tematy, które były omawiane podczas wakacji z uczestnikami i wychowawcami 17 placówek letniego wypoczynku przez Iwonę Marchlewską, pracownicę Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie. Pogadanki te to między innymi element kampanii profilaktycznej pod hasłem „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”.  Działania edukacyjne prowadzone były także podczas festynów rodzinnych organizowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury „Polanka” w Iławie, gdzie stanęły stoiska informacyjno-edukacyjne, w których prowadzono quizy o zdrowym stylu życia,  rozmowy z dziećmi i opiekunami. Dodatkowe tematy poruszane przy stoiskach to także szkodliwość palenia tytoniu, przestrzeganie obowiązujących zakazów palenia, profilaktyka zakażeń HIV i HCV. Ważną częścią edukacji zdrowotnej była także ekspozycja baneru Państwowej Inspekcji Sanitarnej z numerem bezpłatnej infolinii, dotyczącej problemu „dopalaczy” 800 060 800. Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach podjęcia leczenia. Można też przekazywać informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają „dopalacze”.

Co robić, gdy podejrzewasz, że dziecko bierze narkotyki?

– zacznij działać, problem sam się nie rozwiąże,

– odłącz emocje, włącz rozum,

– dowiedz się jak najwięcej o substancjach psychoaktywnych,

– ustal reguły postępowania i konsekwentnie ich przestrzegaj – stosuj zasadę ograniczonego zaufania,

– okazuj miłość i zainteresowanie swojemu dziecku,

– korzystaj ze wsparcia i pomocy specjalistów zajmujących się uzależnieniami,

– nie usprawiedliwiaj nieobecności w szkole,

– nie wstydź się i nie ukrywaj problemu,

Poszerzaj wiedzę szukając informacji na stronach http://www.narkomania.gov.pl portal Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.dopalacze.info.pl

 

 

WIĘZIENIE ZA DOPALACZE

Data 22-08-2018

Weszły w życie przepisy, które zaostrzają kary za posiadanie i handel środkami psychoaktywnymi. Teraz sprzedający nowe narkotyki, czyli tzw. „dopalacze” będą odpowiadali jak handlarze narkotykami.

Nowelizacja ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakłada penalizację, czyli większą odpowiedzialność karną za posiadanie środków zastępczych. Duża bardziej surowa kara – do 3 lat więzienia – grozi za posiadanie ich w znacznej ilości, a za handel nawet do 12 lat. Nowe prawo usprawnia także dopisywanie nowych substancji psychoaktywnych do listy zakazanych związków chemicznych. Teraz zamiast zmiany ustawy, wystarczy nowelizacja rozporządzenia. Ma to ułatwić walkę z ich producentami. Zmienione przepisy wprowadzają obowiązek zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną. Do końca marca każdego roku Główny Inspektor Sanitarny będzie zobowiązany do sporządzenia raportu podsumowującego zgłoszenia z całej Polski, a placówki podejrzewające pacjenta o stosowanie nowych narkotyków będą musiały powiadomić o tym powiatowego inspektora sanitarnego. Ustawa zakłada także utworzenie rejestru zgonów i zatruć spowodowanych przez „dopalacze”. Na Warmii i Mazurach od początku roku zatruło się nimi 45 osób. Nowelizacja prawa zapewnia również takie samo wsparcie osobom uzależnionym od „dopalaczy” jak od innych narkotyków – będą one mogły liczyć na leczenie, rehabilitację i wsparcie psychologiczne.

 

LEKKO DO SZKOŁY

Data 20-08-2018

Już niedługo kończą się wakacje i czas pomyśleć o przygotowaniu dzieci do szkoły. Ważne jest, żeby pamiętać przy tym o zdrowiu. Wpływ na rozwój postawy ciała ma na przykład właściwie dobrany tornister i jego ciężar. Główny inspektor sanitarny opracował zasady dotyczące konstrukcji tornistra, sposobu jego noszenia i właściwego rozmieszczenia ciężaru. O tych zasadach przypomina również warmińsko-mazurski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w liście do rodziców uczniów z Warmii i Mazur. Zawarte są w nim również inne ważne wskazówki, pomagające dbać o zdrowie dzieci.
Warto wiedzieć, że:
 waga plecaka z jego zawartością nie powinna przekraczać 10 – 15% masy ciała,
 tornister powinien posiadać usztywnioną ścianę przylegającą do pleców,
 ciężar zawartości powinien być rozłożony symetrycznie,
 cięższe rzeczy należy umieszczać na dnie, a lżejsze wyżej,
 tornister powinien być wyposażony w równe, szerokie szelki,
 długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając przyleganie tornistra do pleców,
 zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
 tornister należy nosić na obu ramionach,
 rodzice powinni systematycznie kontrolować zawartość plecaka – pozwoli to zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy.
W liście zawarte są również inne ważne wskazówki, pomagające dbać o zdrowie dzieci. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. list nt. tornistrów 2018

