Drugi etap konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!” rozstrzygnięty

Data 10-05-2018

Tagi:

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zorganizowali w roku szkolnym 2017/2018  VII edycję ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”. Adresatami konkursu byli uczniowie klas VII szkół podstawowych i uczniowie klas II-III gimnazjalnych. W I etapie wzięło udział ponad 7000 uczniów, z terenu woj. warmińsko-mazurskiego 259 uczniów z 35 szkół
Do II etapu konkursu (27.04.2018) przystąpiło 248 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w Polsce, w tym 4 uczniów z naszego województwa: po jednym przedstawicielu powiatu działdowskiego, elbląskiego, ełckiego i Olsztyna.
Do III etapu – finału konkursu, który odbędzie się  13.06.2018 w Warszawie, zakwalifikowano 19 uczniów. Województwo warmińsko-mazurskie będzie reprezentować uczennica Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ełku. Gratulujemy!

Powiatowy konkurs wiedzy „Wiem, co jem”

Data 07-03-2018

Tagi:

Z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, dnia 2 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 15 w Elblągu odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy „Wiem, co  jem”, skierowany do uczniów V-VII klas podstawowych oraz klas gimnazjalnych, realizujących Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka oraz kształtowanie zmian zachowań związanych z prawidłowym żywieniem i aktywnością fizyczną. Do konkursu przystąpiło 35 uczniów z 10 szkół, w tym 20 uczniów klas podstawowych i 15 uczniów klas gimnazjalnych.

O zdrowym odżywianiu w Szkole Podstawowej w Gąskach

Data 08-12-2017

Tagi:

Uczniowie klasy VI i VII  Szkoły Podstawowej w Gąskach uczestniczyli 8.12.2017 w zajęciach na temat racjonalnego odżywiania się, które poprowadziła pracownica Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku. Uczniowie wysłuchali m.in. informacji o szkodliwości spożycia nadmiaru cukru i soli, znaczeniu właściwego rozkładu i liczby posiłków w ciągu dnia, produktach niezalecanych do spożycia przez młodzież ze względu na niskie wartości odżywcze oraz o korzystnych dla zdrowia przekąskach. Dowiedzieli się także, co to znaczy być świadomym konsumentem.  

Szkolenie „Trzymaj formę!” w Ostródzie

Data 09-11-2017

Tagi:

W Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów i realizatorów programu „Trzymaj formę!” z terenu powiatu ostródzkiego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski omówił sytuację epidemiologiczną powiatu ostródzkiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenie używania nowych środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”. Pracownik Epidemiologii PSSE Daria Dostatnia-Węgrzynowska przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą zatruć i zakażeń pokarmowych. Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Ostródzie Anna Skiba-Stradomska omówiła cele, założenia i sposoby realizacji programu oraz zagadnienia związane z racjonalnym żywieniem. Podsumowano także realizację programu w powiecie ostródzkim w roku szkolnym 2016/2017.

„Trzymaj formę!” dwunasty raz w Olsztynie

Data 02-11-2017

Tagi:

25 października 2017 r.  Sekcja Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie zorganizowała szkolenie skierowane do realizatorów i koordynatorów XII edycji  programu „Trzymaj formę!”. Uczestników powitała Teresa Parys – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie. Wykład „Słodycze to problem numer jeden” wygłosiła dr inż. Anna Hinburg – dietetyk z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

Konkurs na projekt edukacyjny – wynik etapu wojewódzkiego

Data 09-06-2016

Tagi:

Główny Inspektorat Sanitarny i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców ogłosiły ogólnopolski konkurs na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym. Konkurs był adresowany do szkół podstawowych i gimnazjalnych, które w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiły do programu „Trzymaj formę!”. W województwie warmińsko-mazurskim takich szkół było 419; do konkursu zgłosiło się 38. Jury etapu wojwódzkiego konkursu za najlepszy uznało projekt z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu (http://osw2elblag.szkolnastrona.pl/p,958,trzymaj-forme).

„Trzymaj formę” w powiecie mrągowskim

Data 21-10-2013

Tagi:

 Trzymaj formę! Bądź aktywny!” pod takim hasłem realizowana jest VIII edycja programu mającego na celu zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu odżywiania i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży oraz rodziców. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mrągowie w dniu 2.10.2013 przeprowadziło szkolenie dla koordynatorów i realizatorów programu. W szkoleniu uczestniczyło 12 przedstawicieli szkół z terenu powiatu mrągowskiego. Uczestnicy szkolenia, oprócz zapoznania się z zasadami przeprowadzania tegorocznej edycji programu, mogli przedyskutować swoje pomysły na realizację programu.

Festyn Rodzinny w Zespole Szkół w Olecku

Data 20-06-2013

Tagi:

W ramach realizacji programu „Trzymaj formę!” pracownica promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku 15.06.2013 r. wzięła udział w Festynie Rodzinnym w Zespole Szkół w Olecku.
Na uczestników spotkania czekało wiele atrakcji. Jedną z nich były dwa konkursy zorganizowane przez PSSE Olecko: „Co każdy nastolatek wiedzieć powinien o żywieniu” skierowany  do uczniów kl. V-VI szkoły podstawowej oraz Quiz wiedzy
o tytoniu” dla gimnazjalistów. Spośród osób, które prawidłowo odpowiedziały na

Punkt promocji zdrowia podczas Ulicznego Biegu Bociana w Budrach

Data 12-06-2013

Tagi:

9.06.2013 r. Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Węgorzewie w ramach realizacji programu „Trzymaj Formę” zorganizowała punkt promocji zdrowia podczas imprezy „Uliczny Bieg Bociana” w Budrach. Organizatorem tej imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Budrach oraz Stanisław Woźniak – lekarz POZ w Budrach. W namiocie promocji zdrowia można było m.in. rozwiązać quiz „Tytoń, alkohol – szkodzi!”, zbadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu, otrzymać materiały o tematyce prozdrowotnej. W czasie  trwania imprezy Szkoła Podstawowa im. Michała

Festyn rodzinny w Marcinkowie

Data 10-06-2013

Tagi:

Dnia 07.06.2013r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mrągowie wspólnie  z Zespołem Szkół w Marcinkowie zorganizowała Festyn Rodzinny w ramach realizacji programu ,,Trzymaj Formę”. Ogłoszono wyniki konkursu na prezentację multimedialną do programu oraz wręczono nagrody. Nagrody ufundowało PSSE. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały poczęstunek. Odbył się pokaz sprzętu strażackiego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie brali udział w konkurencjach sportowych i plastycznych.