Ruszyła VIII edycja konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”

Data 04-12-2018

Tagi:

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców organizują w roku szkolnym 2018/2019 VIII edycję ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”. Adresaci konkursu to uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniowie klas III gimnazjów. Zgłoszenia szkół są zbierane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https:/konkurs.trzymajforme.pl – do 14.12.2018. Zachęcamy do udziału w konkursie!
Regulamin konkursu 2018/2019 

O zdrowym odżywianiu w Szkole Podstawowej w Gąskach

Data 08-12-2017

Tagi:

Uczniowie klasy VI i VII  Szkoły Podstawowej w Gąskach uczestniczyli 8.12.2017 w zajęciach na temat racjonalnego odżywiania się, które poprowadziła pracownica Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku. Uczniowie wysłuchali m.in. informacji o szkodliwości spożycia nadmiaru cukru i soli, znaczeniu właściwego rozkładu i liczby posiłków w ciągu dnia, produktach niezalecanych do spożycia przez młodzież ze względu na niskie wartości odżywcze oraz o korzystnych dla zdrowia przekąskach. Dowiedzieli się także, co to znaczy być świadomym konsumentem.  

Szkolenie „Trzymaj formę!” w Ostródzie

Data 09-11-2017

Tagi:

W Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów i realizatorów programu „Trzymaj formę!” z terenu powiatu ostródzkiego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski omówił sytuację epidemiologiczną powiatu ostródzkiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenie używania nowych środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”. Pracownik Epidemiologii PSSE Daria Dostatnia-Węgrzynowska przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą zatruć i zakażeń pokarmowych. Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Ostródzie Anna Skiba-Stradomska omówiła cele, założenia i sposoby realizacji programu oraz zagadnienia związane z racjonalnym żywieniem. Podsumowano także realizację programu w powiecie ostródzkim w roku szkolnym 2016/2017.

„Trzymaj formę!” dwunasty raz w Olsztynie

Data 02-11-2017

Tagi:

25 października 2017 r.  Sekcja Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowała szkolenie skierowane do realizatorów i koordynatorów XII edycji  programu „Trzymaj formę!”. Uczestników powitała Teresa Parys – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie. Wykład „Słodycze to problem numer jeden” wygłosiła dr inż. Anna Hinburg – dietetyk z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

Konkurs na projekt edukacyjny – wynik etapu wojewódzkiego

Data 09-06-2016

Tagi:

Główny Inspektorat Sanitarny i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców ogłosiły ogólnopolski konkurs na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym. Konkurs był adresowany do szkół podstawowych i gimnazjalnych, które w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiły do programu „Trzymaj formę!”. W województwie warmińsko-mazurskim takich szkół było 419; do konkursu zgłosiło się 38. Jury etapu wojwódzkiego konkursu za najlepszy uznało projekt z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu (http://osw2elblag.szkolnastrona.pl/p,958,trzymaj-forme).