 

ZDROWIE PODCZAS WAKACJI

Data 14-08-2018

Zagadnienia profilaktyki uzależnień chemicznych i zachowań prozdrowotnych były tematem zajęć edukacyjnych, które przeprowadził Marcin Milkowski z Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie dla uczestników letniego obozu sportowego. Młodzi trampkarze z Pomorza zapoznali się też z zasadami odpowiedzialnych i bezpiecznych zachowaniach podczas wypoczynku letniego, na ten temat mówił funkcjonariusz-dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Spotkanie zorganizowane było przez pracownika sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach, odbyło się w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Bartoszycach.

DBAJ O CZYSTOŚĆ SWOJEGO TELEFONU I W MIEJSCU PRACY!

Data 13-08-2018

Aż 400 razy więcej bakterii jest na naszych biurkach i klawiaturach do komputerów oraz na telefonach komórkowych niż w toalecie! Na ten temat mówił Janusz Dzisko, warmińsko-mazurski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w programie „Wstaje dzień” w  TVP3 Olsztyn. Rozmowa w programie zaczyna się od minuty 17’50” Zapraszamy do obejrzenia! http://olsztyn.tvp.pl/38441607/9818-cz1

 

NIE ODWODNIJ SIĘ!

Data 08-08-2018

W Polsce kolejna fala upałów. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przypomina, że podczas wysokich temperatur trzeba pamiętać, żeby się nie odwodnić. Odwodnienie może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Każdego dnia zalecane jest picie minimum półtora litra płynów dziennie, najlepiej wody. Na ten temat między innymi Radosław Gruss, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie mówił w odc. 6 programu „Smaczny temat”, który był emitowany w TVP 3 Olsztyn. Zapraszamy do obejrzenia na http://www.warmiamazury.tv/smaczny-temat/ oraz na Facebooku: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

ZDROWIE DZIECI POD LUPĄ SANEPIDU

Data 07-08-2018

Akcję bezpłatnych badań profilaktycznych dzieci w wieku 5-6 lat z województwa warmińsko-mazurskiego pod kątem występowania pasożytów przewodu pokarmowego zamierza przeprowadzić Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie – Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych oraz Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej – we współpracy z Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie. Celem tego przedsięwzięcia jest określenie częstości występowania pasożytów jelitowych w zamkniętych grupach, do których należą przedszkolaki oraz wychowankowie domów dziecka. Badania przeprowadzone w latach 2003-2006 wykazały dużą częstość występowania infekcji pasożytniczych wśród dzieci przebywających w zamkniętych skupiskach: 9,80% dzieci zarażonych w przedszkolach, 40% dzieci zarażonych w domach dziecka. Najczęściej występującymi pasożytami były: owsik, lamblia, glista ludzka, włosogłówka oraz węgorek. Wśród badanych dzieci z domów dziecka stwierdzono także w niewielkim odsetku zarażenia mieszane. Dane pokazują, że konieczna jest kontynuacja akcji badań, która pozwoli na aktualną ocenę stopnia zarażenia pasożytami jelitowymi dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego i, co bardzo ważne, na ograniczenie szerzenia się tych zakażeń. Badania planujemy wykonać w roku szkolnym 2018/2019 na przełomie września i października 2018 roku. Do współpracy zostaną zaproszone domy dziecka, przedszkola oraz rodzice. Akcja będzie powiązana z kampanią informacyjną, na temat profilaktyki zakażeń. Podstawą uniknięcia zakażeń jest przede wszystkim dokładne mycie rąk, ale też między innymi nie używanie wspólnych ręczników i obcinanie paznokci.

Założenia XIII edycji programu „Trzymaj formę!” (2018/2019)

Data 07-08-2018

We wrześniu 2018 roku rozpocznie się XIII edycja programu promującego racjonalne żywienie i aktywność fizyczną „Trzymaj formę!” (2018/2019). W województwie warmińsko-mazurskim do udziału w programie zgłosiło się już 338 szkół podstawowych i gimnazjalnych.